Matjaž Merljak
Jakob Čuk
Andrej Šinko
Minister Boštjan Žekš (foto: Matjaž Merljak)
Minister Boštjan Žekš

Sofinanciranje delovanja slovenskih organizacij v Avstriji

06.03.2010, 08:30 Matjaž Merljak

Med manjšino je v teh dneh za kar nekaj razburjenja poskrbela odločitev Urada za Slovence v sosednjih državah in po svetu o razdelitvi denarja iz proračuna. Skladno z rezultati razpisa je slovenska manjšina v Avstriji za letos dobila dobrih 2,9 milijona evrov. Lani je bilo teh sredstev dobre tri milijone. Za slovensko manjšino v Italiji je letos urad namenil 3,84 milijona, na Madžarskem dobrih 474 tisoč evrov in na Hrvaškem 387 tisoč evrov. V krovnih organizacijah Slovencev v Avstriji in Italiji so se kritično odzvali na znižanje sredstev, ki jih manjšini namenja matična Slovenija. Menijo, da bi tako kot za druge ustanove v Sloveniji veljalo, da se višina podpore poviša glede na zviševanje življenjskih stroškov.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je zaključil s postopkom javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in Slovencev po svetu. Okvirni znesek, ki je bil razpisan za zamejstvo v letošnjem letu, je ne glede na trenutne razmere ostal enak kot lani in je znašal 7.800.000 EUR.

Strokovna komisija je v letu 2009 na podlagi ocene vlog organizacij iz zamejstva namenila 7.900.861 EUR, za leto 2010 pa 7.781.387 EUR. Komisija je svoje odločitve o sofinanciranju pogojevala s kakovostjo dejavnosti in projektov, pri redni dejavnosti reprezentativnih organizacij pa je upoštevala izpolnjevanje njihovih nalog in ciljev.

Prioritete javnega razpisa so bili tisti kakovostni projekti, ki dajejo posebno pozornost mladim, krepitvi slovenske kulture in sodelovanju RS s slovenskimi z znanstveniki in gospodarstveniki, ki živijo v tujini.

 Slovenski narodni skupnost v Avstriji je skladno z rezultati razpisa odobreno v letu2009 3.038.350 EUR, v letu 2010 pa 2.908.040 EUR.

 Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je lani na razpisu prejel 130.000 EUR, letos pa 77.600 EUR. Zveza slovenskih organizacij (ZSO) je lani prejela 120.000 EUR, letos pa 77.000 EUR. Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS) je lani prejela 50.000 EUR, letos pa 33.900.

Politične manjšinske organizacije na Koroškem (NSKS, ZSO in SKS) v preteklem obdobju niso dosegale povezovalnega cilja narodne skupnosti. Poleg tega letos prvič Urad s strani krovnih organizacij na Koroškem ni prejel usklajenega mnenja o predlogu razdelitve sredstev, kot to predvideva postopek, ki se izvaja po Uredbi o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije.

Organizacija Štajerskih Slovencev – Člen 7 za avstrijsko Štajersko je za svoje delovanje prejela lani 124.250 EUR, letos pa 119.800 EUR.

Vsi prijavitelji, med njimi AACC, PUAK, SIC… so prejeli odločbe o višini odobrenih sredstev skladno z odločitvijo komisije, ki je pri tem upoštevala merila in cilje razpisa in izpolnjevanju kakovostnih kriterijev delovanja v preteklem letu.

Urad ima na voljo tudi intervencijska sredstva, s katerimi lahko sofinancira določene projekte. Aktiviranje teh finančnih sredstev je mogoče, v kolikor so izpolnjeni pogoji, navedeni v Uredbi o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije

Kot do sedaj bo Urad tudi v prihodnje dajal posebno pozornost in izvajal nadzor nad izpolnjevanjem kriterijev kakovosti projektov in ciljev rednega delovanja.

vir: spletna stran Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?

Pomembno: Prosimo, da se pri komentiranju držite spletnega bontona in pravil našega spletnega portala. Pridržujemo si pravico moderiranja.

Člani laiških gibanj (photo: focolare.org) Člani laiških gibanj (photo: focolare.org)

Vatikan omejil mandat voditeljem gibanj in združenj

Papež je podpisal dekret, po katerem mandat voditeljev mednarodnih laiških gibanj in združenj ne sme trajati več kot pet let, ista oseba pa je lahko na tem položaju največ dva mandata. Izjema so ...