Mateja Subotičanec
Jakob Čuk
Meta Potočnik
Logo civilne iniciative Dovolj.je (foto: Marjana Debevec)
Logo civilne iniciative Dovolj.je

Lazaristi odgovarjajo na Cerarjeve obtožbe

25.02.2019, 19:25 Marta Jerebič

Slovenska provinca Misijonske družbe lazaristov se je odzvala na izjave člana civilne iniciative Dovolj.je Janeza Cerarja, ki je formalno sicer še lazarist, vendar že več let živi zunaj skupnosti. Na nedavni tiskovni konferenci je podal primer domnevne spolne zlorabe, ki naj bi se zgodila v tej družbi. Slovenska provinca lazaristov pojasnjuje, da je bil dogodek zadostno, primerno in pravilno obravnavan, kar so potrdile tudi višje instance. Glede tega, da je bil Cerar sam žrtev zlorabe, pa dodaja, da je Cerarja povabila k razjasnitvi okoliščin, česar pa ni storil. Zato omenjenega dogodka ni bilo mogoče raziskati. Misijonska družba je zato trditev, da je vodstvo probleme »pometalo pod preprogo«, označila za neosnovano, Cerarjeve navedbe pa zavrnila kot neutemeljeno obrekovanje.

Objavljamo izjavo v celoti

Na tiskovni konferenci v hotelu Union 19. februarja 2019 je Janez Cerar, ki je formalno sicer član Misijonske družbe lazaristov, vendar že več let živi zunaj skupnosti, podal primer domnevne »spolne zlorabe«, ki naj bi se zgodila v tej družbi, obenem pa je izjavil, da je tudi sam pred leti doživel podobno zlorabo.

Kot predstavnik Misijonske družbe v Sloveniji sem dolžan na izjave g. Cerarja odgovoriti z naslednjimi pojasnili:

Po prijavi domnevnega primera spolne zlorabe, ki ga je kot prvega navajal g. Cerar, je vodstvo slovenske province Misijonske družbe v skladu s kanonskim pravom izpeljalo postopek za ugotovitev morebitne krivde storilca. V dejanje sta bili vpleteni polnoletni, poslovno sposobni osebi. Po končanem postopku sta se vpleteni osebi spravili, proti pobudniku dogodka pa je bil izrečen cerkveni disciplinski ukrep v skladu s težo dejanja. Dogodek je bil zadostno, primerno in pravilno obravnavan. To so potrdile tudi višje instance.

G. Janez Cerar je na tiskovni konferenci nadalje izjavil, da je bil v 90. letih, že v času svoje polnoletnosti, tudi sam žrtev zlorabe. Ko je leta 2017 provincialno vodstvo v teku preiskave prvega omenjenega primera o tem prejelo obvestilo, je takoj pripravilo vse potrebno in g. Cerarja povabilo, da kot tožnik proti domnevnemu storilcu poda izjavo, iz katere bo lahko razvidno, za kaj je šlo in vse druge okoliščine, ki so potrebne za oceno dejanja. G. Cerar tega ni storil. Zato omenjenega dogodka ni bilo mogoče raziskati.

Trditev, da je vodstvo probleme »pometalo pod preprogo«, je zato neosnovana, vodstvo Misijonske družbe pa navajanje Janeza Cerarja zavrača kot neutemeljeno obrekovanje.

Slovenska provinca Misijonske družba lazaristov

Franc Rataj CM, vizitator

Miran Videtič (photo: Rok Mihevc) Miran Videtič (photo: Rok Mihevc)

Ali mediji vodijo državo?

V zaspanem času dopustov se dogajajo pomembne spremembe v medijskih vrstah. Tako je z mesta v. d. direktorja vladnega urada za komuniciranje odstopil Dragan Barbutovski. Po vsej verjetnosti ga bo ...