Jože BartoljJože Bartolj
Miha MočnikMiha Močnik
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Peter Tomažič in Branko Maček (foto: Nadškofijska karitas Maribor)
Peter Tomažič in Branko Maček | (foto: Nadškofijska karitas Maribor)

Pred nami Teden Karitas: Stiske se povečujejo

Sociala | 23.11.2023, 13:09 Marta Jerebič

Pred nami je Teden Karitas, ki bo potekal od ponedeljka, 27. novembra, do nedelje, 3. decembra. V tem času nas bo nagovarjalo geslo Upanje za vse, ki nas vabi, da drugemu vlivamo zaupanje, da obstajajo rešitve za izzive in težave.

Tisoč ur razbremenilnih psihosocialnih pogovorov

Ko govorijo o upanju, imajo na Karitas v mislih predvsem skoraj 100 tisoč ljudi, ki jim pomagajo, od tega je 22 tisoč družin oziroma 70 tisoč družinskih članov. »Zagotovo tiste najrevnejše tare velika inflacija, visoke cene, verjetno jih večina res zelo zelo težko shaja iz meseca v mesec,« je povedal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič, ki je spomnil tudi na osamljene starejše in prizadete v avgustovski ujmi. Ob tem je povedal, da so na poplavnih območjih izpeljali že tisoč ur razbremenilnih psihosocialnih pogovorov.

Teden Karitas
Teden Karitas © Slovenska karitas

V Tednu Karitas več 50 dogodkov

V Tednu Karitas po Sloveniji pripravljajo več kot 50 dogodkov, osrednja dva pa bosta sredino tradicionalno romanje prostovoljcev na Ponikvo in dobrodelni koncert Klic dobrote v Celju. Lani so na njem do konca leta zbrali 595.000 evrov. Znesek, ki ga zberejo vsako leto, je pomemben vir za pomoč družinam. Število prosilcev se namreč povečuje, kot je razvidno tudi iz poročila Nadškofijske karitas Maribor: 

POMOČ NADŠKOFIJSKE KARITAS MARIBOR

Družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Prihajajo brezposelni, ki prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke (pomoč prosijo predvsem delavci po kratkotrajni zaposlitvi (zaradi prekratke vključenosti v zaposlitev niso upravičeni do nadomestila, prav tako pa še ne prejmejo denarne socialne pomoči, tako so vsaj en mesec brez dohodka…), samozaposlenih, delavcev tretjih dežel z družinami,…

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni z minimalnim dohodkom, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec – družine, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje pravic socialnih transferjev. Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Po pomoč prihaja veliko upokojencev, ki se z nizkimi dohodki s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.

Poleg potrebe po materialni pomoči zaznavamo zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov tudi preko dežurne telefonske številke.

Statistično poročilo:

Samo v okviru programa sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM smo letos obravnavali že kar 3.704 prošenj ljudi v stiski in do sedaj vključili v pomoč kar 2.750 oseb. Izdali smo že 3.088 prehranskih, higienskih paketov, 939 peketov z oblačili ter drugimi humanitarnimi artikli. Rešenih je bilo 457 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine (elektrika, najemnina, ogrevanje, …).

V mreži Župnijskih karitas smo razdelili tri dobave hrane iz operativnega programa EU za materialno pomoč najbolj ogroženim 295 t in drugo podarjeno humanitarno pomoč. Naveden ukrep doseže po sodelavcih in prostovoljcih ŽK preko 16.259 socialno najbolj ogroženih oseb na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem področju.

V okviru programa Donirana hrana (vključenih 30 trgovin) smo zbrali kar 315 t hrane in iz zbranega pripravili ter razdelili 9.870 prehranskih paketov. Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani Župnijskih karitas v MB ter drugih soc. ustanov ocenjujemo, da zgolj program DH dnevno doseže in omogoča preživetje do 250 osebam.

V programu Ljudska kuhinja Betlehem je bilo letos vključenih kar 86 različnih oseb in razdeljenih 17.188 kosil oz. toplih obrokov hrane.

V zadnjem času opažamo večje število mlajših oseb, v večini samskih moških, nekateri so tudi brezdomni, ki prosijo za navedeno pomoč.

Na Nadškofijski karitas Maribor se trudimo, da bi bila nudena pomoč celostna, zato v večini programov redno opravljamo individualne svetovalne pogovore, preko katerih spremljamo situacijo ljudi, ki so vključeni, nudimo svetovanje ali jih napotimo na specializirane ustanove.

V vseh programih NŠKM (Ljudska kuhinja Betlehem, Ambulanta, Materinski dom Mozirje in Žalec, Zavetišče za brezdomne – sv. Martin, …) zaznavamo, da se je stiska pri mnogih še poglobila. V 3 nastanitvenih enotah imamo v oskrbi 40 uporabnikov. Delo je zelo zahtevno, vendar smo zadovoljni, ker na ta način nudimo res konkretno pomoč s strokovnim spremljanjem.

Velike stiske zasledujemo tudi v pomoči po letošnjih katastrofalnih poplavah, neurjih in plazovih na širšem področju Koroške in Podravja. Pomoč NŠKM na navedenem področju je dosegla kar 802 gospodinjstva z ogroženega področja. Skupna pomoč Karitas na širšem koroškem in podravskem področju do sedaj v finančnem delu znaša kar 1.499.551,96 €. Od tega sredstva po sklepu vlade – državna pomoč: 789.921,81 € in zbrana sredstva na Karitas: 709.630,15 €. Po poročilih sodelavcev in prostovoljcev Župnijskih karitas z ogroženega področja je še veliko odprtih stisk. Pomoč v naslednjih mesecih bo usmerjena predvsem tja, kjer so velike socialne stiske, zdravstvene težave, bivanjski prostori še niso primerni za bivanje in je potrebna velika sanacija. Ob osnovni materialni pomoči pri sanaciji bo velik poudarek na psihosocialni podpori ter spremljanju v obliki obiskov na terenu.

Sodelavci in prostovoljci v mreži Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji tradicionalno pripravljajo v Tednu karitas 2023 mnoge dobrodelne prireditve in s tem opozarjajo na pomen solidarnosti ter konkretne pomoči človeku v stiski. Upamo in si želimo, da bomo skupaj vse stiske premagali in se ne zaprli pred sočlovekom. V medsebojni pomoči ter solidarnosti bomo pomagali živeti ter preživeti. Zato hvala vsem dobrotnikom, ki s svojim darom podpirate delo in programe pomoči Karitas. Brez vaše pomoči ne bi mogli tolikim pomagati. Hvala in prošnja za naprej.

Sociala
Skupina Booom! (photo: osebni arhiv) Skupina Booom! (photo: osebni arhiv)

Po uvrstitvi v finale so odšli tudi v cerkev

Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda, člani skupine Booom! so na festivalu »Una Voce per San Marino«, tekmovanju, na katerem v San Marinu izbirajo svojega predstavnika za pesem ...

Pogajanja o OMD na MKGP (photo: MKGP) Pogajanja o OMD na MKGP (photo: MKGP)

Črni torek za slovensko in evropsko kmetijstvo

Pričakovanja kmečkih stanovskih organizacij, da se bodo včerajšnja pogajanja z predstavniki Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, pod vodstvom ministrice Mateje Čalušić in predstavniki ...