Slavi KoširSlavi Košir
Marko ZupanMarko Zupan
Alen SalihovićAlen Salihović
David Cigoj (foto: NL)
David Cigoj | (foto: NL)

Zakaj zlo?

Via positiva | 20.07.2023, 11:07 Nataša Ličen

Ljudje se psihološko razvijamo vse življenje, z razvojem krepimo nova in nova psihološka orodja. Do sedaj je opisanih približno trideset takšnih orodij. Pridobljena orodja služijo boljšemu ali lažjemu soočanju z realnostjo. Postajamo vedno bolj učinkoviti v življenju, vedno bolj ga razumemo, ne gledamo nanj črno belo, ampak razumemo vse več odtenkov ali ozadij, vse to lahko potem uporabimo pri svojem razmišljanju in delovanju. Opolnomočijo nas tudi življenjske izkušnje.

Ego se razvija tako, da se manjša oziroma plahni.

Pogovarjali smo se v Via positivi z Davidom Cigojem, avtorjem knjig o razvoju zavesti.

Med osnovnimi psihološkimi potrebami človeka je povezanost, vključenost, sodelovanje.
Med osnovnimi psihološkimi potrebami človeka je povezanost, vključenost, sodelovanje. © PixaBay

"Gre za razvojno psihologijo, na zahodu smo šele pred petdesetimi leti spoznali, da se razvijamo tudi odrasli, pred tem so znanstveniki preučevali razvoj otrok. Tudi mene zanima najbolj razvoj odraslih, torej znanje, ki je nastalo od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej, na osnovi testiranj več tisoče ljudi. Po drugi strani pa tudi sociologi raziskujejo razvoj družb, lastnosti ali dimenzije kultur, ter kako le-te vplivajo na posameznike. S knjigama sem želel vzpostaviti nov pogled na človeka, na družbo in človeštvo v celoti.«

Razvojni psihologi so raziskovali razvoj odraslega človeka, pri tem pa odkrili kaj? Lahko bi rekli pot do Boga.

"S tem, ko se psihološko, čustveno, duhovno in duševno, razvijamo, smo vse bližje Bogu, na način, da zaobjemamo vse več stvarnosti, vse več odtenkov v njej, jo vedno bolj razumemo in s tem, kot sem že dejal, se približujemo Bogu. Pri svojem delu in zapisih se naslanjam na tuje avtorje, večinoma so to ameriški.«

Ljudje potrebujemo povezanost, dobra vključenost v družbo nas nagradi tudi z dobrim delovanjem hormonskega sistema.
Ljudje potrebujemo povezanost, dobra vključenost v družbo nas nagradi tudi z dobrim delovanjem hormonskega sistema. © PixaBay

Osnovne psihološke potrebe

»Ljudje potrebujemo povezanost, potrebujemo tudi določen del avtonomije, da o sebi in o svojem načinu življenja lahko odločamo. S krepitvijo enakopravnosti se posameznika vse bolj spoštuje in se upošteva njegovo voljo, tako se tudi posameznik lažje uskljajuje z drugimi in se v družbo tudi vključuje. Tretja osnovna psihološka potreba pa je kompetenca, čutiti moramo avtorstvo svojega delovanja, torej, kar počnemo mora prinašati rezultate. Če te osnovne potrebe niso zadovoljene imamo občutek, da življenja ne obvladujemo. V sebi pa imamo hormonski sistem, ki nas nagrajuje za dobro povezanost z drugimi. Smo družbena bitja in potrebujemo medsebojno sodelovanje. Ljudje, ki so s svojim življenjem zadovoljni so običajno tudi prijetni ljudje, ker znajo vplivati na svoje vedenje, znano se dobro samoregulirati. In le pod takšnimi pogoji se lahko razvijamo, ker smo notranje motivirani.«

Bolj kot smo krepostni, torej dobri, bolje delujemo v stvarnosti in boljši vtis puščamo pri drugih, s tem jim predamo svojo vitalnost in v družbi razširjamo dobro.

»Ljudje, ki imajo zadovoljene osnovne psihološke potrebe, postanejo tudi bolj zmerni, sposobni so dobro vplivati na vse vidike svojega življenja in niso nagnjeni k zasvojenostim. To je tudi model, način za zmerno, kakovostno življenje. Prav zaradi nezadovoljenosti osnovnih psiholoških potreb imamo ljudje številne težave, različne oblike odvisnosti, hlepimo neprestano po denarju, materialnosti in moči. Ne smemo pa to enačiti s posamezniki, ki v svoje delo ali zanimanja veliko vlagajo in za to tudi žanjejo uspehe.«

Via positiva, Pozitiva
Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto) Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto)

V škofiji Novo mesto imenovani trije novi dekani

V škofiji Novo mesto so dobili tri nove dekane, saj so prejšnjim potekli mandati. Novomeški ordinarij Škof Andrej Saje je po posvetovanju, molitvi in premisleku dekana za dekanijo Kočevje imenoval ...