Nataša LičenNataša Ličen
Marko ZupanMarko Zupan
Tone GorjupTone Gorjup
Logotip jezuitske redovne skupnosti (foto: jezuiti.si)
Logotip jezuitske redovne skupnosti | (foto: jezuiti.si)

Jezuiti vabijo vse, ki so trpeli zlorabe, da jih kontaktirajo

Novice | 20.12.2022, 14:27 Marta Jerebič Tadej Sadar

Slovenska provinca Družbe Jezusove v primeru p. Marka Ivana Rupnika poziva morebitne žrtve, da vsakršno psihično, fizično ali duhovno zlorabo s strani jezuitov ali njihovih sodelavcev prijavijo delegatu za varovanje: na naslov varuh@jezuiti.si, jezuitskemu predstojniku ali kateremukoli drugemu ustreznemu organu, vključno s policijo.

Izjava p. Johana Verschuerena SJ, delegata p. generala Sosa SJ in predstojnika mednarodnih hiš v Rimu

»V zadnjem tednu se je govorilo o dveh preiskavah, ki sta bili izvedeni v zvezi z delovanjem p. Marka Rupnika. Ena se je nanašala na zakrament sprave, druga pa na zlorabo ženske s strani p. Rupnika. Informacije, ki so bile posredovane, so sprožile številna vprašanja, zato v nadaljevanju podajam časovni razpored dogodkov v upanju, da bo zagotovljena določena jasnost. Moja glavna skrb pri vsem tem gre tistim, ki so trpeli, zato vabim vse, ki želijo vložiti novo pritožbo ali se želijo pogovoriti o že vloženih, da se obrnejo name. Zagotavljam vam, da vam bomo prisluhnili z razumevanjem in sočutjem. Že pred nekaj meseci smo ustanovili ekipo ljudi, žensk in moških, z različnih področij in različnim strokovnim znanjem ter izkušnjami pri obravnavi takih situacij. So bili in so vam na razpolago za poslušanje, podporo in pomoč. Elektronska pošta te službe je: teamreferente.dir@gmail.com, glede jezika pa jih lahko kontaktirate v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini, nizozemščini in nemščini.«

Postavlja nas pred izziv, kako to bolečino spoštovati, hkrati pa vestno začeti postopke, ki jih zahteva civilno ali kanonično pravo. To želimo sporočiti brez prikrivanja dejstev, obenem pa skušamo, razsvetljeni z evangelijem in drugimi človeškimi izkušnjami, odpirati poti k zdravljenju nastalih ran.

Ponavljam, kar je oče general povedal prejšnjo sredo, 14. decembra: "Primer Marka Rupnika, ki je prejšnji teden prišel v javnost, je dober primer tega, koliko se moramo še naučiti, zlasti o trpljenju ljudi. Ta primer, kot tudi drugi, nas je pretresel in razžalostil. Od nas zahteva razumevanje in sočustvovanje s trpljenjem vseh vpletenih v takšni ali drugačni obliki. Postavlja nas pred izziv, kako to bolečino spoštovati, hkrati pa vestno začeti postopke, ki jih zahteva civilno ali kanonično pravo. To želimo sporočiti brez prikrivanja dejstev, obenem pa skušamo, razsvetljeni z evangelijem in drugimi človeškimi izkušnjami, odpirati poti k zdravljenju nastalih ran." Zaključujem z zagotovilom, da Družba Jezusova, v skladu z  36. generalno kongregacijo, želi ustvariti kulturo varnosti in zavezanosti najvišjim standardom v našem poslanstvu. Trudimo se izključiti možnost, da bi kdor koli v katerem koli našem poslanstvu tvegal oškodovanje."

Kronologija dogodkov:

 • Oktober 2018: Delegat SJ Kurije za mednarodne hiše v Rimu prejme obtožbe proti Marku Rupniku, da je odvezal sostorilca v grehu proti šesti zapovedi. Družba uvede predhodno preiskavo.
 • Maj 2019: Preiskava pride do zaključka, da so obtožbe verodostojne. Spis se pošlje na CDF (Kongregacija za nauk vere).
 • Junij 2019: Verschueren, višji predstojnik DIR', uvede omejitve.
 • Julij 2019: CDF zaprosi Družbo, naj začne z kazensko upravnim postopkom.
 • Januar 2020: Sodniki (vsi zunanji; nihče član Družbe Jezusove) soglasno izjavijo, da je dejansko prišlo do odveze sostorilca.
 • Maj 2020: CDF izda dekret o izobčenju latae sententia; izobčenje je odpravljeno z dekretom CDF še isti mesec.

Obtožbe v zvezi s članicami skupnosti Loyola

 • Junij 2021: CDF stopi v stik z Generalno kurijo SJ glede obtožb v zvezi s p. Rupnikom  in nekaterimi članicami skupnosti Loyola.
 • Julij 2021: Oče general uvede predhodno preiskavo, ki jo vodi oseba izven Družbe. Omejitve uvede p. Verschueren, višji predstojnik DIR'.
 • Januar 2022: Preiskava ugotovi, da obstaja primer, na katerega je treba odgovoriti. Rezultati so bili poslani CDF, s priporočilom za kazenski postopek.
 • Oktober 2022: CDF pravi, da so dogodki zastarani; sodni postopek se ne more nadaljevati.
  Omejitve v zvezi s poslanstvom p. Rupnika se nadaljujejo.

KOMENTAR ODGOVORNEGA UREDNIKA RADIA OGNJIŠČE

Ob dogodkih povezanih s primerom Rupnik je odgovorni urednik Radia Ognjišče, Tadej Sadar, pripravil tudi komentar:

Tako kot smo že velikokrat slišali iz ust mnogih predstojnikov, da niso imeli pravega orodja, ne izkušenj, kako se pravilno odzvati ob takšnih primerih, se tudi katoliški mediji učimo pravilnega odziva in upamo, da se odločamo v duhu retoričnega vprašanja: »Kako bi na našem mestu ravnal Jezus?« Kot odgovorni urednik vedno, - podčrtano in s klicajem na koncu - najprej čutim sočustvovanje in dolžnost do žrtve. To je temeljna presoja, koliko in kaj objaviti v posameznih primerih. Vseskozi pa skušam imeti pred očmi tudi morebitno pohujšanje, ki ga s seboj prinašajo podrobnosti. Komu zares koristi umazanija greha kogarkoli izmed nas, če ne prav grehu samemu, s katerim se vsi borimo? Koliko skušnjav, ki so zaenkrat še skušnjave, bo zaradi navideznega dovoljenja, v smislu – če lahko on toliko, potem lahko tudi jaz vsaj malo – postalo dejanje? Cerkev uči, kar je ideal, nihče pa ta ideal ne more postati. V preroku Jeremiji beremo: »Preklet mož, ki zaupa v človeka in se opira na meso.« Prav na primeru Rupnik lahko doživimo kruto resničnost teh besed. Iz človeka smo naredili zlato tele, ki se je pred našimi očmi razbilo.

Od pristojnih zahtevajmo, da opravijo svoje delo pošteno in v službi resnice in pravice, mi pa se osredotočimo na Gospoda, saj za vse nas velja, kar prav tako piše prerok Jeremija: »Jaz, Gospod, preiskujem srce ..., da dam vsakemu po njegovih potih in po sadu njegovih dejanj.«

Novice
Lidija Šket Kamenšek v studiu radia Ognjišče z ravnokar izdano knjigo o ADHD (photo: NL) Lidija Šket Kamenšek v studiu radia Ognjišče z ravnokar izdano knjigo o ADHD (photo: NL)

Ste vi morda ta otrok?

Vprašanje je Lidiji Šket Kamenšek zastavil mentor pri sklepu študija ob pisanju diplomske naloge, ko je Lidija želela pisati in raziskovati svet otrok, ki se na svet in doživljanje okolja odzivajo ...