Marjan Bunič
Andrej Novljan
Silvestra Sadar

Osmrtnice

Nedelja, 1. 8. 2021

Svojci sporočajo, da se je v 55. letu starosti poslovil MARJAN SERŠEN, po domače Andrejčkov iz Sela pri Vodicah. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 2. 8., ob 16. uri na pokopališču v Vodicah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sobota, 31. 7. 2021

Svojci z bolečino v srcu sporočajo, da jih je za vedno zapustil dragi oče, ata, pradedi in stric JOŽE INDIHAR iz Globeli pri Sodražici, nekdanji, dolgoletni vodja poslovalnice Dom Sodražica. Pogreb s sveto mašo bo (jutri) v soboto, 31. 7., ob 15h na pokopališču v Sodražici. Žara bo danes (petek) od 17h naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Po večerni maši bo molitev za pokojnika in vse njegove žalujoče.

Po težki bolezni je v 75. letu Gospod poklical k sebi mamo Marijo ŠEBAT, Bohinčevo Marijo iz Smokuča. Pogreb bo v soboto, 31. julija, ob 14h na Rodinah. Od nje se na dan pogreba lahko poslovite v mrliški vežici na Breznici. Namesto cvetja darujte za svete maše in za potrebe župnije Breznica.

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 77. letu v Gospodu zaspal dragi mož, oče, dedek, pradedek in tast FRANC ARNŠEK z Gorice pri Šmartnem 38, v Celju. Pogreb bo v soboto, 31.7., s sveto mašo ob 11. uri na pokopališču v Galiciji pri Žalcu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.


Petek, 30. 7. 2021

Težka bolezen je v 59. letu iz objema domačih iztrgala dragega moža, očeta, dedija, sina, brata in strica RADA ŠUBLJA iz Rudnika v Ljubljani. Pogrebna slovesnost bo v petek, 30. 7. ob 18h izpred vežice sv. Jakoba na Plečnikovih Žalah. Od njega se lahko poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici na dan pogreba od 7h naprej. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete v dober namen.


Četrtek, 29. 7. 2021

V 75. letu je v Bogu zaspal JOŽEF BERCE – PEPI iz Prešernove ulice 9 v Dornberku. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 27. julija ob 17h, izpred cerkve na pokopališče v Dornberku. Uro pred pogrebom bo pokojnikova žara v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Prostovoljnega gasilskega društva Dornberk.

V Gospodu je zaspala sestra ANICA JERAJ iz družine Kristusa Odrešenika. Pogreb bo v četrtek, 29. julija, ob 14.00 v Vodicah. Žara bo od 11.00 naprej v mrliški vežici.


Sreda, 28. 7. 2021

Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 31. letu nenadoma zapustil dragi MARKO BIZJAK, iz Branika. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 28. julija ob 17h, izpred cerkve na pokopališče v Branik. Dve uri pred pogrebom bo pokojnik ležal v domači cerkvi.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu starosti zapustil dragi mož, oče, stari oče, stric in brat FRANC CANKAR iz Hotovelj. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 28. 7., ob 17. uri na pokopališču v Poljanah nad Škofjo Loko. Pokojni leži do pogreba v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo, da je po težki bolezni v 73. letu starosti svojo življenjsko pot sklenil dragi JOŽE NOVLJAN z Gosteč 6, iz Škofje Loke. Pogreb s sveto mašo bo v sredo, 28. julija 2021, ob 17. uri na pokopališču v Sori pri Medvodah. Od pokojnika se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali za cerkev sv. Andreja na Gostečah.

Svojci sporočajo, da je v cvetu mladosti k Bogu odšel ljubi MOHOR KOŠIR iz Šentjošta nad Horjulom 41. Od njega se bo d o poslovili v sredo, 28. 7., ob 16.30 izpred kapele v Šentjoštu nad Horjulom. V torek od 14. ure pa do pogreba bo ležal na svojem domu. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za župnijsko cerkev ali potrebe Karitas.


Torek, 27. 7. 2021

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti za vedno zapustila in odšla k Bogu v večnost MARIJANA BURJEK iz Prelesja 4. Pogreb pokojne bo v torek, 27. 7., ob 17. uri na pokopališču v Lučinah. Od doma jo bodo pospremili pol ure prej. Pokojna bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležala na svojem domu. Namesto cvetja in sveč darujte za svete maše ali župnijsko cerkev.

Svojci z žalostjo sporočajo, da se je v 86. letu starosti poslovila draga žena, babica, prababica in teta KRISTINA ROZMAN rojena BERGANT. Od pokojne se bodo poslovili v torek, 27. 7., ob 11. uri na pokopališču Šentvid - Ljubljana. Na dan pogreba bo žara pokojne od 7. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Ponedeljek, 26. 7. 2021

Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu zapustila draga mama TONČKA MERHAR, rojena Župančič. Pogreb z mašo bo v ponedeljek, 26. julija, ob 12h v cerkvi Sv. Vida v Šentvidu nad Ljubljano. Na dan pogreba bo ležala v tamkajšnji poslovilni kapeli. Namesto cvetja in sveč darujte za cerkev ali drug dober namen.


Sobota, 24. 7. 2021

V Gospodu je odšel METOD RIHAR iz Pristave pri Polhovem Gradcu. Pogreb pokojnika bo v soboto, 24. 7. 2021, ob 16:30, v župnijski cerkvi Polhov Gradec. Žara bo dve uri pred sveto mašo v cerkvi. Tam se lahko od njega poslovite in molite za pokoj njegove duše. Na željo pokojnika darujte za svete maše in dobrodelne namene.

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 87. letu starosti za vedno zapustil in odšel k Bogu v večnost dragi ALOJZIJ ANDOLJŠEK – KLEPARSKI MOJSTER, po domače PRI ŠPELKNIH iz Podtabora 11 a. Od njega se bodo poslovili v soboto, 24. 7. 2021, ob 16. uri s sveto mašo na pokopališču Struge. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 95. letu starosti je k Bogu odšla IVANA KIRN, rojena Grošelj, po domače Potokarjeva mama iz Nevelj pri Kamniku. Pogreb bo v soboto, 24. julija, ob 12. uri. Pokojna bo na dan pogreba od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

H Gospodu je odšel FRANC JEMEC, po domače Brane iz Dolskega. O d njega se bo d o poslovili v soboto, 24. 7., ob 11. uri na pokopališču Sv. Agate v Dolskem. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.


Petek, 23. 7. 2021

Svojci sporočajo, da je v 87. letu umrla MARIJA PETRINEC iz Žiganje vasi. Pogreb bo v Križah v petek, 23. julija, ob 16. uri. Na dan pogreba od 11. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto sveč in cvetja svojci priporočajo dar za maše ali v dober namen.

V objemu moža, otrok in vnukov je spravljena z Bogom in ljudmi v 80. letu zaspala draga žena, mama, stara mama, prababica, sestra in teta BREDA KAVČIČ, rojena Tominc. Pogrebna maša bo v farni cerkvi v Šentjoštu nad Horjulom, v petek, 23. julija ob 17. uri. Do pogrebne maše leži od četrtka od 10. ure naprej na svojem domu, Šentjošt 58. Na željo pokojne Brede lahko namesto cvetja in sveč darujete za potrebe župnije Šentjošt nad Horjulom.

Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti za vedno zapustil in odšel k Bogu dragi ata JANEZ FRANC KOZJEK iz Podbrezij. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 24. julija ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev v Podbrezjah.

V Bogu je zaspala draga žena, mami, mama in sestra ANA DROBNIČ, rojena KLINC, iz Predstrug, župnija Dobrepolje. Njen pogreb bo v petek, 23. 7., ob 17h, s sveto mašo v domači cerkvi na Vidmu. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 9h naprej v poslovilni vežici na Vidmu. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali v drug dober namen.

Umrl je Janez ŠUŠTARŠIČ iz Kamnika pod Krimom 78. Pogreb bo v petek, 23. julija ob 16. uri na pokopališču Preserje pod Krimom. Od pokojnega se lahko poslovite na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Četrtek, 22. 7. 2021

Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti umrl SILVESTER PAPEŽ iz Lopate 10. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 22. 7., ob 18. uri na pokopališču Hinje. Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sreda, 21. 7. 2021

Svojo življenjsko pot je v 71. sklenil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric MAKS OMERZO iz Bršlenovice. Od njega se bodo poslovili, 21. 7., ob 16h na pokopališču v Šentožboltu, žara bo na dan pogreba od 8h naprej v poslovilni vežici Blagovici .

Svojci sporočajo, da je v Bogu zaspal FILIP DOLINAR, dolgoletni cerkovnik in organist v Lučinah. Pogreb dragega očeta bo v sredo, 21. 7. 2021 ob 17. uri na pokopališču v Lučinah. Od torka, 20. 7., bo od 14. ure naprej ležal na svojem domu. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za svete maše, cerkev v Lučinah ali drug dober namen.

V 91. letu je tiho odšel k Bogu dragi ati, dedi in tast JOŽEF TOMBAC, zobozdravnik iz Celja, nazadnje je živel v domu starejših občanov Šentjur. Pogreb bo v sredo, 21. 7., ob 15h na Celjskem pokopališču. Sveta maša bo ob 16h v stolnici sv. Danijela v Celju. Od njega se lahko na dan pogreba, od 14h naprej, poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici.


Torek, 20. 7. 2021

V 98. letu je umrla mama ALBINA OBLÁK iz Lúčin. Pokojna bo ležala od ponedeljka, 19. 7., od 10. ure naprej na svojem domu, od koder bo v torek, 20. julija ob 16. 30 sprevod proti pokopališču. Pogrebna maša bo ob 17. uri v cerkvi sv. Vida v Lúčinah. Na željo pokojne namesto sveč in cvetja darujte za misijone.


Ponedeljek, 19. 7.

Na praznik Karmelske Matere Božje je v 98. letu starosti k dobremu Očetu odšel dragi ata Janez Žakelj iz Žirov. Slovo od dobrega moža, skrbnega očeta in veselega starega ata bo v ponedeljek, 19. julija ob sedemnajstih izpred mrliške vežice v Žireh, kjer bo ležal od 10. ure naprej. Po pogrebu bo sveta maša v farni cerkvi. Na željo pokojnega ata namesto sveč in cvetja lahko darujete za svete maše ali v dober namen.

Svoje drage domače in prijatelje, za katere je imel vedno prijazno besedo, je nenadoma zapustil dragi FRANCI OVČAK, Boškov Franci iz Tacna in odšel prepevat k svojemu Stvarniku. Zadnje slovo od dragega Francija bo v ponedeljek, 19. 7., ob 16. uri na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro. Žara bo na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 94. letu se je za vedno poslovil in odšel k Bogu dragi ata MATEVŽ KUMER, po domače Jakčev ata iz Hraš pri Smledniku. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 19. julija, ob 16. uri na pokopališču v Smledniku. Žara pokojnika bo v nedeljo od 18. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za cerkev Sv. Jakoba v Hrašah.


Sobota, 17. 7. 2021

Umrl je PETER REPAR s Škofljice, Lanišče 35. Pogreb bo v soboto 17. julija ob 15. uri na pokopališču Trate-Škofljica. Od pokojnega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Petek, 16. 7. 2021

13. julija je Gospodar življenja poklical k sebi v večno veselje s. LAVRENCIJO NEŽO GOLOGRANC, Marijino sestro. Prag večnosti je prestopila v 78. letu starosti in 59. letu redovnega življenja. Od pokojne sestre se bodo poslovili na praznik Karmelske Matere Božje, 16. julija, na ljubljanskih Žalah. Na dan pogreba bo od 8.30 dalje ležala v cerkvi Vseh svetih. Ob 10.30 bo sveta maša in ob 11.30 pogreb.

Svojci sporočajo, da je v 85. letu h Gospodu odšla draga žena, mami, stara mama, prababica, tašča, sestra in teta ANGELA JAVORNIK, rojena Ulčar, po domače Plešetova mama iz Žalne pri Grosuplju. Od nje se lahko poslovite v petek, 16. julija, od 16. ure naprej v mrliški vežici v Žalni. Pogreb pokojne mame bo v soboto ob 15. uri v Žalni

Svojo zemeljsko pot je v 91. letu starosti sklenila in odšla tja, kjer ni več trpljenja in bolečin, ljuba MARTINA KOMAN, profesorica matematike in fizike. Od nje se bodo poslovili v petek, 16. julija, ob 10. uri na draveljskem pokopališču.


Četrtek, 15. 7. 2021

V Gospodu je zaspal ANTON RAKAR iz Šmarce. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 15. 7., ob 16. uri na pokopališču na Homcu. Na dan pogreba bo od 9. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sreda, 14. 7. 2021

V 93. letu je k Gospodu odšla draga mama, babi in prababi TEREZIJA ZÁLOKAR, rojena Sinkovič iz Adamičeve ulice v Ljubljani. Pogreb pokojne mame bo v sredo, 14. julija, ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v vežici Sv. Jožefa. Po pogrebu bo maša zadušnica v cerkvi Vseh Svetih na Žalah.


Torek, 13. 7. 2021

Svojci sporočajo, da je v 90. letu oči za ta svet zaprl in Božje obličje zagledal dragi mož, oče, dedek in pradedek FELIKS ŽNIDARŠIČ iz Ljubljane. Pogreb bo v torek, ob 15h na Plečnikovih Žalah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7h naprej v vežici svetega Jožefa. Maša bo po pogrebu, ob 17h v Trnovem.


Ponedeljek 12. 7. 2021

Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da se je v 98. letu poslovila draga mama, babi in prababi TEREZIJA TOME iz Dravelj, rojena Hočevar v Mačkovcu, župnija Škocjan pri Novem Mestu. Od pokojne se bodo poslovili s sveto mašo v ponedeljek, 12. julija ob 16h v Dravljah, ki jo bo daroval beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Na dan pogreba bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici od 11h naprej. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali v drug dober namen.

V 86. letu je mirno zaspala in odšla k svojemu Stvarniku draga mami, sestra in teta JULIJANA ROTAR iz Ljubljane, doma iz Podsmreke, župnija Dobrova pri Ljubljani. Od nje se bodo poslovili v ponedeljek, 12. julija ob 10h na pokopališču v Štepanji vasi v Ljubljani. Na dan pogreba bo od 7h naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo po pogrebu. Priporočajo jo v molitev.


Sobota, 10. 7.

Svojci sporočajo, da je v 90. letu k Bogu odšla draga mama CVETKA SEDEJ po domače Žustova mama iz Hlevnega vrha 4. Žara pokojne bo v soboto 10. 7. od 13h naprej v domači hiši. Pogreb bo v nedeljo 11. 7. ob 15h izpred domače hiše na pokopališče v Hlevnem vrhu. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve sv. Miklavža.

Umrla je JOŽEFA PERME, Grudnova Pepca iz Sloke gore. Pogreb drage pokojnice bo v ožjem družinskem krogu v soboto, 10. 7., ob 16.30 na pokopališču v Škocjanu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Petek, 9. 7. 2021

Po hudi in dolgotrajni bolezni se je od svojih domačih nenadoma poslovil dragi brat BOŽIDAR TURK iz Pudoba v Loški dolini. Pogreb bo danes v petek, 9. 7., ob 17h v Viševku. Od 11h naprej bo ležal (leži) v tamkajšnji poslovilni vežici

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 95. letu v Gospodu zaspala draga teta CVETKA HORVAT iz Ljubljane. Od nje se bomo poslovili v petek 9. 7. ob 13. uri na šmihelskem pokopališču v Novem mestu. Žara pokojne bo na dan pogrebne svečanosti od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

V torek, 6. julija je v Gospodu zaspal p. PASHAL (FRANC) GORJUP frančiškanski duhovnik, doma iz Moravč. Na tem svetu je živel 87 let in 8 mesecev. Bogu je služil v serafinskem redu 63 let in 10 mesecev, duhovnik je bil 28 let. Od njega se lahko poslovite v petek 9. julija od 7h naprej v frančiškanski cerkvi v Kamniku. Ob 16.30 bo pogrebna sv. maša, ki jo bo daroval nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Pokojnega brata priporočajo v molitev.

Svojci z žalostjo sporočajo, da se je v 90. letu poslovila draga mama ALOJZIJA HAFNER, ki so jo klicali Slavka. Pogreb z mašo bo v petek, 9. julija ob 15.30 uri na pokopališču v Stari Loki. Na dan pogreba bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici od 10. ure dalje.

Svoje drage je zapustil FRANC MANDELJ starejši iz Klemenove ulice v Ljubljani. Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 9. 7., ob 9. uri na pokopališču v Polju. Na dan pogreba od 7. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici št. 1.


Četrtek, 8. 7. 2021

Svojci v neizmerni žalosti sporočajo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama, stara mama, babica in prababica MARIJA ZUPANČIČ, rojena ŽNIDARŠIČ, po domače GRABNIKOVA MIMI iz Ceste – Videm Dobrepolje. Njeno zadnje slovo bo v četrtek, 8. 7., ob 17. uri, s sveto mašo v domači cerkvi. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sreda, 7. 7. 2021

K svojemu Stvarniku in Odrešeniku je v 98. letu življenja odšel salezijanec, duhovnik in misijonar RUDOLF BORŠTNIK. Pogreb rajnega duhovnika bo v Skadru, v Albaniji, v sredo 7. julija dopoldne.

V Gospodu je v 89. letu starosti zaspala draga mama VERONIKA GREGORIN, po domače Smolajdrova mama iz Ihana. Pogreb bo v sredo, 7. 7., ob 15. uri na pokopališču v Ihanu. Na dan pogreba bo ležala od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Nepričakovano hitro je kmalu po dopolnjenem 87. letu življenja odšla v božje naročje draga mami PAVLA KAVČIČ, rojena Tončič iz Spodnjih Lomóv pri Črnem Vrhu nad Idrijo. Od nje se bodo poslovili v sredo, 7. 7., ob 16. uri na pokopališču v Črnem vrhu. Do pogreba bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici od 10. ure naprej. Po pogrebu bo maša zadušnica v župnijski cerkvi.


Svojci sporočajo, da je Gospodar življenja v 79. letu nepričakovano poklical k sebi dragega moža, očeta, dedija, strica in svaka MAKSA VIDERGARJA iz Ljubljane z Dolenjske ceste 146, župnija Lj. – Rakovnik. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 7. 7., ob 17. uri na pokopališču Rudnik.

Svojci sporočajo, je po težki bolezni svojo življenjsko pot v 88. letu sklenil, ter odšel k Bogu, dragi mož, oče in dedek JOŽEF JELENEC iz Trzina. Od njega se bodo v družinskem krogu poslovili v sredo, 7. 7., ob 15. uri na pokopališču Žale. Na dan pogreba bo ležal v tamkajšnji mrliški vežici sv. Jožefa.


Torek, 6. 7. 2021

Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti umrla teta NADA CÉLARC iz Drenovega Griča 52. Pogreb bo v torek, 6. julija 2021, ob 16. uri v Veliki Ligojni. Od 13. ure dalje bo žara v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.


Ponedeljek, 5. 7. 2021

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 96. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, babica in prababica MILICA PRAINTZ Lipoglavšek iz Vižmarij, rojena v Ločah ob Baškem jezeru v Avstriji, zadnja leta živeča v Domu starejših Šiška. Pogreb z mašo bo danes ob 14. uri iz poslovilne kapele Župnije Šentvid nad Ljubljano.

Svojci sporočajo, da se je v 86. letu starosti poslovil ANDREJ ZARNIK, po domače Žerovčev Andrej iz Most pri Komendi. Pogreb pokojnika bo v ponedeljek, 5. 7., ob 15. uri na pokopališču v Komendi. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

H Gospodu je odšla draga mama ANA MAKOVEC, rojena Dolinšek, po domače Koporčeva z Gradišča pri Lukovici, živeča v Dobu pri Domžalah. Pogreb bo v ponedeljek, 5. 7., ob 15. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba bo ležala od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.


Sobota, 3. 7. 2021

Svojci sporočajo, da je v 85. letu starosti mirno zaspal dragi mož, oče, ata in tast IVAN KAPLAN iz Malega Osolnika pri Turjaku. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 3. 7., ob 16. uri na pokopališču v Škocjanu pri Turjaku, kjer se bo možno od njega posloviti od 10. ure naprej.

Na praznik svetega Petra in Pavla je v 92. letu starosti na zaslužen počitek k Bogu odšla draga mama ANGELA GOTAR, po domače Šjanova mama iz Serjuč pri Moravčah. Pogreb pokojne mame bo v soboto, 3.7., ob 15. uri na pokopališču v Moravčah. Od nje se lahko poslovite od petka od 17. ure naprej v mrliški vežici v Moravčah. Namesto cvetja in sveč darujte za potrebe župnijske cerkve.

V 92. letu je odrešena odhajanja v Večnost, v miru zaspala MARIJA ŠTEBE, rojena Žebovec, po rodu iz Most pri Komendi. Bivala je v Domu upokojencev v Domžalah, kjer bosta maši sedmi dan, 6. julija in tridesti dan, 27. julija, obakrat ob 10. uri. Slovo s sv. mašo bo v Domžalah v soboto, 3. julija ob 11. uri. Od pokojne mame se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure naprej. Namesto cvetja, sveč in drugega lahko darujete za sv. maše in v dobrodelne namene.


Petek, 2. 7. 2021

Svojci sporočajo, da je po kratki in težki bolezni v miru za vedno zaspal ANDREJ BERZIN iz Zg. Luše v Selški dolini. Od njega se bodo poslovili v petek, 2. 7., ob 19. uri na Plečnikovih žalah. Do pogreba bo ležal v Antonovi vežici.

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v ponedeljek za vedno zaspala draga žena in mama MARIJA BERIČIČ, rojena Urankar iz Polja pri Ljubljani. Njeno zadnje slovo v družinskem krogu bo v petek, 2.julija ob 14. uri na pokopališču v Polju pri Ljubljani. Na dan pogreba bo žara od 8. ure naprej v poslovilni vežici.

V 93. letu je v Bogu zaspala draga mama, stara mama in prastara mama MARIJA FAJDIGA iz Lož pri Vipavi, rojena Fabčič iz Orehovice pri Šembidu, današnjem Podnanosu. V petek, 2.7., od 11. ure bo ležala v mrliški vežici pokopališča Goče, kjer bosta ob 15. uri pogrebna sv. maša in pogreb. Na željo pokojnice namesto cvetja in sveč darujte v mašne in druge namene domače cerkve.

H Gospodu je v 89. letu starosti odšla draga mama. stara mama in prababica LJUDMILA TRPIN, rojena Korenč iz Hotedršice. Pogreb pokojne mame bo v petek, 2. 7., ob 17. uri na pokopališču v Hotedršici. Žara bo v poslovilni vežici v četrtek, 1. 7., od 18. do 21. ure in na dan pogreba od 12. ure naprej. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za potrebe domače cerkve.

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 94. letu starosti umrl PETER HAFNER - Papirmanov Peter iz Škofje Loke. Pogreb z ma š o bo v petek, 2. j ulija ob 15.30 uri na pokopali šč u v Stari Loki. Ž ara bo na dan pogreba od 10. u re naprej v tamkaj š nji mrli š ki ve ž ici.


Četrtek, 1. 7. 2021

V Gospodu je v 91. letu starosti umrla MARIJA ZABRET, rojena Merše iz Mengša. Pogreb bo v četrtek, 1. 7., ob 11. uri na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 98. letu starosti je odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, prababica, tašča in teta TEREZIJA GORENC, rojena Klemenčič iz Dravelj v Ljubljani. Pogreb pokojnice bo v četrtek, 1. 7., ob 12. uri v cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah. Na dan pogreba bo žara od 7. ure naprej v poslovilni vežici draveljskega pokopališča. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.


Sreda, 30. 6. 2021

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 82. letu odšel k Bogu ljubljeni mož in ata FRANC LESAR, starejši iz Zamostca pri Sodražici. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 30. 6., ob 17. uri s sveto mašo v cerkvi Marije Magdalene v Sodražici. Na dan pogreba bo žara od 8. ure naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

Svojci sporočajo, da je v četrtek v krogu družine za večno zatisnil oči ljubljeni mož, ati in ata, JANEZ IGLIČAR STAREJŠI, iz Zaboršta v Dolu pri Ljubljani. Njegovo zadnje slovo bo v sredo ob 16. uri na pokopališču v Dolu pri Ljubljani pri cerkvi Svete Marjete. Na dan pogreba bo žara od 11-ih naprej v poslovilni vežici.


Torek, 29. 6. 2021

Svojci v neizmerni žalosti sporočajo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, da jih je v 83. letu starosti za vedno zapustil dragi JOŽEF ROGELJ iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 29. 6., ob 15. uri na pokopališču v Kranju.Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v farni cerkvi Marije Vnebovzete na Primskovem. Sveta maša zadušnica bo v tamkajšnji cerkvi ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujte lahko za domačo cerkev.


Petek, 25. 6. 2021

Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 89. letu odšel k Bogu JOŽE JAMNIK iz Podgorice v Vidmu - Dobrepolje, dolgoletni prijatelj Radia Ognjišče. Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 25. 6., ob 16. uri s sveto mašo v domači cerkvi. Na dan pogreba ob 9. ure naprej bo ležal v vežici Videm - Dobrepolje.


Četrtek, 24. 6. 2021

V 84. letu je nepričakovano umrla draga mama, stara mama, sestra, tašča in teta JOŽEFA TREVEN, rojena JANEŽIČ iz Novega Polja. Pogreb drage mame bo v četrtek, 24. junija, ob 15. uri na pokopališču v Polju. Na dan pogreba bo žara od 9. ure naprej v poslovilni vežici številka 1 na tamkajšnjem pokopališču.


Sreda, 23. 6. 2021

H Gospodu je v 96. letu starosti odšla MARIJA STARBEK, po domače Španova Minka iz Doba pri Domžalah. O d nje se bo d o poslovili v sredo, 23. 6., ob 11. uri na pokopališču v D obu. N a dan pogreba od 8. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

V Gospodu je zaspala žena, mama in babi MARTINA SINKOVIČ z Beblerjevega trga v Ljubljani. Pogreb pokojne bo v sredo, 23. junija ob 10.30 na ljubljanskih Žalah. Od nje se lahko poslovite v vežici številka 1 od 8. ure naprej.


Ponedeljek, 21. 6. 2021

Svojci sporočajo, da je v Bogu zaspal dragi mož in stric STANISLAV ŠIŠKO s Ptujske ulice v Ljubljani. Pogreb bo na Žalah v ponedeljek, 21.6., ob 17. uri. Sledila bo maša zadušnica. Na dan pogreba bo ležal v poslovilni vežici sv. Jurija od 7. do 17. ure.

V petek, 18. junija 2021, je odšel h Gospodu duhovnik Avgust Klobčar. Rojen je bil 6. junija 1947 v Regerči vasi v župniji Novo mesto – Šmihel,mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Šenčur, Dobovec, Hinje, Dolenja vas, Velike Poljane, Sv. Vid nad Cerknico, Toplice, Ivančna Gorica, Polšnik, Šmartno v Tuhinju, Češnjice in Domžale. V nedeljo, 20 . junija 2021, bo od 12.00 do 18.00 ležal v župnijski cerkvi na Češnjicah. V ponedeljek, 21 . junija 2021 , bo od 8.00 do 11.30 ležal v župnijski cerkvi Domžalah. Ob 10.00 se bodo s sveto mašo od njega poslovili dekanijski duhovniki. V ponedeljek, 21 . junija, bo od 12.00 naprej ležal v podružnični cerkvi na Olševku v župniji Šenčur, kjer bo ob 15.00 pogrebna sveta maša in po njej pogreb.


Sobota, 19. 6. 2021

V nebeško kraljestvo je v 81. letu odšel naš dragi, ati, ata, brat, stric, bratranec in prijatelj, JOŽE CEKUTA iz Orehovca 17. Njegovo zadnje slovo bo v soboto 19.06., ob 16 uri v družinskem krogu na pokopališču v Kostanjevici na Krki. Pokojni Jože bo istega dne ležal v mrliški vežici v Kostanjevici med 12:00 in 16:00 uro.

Svojci sporočajo, da je v petek, 11. junija, na praznik Srca Jezusovega, na svojem domu v Buenos Airesu v Bogu zaspal mož, oče, dedek in pradedek MARKO KREMŽAR, rojen 17. 4. 1928 v Mostah v Ljubljani. Sveta maša za pokojnika bo v soboto, 19. junija, ob 19.30 v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Vabljeni vsi, ki ste ga poznali in ga cenili. Ob tej priliki bo možen tudi vpis v žalno knjigo.


Petek, 18. 6. 2021

Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila draga MARIJA TRČEK iz Dragomera, Ob Snežaku 1. Pogreb bo v petek, 18. 6., ob 14. uri na pokopališču Dragomer. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Svojci sporočajo, da je umrla DOROTEJA KOROŠEC, rojena Poljanšek z Vira pri Domžalah. Pogreb bo v petek, 18. 6., ob 11. uri na pokopališču v Radomljah. Na dan pogreba bo žara od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovini vežici.

Svojci sporočajo, da je umrla ANICA ŠKRJANC, rojena Košir iz Škofljice, iz Ceste ob barju 20. Pogreb bo v petek, 18. 6., ob 17. uri na pokopališču Trate-Škofljica. Od pokojne se lahko poslovite na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

V 87. letu jih je zapustil dragi RAFAEL PETERKA, po domače Bantinov Rafko iz Črnuč. Slovo od pokojnika bo v petek ob 16h na pokopališču v Črnučah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7h naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.