Slavi KoširSlavi Košir
Mark GazvodaMark Gazvoda
Helena KrižnikHelena Križnik
Plinsko-parna enota (PPE-TOL) predstavlja največjo energetsko-okoljsko naložbo Energetike Ljubljana doslej. Omogočila bo 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga ter s tem pomemben korak v umikanju premoga iz Ljubljane in Slovenije. (foto: Energetika Ljubljana)
Plinsko-parna enota (PPE-TOL) predstavlja največjo energetsko-okoljsko naložbo Energetike Ljubljana doslej. Omogočila bo 70-odstotno zmanjšanje uporabe premoga ter s tem pomemben korak v umikanju premoga iz Ljubljane in Slovenije. | (foto: Energetika Ljubljana)

Slovenci odlični pri varčevanju z energijo

Hrana in okolje | 24.06.2024, 10:04 Robert Božič

Agencija za energijo je objavila, da smo po začasnih podatkih v Sloveniji lani dosegli 2296 gigavatnih ur prihrankov energije pri končnih porabnikih, kar je bistveno več, kot je zahtevano. Zavezanci za doseganje prihrankov energije so po zakonu dobavitelji električne energije, toplote, zemeljskega plina ter tekočih in trdnih goriv. Pri svojih končnih odjemalcih morajo z različnimi energetskimi storitvami in ukrepi dosegati čim večje prihranke energije.

Leta 2022 je bilo namreč prodalnih 47.723 GWh energije končnim odjemalcem, zato so morali lani doseči prihranke v skupnem obsegu 313 GWh.

Od vseh realiziranih prihrankov v sektorju pretvorbe, distribucije in prenosa energije so jih lani 88 odstotkov dosegli z izvedbo sistemov soproizvodnje toplote in električne energije. Razlog za to je izgradnja plinske parne enote toplarne v Ljubljani, s katero je bilo doseženih 81 odstotkov (1863,9 GWh) vseh lanskih prihrankov, je agencija objavila na svojih spletnih straneh.

Z izvedenimi ukrepi so se izpusti toplogrednih plinov znižali za 381.147 ton ogljikovega dioksida letno.

Na Agenciji za energijo še dodajajo, da po prihrankih sledijo sektor prometa z dodajanjem aditiva pogonskemu gorivu in sektor industrije s samooskrbo z električno energijo.

V zasebnem sektorju so največ energije prihranili z izvedbo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote v stavbah, v gospodinjstvih pa z vgradnjo naprednih merilnih sistemov ter obračunavanjem energije v gospodinjstvih in storitvenem sektorju.

Z izvedenimi ukrepi so se izpusti toplogrednih plinov znižali za 381.147 ton ogljikovega dioksida letno.

Hrana in okolje
Osvežitvene vožnje za velikane vožnje (photo: vozimse.si) Osvežitvene vožnje za velikane vožnje (photo: vozimse.si)

Osvežitvene vožnje za velikane vožnje

Vsi, ki vozijo, so bolj ali manj prepričani, da to opravljajo odlično. Če smo čisto pošteni, bi vsakemu od nas koristil napotek, kako smo lahko še boljši. Osvežitvena vožnja je prava izbira, o ...

Študent (photo: pixabay) Študent (photo: pixabay)

Točkujejo se cenzus, uspeh in razdalja

Študenti višješolskega in visokošolskega študijskega programa lahko zaprosijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebnikih za prihajajoče študijsko leto. Kandidati prošnjo za sprejem oddajo ...