Slavi Košir
Jakob Čuk
Helena Križnik

Letos občutno znižanje dohodka v kmetijstvu

06.12.2016, 11:48

Realni dohodek v kmetijstvu bo v letošnjem letu predvidoma za 11 odstotkov nižji, kot je bil v letu 2015, so na podlagi prve ocene letošnjih dogajanj na področju kmetijske pridelave sporočili s Statističnega urada Republike Slovenije.

Realni faktorski dohodek na polno delavno moč v kmetijstvu je glavno merilo dogajanja na področju kmetijstva. Prve statistične napovedi kažejo, da se bo znižal za približno 11 odstotkov, saj je bila vrednost rastlinske pridelave letos nižja kot lani, ker je bil pridelek manjši, vrednost živalske prireje pa je ostala približno enaka, kljub nižjim cenam. Na slednje je vplival tako večji obseg prireje, kot tudi nekoliko nižji stroški prireje, zaradi nižjih cen nekaterega repromateriala.

Na Statističnem uradu tako ocenjujejo, da bo letošnji faktorski dohodek v kmetijstvu za 12 % nižji kot pred enim letom. Na znižanje faktorskega dohodka naj bi vplivala predvsem nižja vrednost kmetijske proizvodnje in predpostavka, da ostajajo subvencije na ravni prejšnjega leta.

Po prvi oceni naj bi bila vrednost kmetijske pridelave v letu 2016 za 7 % nižja kot v letu 2015; znašala naj bi slabih 1200 milijonov EUR. Obseg pridelave naj bi se znižal za 4 %, cene pa naj bi se znižale za 3 %.

Manjša pridelava sadja in grozdja

Vrednost rastlinske pridelave naj bi bila nižja za 11 %,, k temu je največ prispeval manjši obseg pridelave pa tudi nižje odkupne cene. Glavni razlog za manjšo vrednost letošnje rastlinske pridelave v primerjavi z lansko zelo dobro letino naj bi bila znatno manjša pridelava sadja in grozdja. Pričakuje se tudi manjša pridelava zelenjadnic, krompirja in krmnih rastlin. Najbolj, za tretjino, naj bi se zmanjšala vrednost sadja, ker je bila količinska pridelava toliko manjša. Vrednost vina naj bi bila nižja za četrtino, predvsem zaradi manjšega pridelka (za petino). V primerjavi s prejšnjim letom naj bi se znižala tudi vrednost žit; razlog za znižanje naj bi bilo znižanje cen. Vrednost prirelave zelenjave naj bi bila nižja zaradi manjše pridelave in malenkostno nižjih cen. Vrednost proizvodnje krmnih rastlin naj bi bila nižja zaradi količinsko manjše pridelave.

Zvišanje vrednosti prilave se pričakuje le pri krompirju in industrijskih rastlinah. Vrednost pridelave krompirja naj bi se zvišala zaradi višjih cen, vrednost industrijskih rastlin pa zaradi večje količinske pridelave.

Vrednost prireje v živinoreji ostaja na ravni predhodnega leta

Čeprav se je prireja v živinoreji povečala za 5 %, ostala vrednost le te enaka kot v letu 2015, ker so se obenem občutno znižale cene. Te so po podatkih Statističnega urada padle za 6 %. Medtem ko je vrednost prireje v govedoreji ostala približno enaka, pa je ta za 3 % padla v prašičereji, nekoliko pa se je povečala pri reji perutnine in drobnice.

Vrednost živalskih proizvodov naj bi se kljub 4-odstotnemu povečanju prireje znižala za 5 %, saj naj bi letošnji padec cen dosegel 9 %. Vrednost živalskih proizvodov naj bi se znižala predvsem zaradi dogajanja na mlečnem trgu, saj naj bi bil padec cene mleka na letni ravni približno 12 %.

Zaposlenost v kmetijstvu se niža

Podatki Statističnega urada kažejo, da so letos stroški v kmetijski pridelavi zaradi nižanja cen rahlo padli, povečali pa so se stroški krme. Zaposlenost v kmetijstvu naj bi se nekoliko znižala, saj statistika ocenjuje, da bo zaposlenost v letu 2016 zaradi zmanjševanja neplačane delovne sile za 2 % nižja kot v prejšnjem letu.

Nosilci Pohoda za življenje so bili letos mladi (photo: Marjana Debevec) Nosilci Pohoda za življenje so bili letos mladi (photo: Marjana Debevec)

Življenje nerojenih otrok šteje!

Množica pet tisoč ljudi se je danes dopoldne zbrala na že tretjem slovenskem Pohodu za življenje. Tokrat so si za geslo izbrali: Enakopravnost se začne pred rojstvom.

Martin Golob z Romkinjo (photo: osebni arhiv) Martin Golob z Romkinjo (photo: osebni arhiv)

Martin Golob in njegovi prijatelji Romi

"V življenju mora biti vedno nekaj novega, če ne duhovna rast, pa kakšna nova župnija." Tako se je uvodoma v oddaji Za življenje pošalil duhovnik Martin Golob, ki je pred kratkim v soupravo dobil ...

Družina (photo: pexels) Družina (photo: pexels)

"Mama je aspirin, ata pa apaurin"

Po dveh mesecih smo v oddaji Za življenje gostili specialnega pedagoga Marka Juhanta, ki pravi, da je čas, ki prihaja, zanj najlepši v letu. Ne samo zaradi pestrosti barv, tudi zato, ker stvari, ...