Damijana MedvedDamijana Medved
Matej KržišnikMatej Kržišnik
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Jedrska energija je z visokimi normativi kakovostnega in odgovornega upravljanja do okolja čista (foto: PixaBay)
Jedrska energija je z visokimi normativi kakovostnega in odgovornega upravljanja do okolja čista | (foto: PixaBay)

Stanislav Rožman: Mi vsi bomo morali spremeniti stil življenja, zmanjšati razvpito razsipništvo, tudi na področju energije.

Via positiva | 11.02.2021, 18:00 Nataša Ličen

Na področju energije so nujne bistvene spremembe, tako glede porabe, odnosa, načinov pridobivanja, tudi decentralizacije energetskih virov, do tehnološkega razvoja. Vse to so pojavi, ki bodo imeli v prihodnje izjemen vpliv na oskrbo z električno energijo in ostalimi energenti. Rešitve so v rezultatih tehnološkega razvoja, ki se nudijo.

To so zagotovo obnovljivi viri, v prihodnosti proizvodnja vodika, kot enega od bistvenih energentov v najširšem smislu uporabe. Pilotne, eksperimentalne rešitve, ki so že v funkciji, komercialno zaenkrat še v manjši meri, toda gredo v to smer.

Stanislav Rožman, prejemnik priznanja za življenjsko delo Združenja Manager
Stanislav Rožman, prejemnik priznanja za življenjsko delo Združenja Manager © Nataša Ličen

Koriščenje bo vse večje, v prihodnje bo lahko vsaka družina poskrbela za svojo oskrbo.

O energiji v prihodnje smo v oddaji "Via positiva", govorili s prejemnikom priznanja Združenja Manager za življenjsko delo, Stanislav Rožman, že več kot tridesetlet prvi mož uprave Nuklearne elektrarne Krško.
"Vsak posameznik, vsaka družina, bo v prihodnje lahko poskrbela za svojo oskrbo z energijo. Vendar bo treba vse te vire kakovostno povezati med seboj, z njimi upravljati in seveda na drugi strani zagotoviti stabilnost celotnega sistema, ki bo moral dobro delovati. Ravno pri zagotavljanju te stabilnosti, baze, vidimo svojo vlogo. Ta energetska preobrazba se bo lahko kakovostno in na kontrolirani način odvila, če bo temeljna elektro-energetska baza zanesljiva, stabilna in po možnosti tudi okoljsko čista in to je jedrska energija, takšno je naše razmišljanje."

Nagrada je priznanje skupnemu teamu, našemu delovanju skozi vsa ta desetletja. Simbolno odraža spoznanje, da vir jedrske energije postaja del rešitve in ne del problema, kot se velikokrat govori.

"Ljudje smo po naravi previdni do stvari ali pojavov, ki jih težko ali pa ne razumemo in jedrska energija je eden takšnih pojavov, ki ga postopoma odkrivamo. Tudi v naši zavesti se počasi privajamo in nam postaja "domač" na nek način ta še razmeroma mlad vir energije. V lokalnih skupnostih, kjer smo, je to razumevanje na drugačni ravni kot drugod po Sloveniji. Na višji ravni, ker živimo skupaj, delimo vse informacije, sodelujemo in skozi čas smo zgradili zaupanje, ki temelji na razumevanju različnih vidikov."

Različni viri do ljudi, okolja in v okolju varni, so prihodnost energetske preobrazbe, ki se mora zgoditi.
Različni viri do ljudi, okolja in v okolju varni, so prihodnost energetske preobrazbe, ki se mora zgoditi. © PixaBay

"V današnjih časih je jedrska energija na nek način rešitev glede problema globalnega segrevanja in izpustov toplogrednih plinov. Jedrska energija je v tem smislu čista energija, ne prispeva k rušenju naravnega ravnovesja. Skupaj z obnovljivimi viri je zagotovo del rešitve in to je naša teza, prepričanje, da z roko v roki z obnovljivimi viri, lahko, ne samo izpolnimo zaveze, ki jih je dala Slovenija v sklopu evropske unije, ampak uresničimo cilje, ki smo jim, vsak na svoji ravni, od posameznikov, do institucij, organizacij, podjetij do proizvajalcev električne energije, zavezani. Če se vedemo odgovorno, jih moramo uresničevati."

Se gremo nevarno igro s svojim planetom?
Se gremo nevarno igro s svojim planetom? © PixaBay

Nelagodje pred jedrsko energijo izhaja iz podmene sevanja, širjenja radioaktivnosti, ki je v podzavesti ljudi, predvsem zaradi zlorabe te energije v preteklosti, v vojni in zaradi nesreč, zadnje pred desetimi leti na Japonskem. Mnogokrat je tudi spolitizirano vprašanje.


"Jedrski odpadki niso grožnja ali nevarnost za okolje, vsekakor ne, saj gre za pasivni material, znotraj katerega se ne more nič dogoditi, v kolikor je shranjen po standardih in strogih kriterijih, ki veljajo. Tudi začasno skladiščenje teh materialov se odvija kontrolirano in nadzorovano. Ta strah nima utemeljitve, pa vendarle vse na nek način izhaja iz podmene jedrskega sevanja, širjenja radioaktivnosti, ki je v podzavesti ljudi in mnogokrat tudi spolitizirano vprašanje. Jedrski odpadki so na nek način povsem kontrolirana rešitev. Toda iskanje ali pa izgradnja odlagališča, čeprav je lokacija opredeljena že več kot deset let, zaradi različnih postopkov, interesov, ne/naklonjenosti, traja (pre)dolgo. Področje jedrske energije je obremenjeno s pojavi iz daljne preteklosti, od zlorabe v času vojne, do določenih nesreč, ki so se zgodile, zadnja na Japonskem. Bolj od tu izhaja rezerviranost določenega dela javnosti do tega vira energije."

"Spremeniti bomo morali svoj stil življenja, na energetske ali naravne vire gledati drugače. Na nek način zmanjšati to razvpito razsipništvo, na vseh področjih, ne samo na področju porabe električne energije in ostalih energentov. To je naša intimna preobrazba, ki se bo moralo odražati tudi v institucijah in organizacijah, ki se bo morala zgoditi. Vse, kar se bo dogajalo, bo moralo temeljiti na trajnostnem konceptu ne izčrpavanja določenih virov na škodo prihodnjih generacij in tudi jedrska energija se smatra na nek način za obnovljivo energijo. Torej, čim več obnovljivih virov, ta koncept bo gotovo prevladal. Na ta način so pred nami preobrazbe, ne samo elektro-energetskega sistema, ampak tudi v širšem smislu, načina življenja, tudi družbenega sistema, kako bomo usklajeno in pazljivo delovali do naravnih danosti in narave sploh."

Orientirani smo v okolje, za okolje, zavedajoč se, da gremo lahko le skupaj naprej. Danes ni mogoče razvijati dejavnosti brez ostalih deležnikov, ki imajo vpliv in interes sodelovati. Naš koncept je samokritična presoja stanja in istočasno uvajanje neprestanih izboljšav.

"S plesom elektronskih jeder, protonov, nevtronov sem realiziral svoje sanje, se z njimi prvič srečal na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in do konca študija sanjal, pravzaprav začel sanjati, da bi si želel na tem področju delati v prihodnje. Ambicija se je uresničila ob začetku razmišljanja, govorjenja na glas in tudi graditi jedrsko elektrarno Krško, tudi sicer izhajam iz te regije in z veseljem sem se pridružil kolektivu pri pripravah na začetek delovanja. Vedno sem bil povsem predan delu, odkrito in dobronamerno deloval in si želel vseskozi dokazovati, da je ta vir lahko okolju prijazen, koristen in zanesljiv. Sem se pa istočasno zavedal, da si kot edini objekt v Sloveniji, takrat še v Jugoslaviji, ne moremo privoščiti povprečja. Biti moramo boljši, da ne rečem najboljši. Ta usmeritev je pozneje postala naša vizija, ki danes velja, da želimo biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni."Via positiva
Kanal c0 (photo: Alpe Adria Green) Kanal c0 (photo: Alpe Adria Green)

Boj proti kanalu C0 se nadaljuje

Pred ljubljanskim magistratom poteka že 13. protest za čisto pitno vodo oz. proti spornemu kanalu C0. Udeleženci želijo danes predvsem podpreti Uroša Jernejca, ki ga župan Zoran Janković in ...