Maja MorelaMaja Morela
Jakob ČukJakob Čuk
Tone GorjupTone Gorjup
Predstavitev škofijskega misijona (foto: p. Ivan Rampre)
Predstavitev škofijskega misijona

Predstavitev škofijskega misijona v murskosoboški škofiji

Cerkev na Slovenskem | 22.12.2015, 10:25 Marta Jerebič

V škofiji Murska Sobota od začetka decembra do 14. avgusta prihodnje leto poteka škofijski misijon pod geslom Odprite vrata Kristusu, s katerim škofija zaznamuje deset let samostojnosti. Misijon je časovno usklajen s svetim letom usmiljenja. Na včerajšnji tiskovni konferenci so zato poudarili, da se največja in najbolj korenita sprememba življenja lahko zgodi v spovednici. Škof Peter Štumpf bo v času misijona vse prve nedelje v mesecu od 7. do 11. ure spovedoval v murskosoboški stolnici. Duhovniki pa bodo po svojih župnijskih cerkvah na razpolago za sveto spoved vsak dan, vsaj pol ure pred sveto mašo. Škofija priporoča tudi, da si v času misijona vsaka družina uredi svoj družinski molitveni kotiček. Sicer pa bo dogajanje vseh devet mesecev misijona osrediščeno na štiri dni – prvi četrtek, prvi petek, prvo soboto in prvo nedeljo v mesecu.

Vsak prvi četrtek, petek in soboto ob treh popoldne bo po murskosoboški škofiji zazvonil misijonski zvon in ljudi povabil k misijonski dejavnosti, k razmišljanju in molitvi, k udeležbi pri župnijskih, dekanijskih in škofijskih dogodkih.

Ob prvih četrtkih v mesecu bodo vernikom približali enega slovenskega blaženega oz. svetniškega kandidata.

»Spoznali bomo, kako je on v svojem času odpiral vrata Kristusu in ob njegovem zgledu bomo lažje ugotovili, kako lahko to danes delamo mi,« je pojasnil voditelj pastoralne službe dr. Franc Zorec.

Ob prvih petkih bodo iskali odgovor, zakaj naj Kristusu sploh odpirajo vrata, ga sprejmejo in oznanjajo.

»Odgovori so zajeti v evangeliju, pa tudi v veri naših prednikov, ki se je izrazila v Litanijah Srca Jezusovega. Vsak mesec bomo ob enem vzkliku iz teh litanij premišljevali o Jezusu, ki je vir življenja in svetosti, ki je naš mir in naša sprava, ki je naše življenje in vstajenje.«

Vrata pa ne odpiramo samo Kristusu, temveč tudi njegovi materi Mariji.

»Saj je Brezmadežna, je naša pomočnica, je Mati Cerkve, je kraljica družine. Marija nam pomaga priti do Jezusa, zato najprej prihajamo k njej. Mariji bodo posvečene prve sobote v mesecu

Ob prvih nedeljah bodo duhovniki šli na druge župnije oznanjat in pričevat. Domači župnik bo skupaj s sodelavci že prej pripravil načrt, kaj se bo tisto nedeljo dogajalo, kje in kdaj bodo svete maše ali morda še kakšna druga srečanja. Misijonarji bodo kazali pot in način, kako lahko odpirajo vrata bližnjemu, predvsem pa Kristusu. Ta dan bodo še posebej nagovorjene družine.

Trajanje škofijskega misijona: 3. december 2015 – 14. avgust 2016

Devet mesecev – s poudarki na prvih četrtkih, prvih petkih, prvih sobotah in prvih nedeljah v mesecu

Skupno obhajanje začetka škofijskega misijona je bilo v stolnici 8. decembra, na praznik Brezmadežne, ko smo začeli tudi sveto leto usmiljenja in odprli vrata usmiljenja. Na ta dan smo dogajanje škofijskega misijona pričeli tudi z novim pričevalcem vere Božjim služabnikom Alojzijem Kozarjem, za katerega je Sveti sedež dal odlok, da nič ne nasprotuje začetku postopka za beatifikacijo in kanonizacijo. Tako bosta v času škofijskega misijona duhovno z nami dva naša Božja služabnika, duhovnik in mučenec Danijel Halas in duhovnik, širši javnosti znan tudi kot pisatelj Alojzij Kozar.

Molitev za škofijski misijon – že od leta 2011 (priprava)

Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za tvojega Sina Jezusa, ki je za nas trpel na križu, vstal od mrtvih in pod podobo kruha v Svetem Rešnjem Telesu med nami prebiva. Prosimo te, daj nam darove Sv. Duha, da bomo dobro obhajali na škofijski misijon, s katerim želimo prenoviti svoje življenje, da bo Tebi v čast in hvalo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Marija, Mati Cerkve, prosi za nas!

Geslo škofijskega misijona: Odprite vrata Kristusu

Geslo škofijskega misijona Odprite vrata Kristusu je oznanilo in povabilo. Oznanja resničnost vstalega Jezusa, ki obišče prestrašene učence v dvorani zadnje večerje, kjer so se zadrževali iz strahu pred Judi. Prinese jim svoj mir. Potrdi jih v veri. Pokaže njim znamenja svoje resničnosti. Slednjič jim pošlje Svetega Duha in jih pošlje oznanjat resnico, da bi tudi drugi verovali. Velja tudi beseda iz knjige razodetja, kjer Jezus pravi: »Stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20).

Geslo Odprite vrata Kristusu spominja tudi na besede, ki jih je povedal Janez Pavel II., ko nas je nagovoril na letališču v Postojni: »Ne bojte se Kristusa!« Podobno je papež Benedikt XVI. ob svoji izvolitvi spodbudil poslušajoče: »Danes želim na vso moč in kar se da prepričljivo, izhajajoč iz dolgega osebnega izkustva, reči: Ne bojte se Kristusa! Ne jemlje ničesar, daje pa vse. Kdor se njemu izroči, prejme stoterno. Da, odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu - in našli boste pravo življenje.« Tudi zdajšnji papež Frančišek vabi k podobnemu zaupanju in sodelovanju s Kristusom.

Škofijski misijon nas s svojim geslom Odprite vrata Kristusu povezuje s svetopisemsko resničnostjo in mnogimi spodbudami, ki so jih izrekli papeži, ter nas vključuje v proces nove evangelizacije, ki ga Cerkev na Slovenskem želi živeti. Vabi nas k velikonočnemu zaupanju v Vstalega ter k oznanjevanju Njegove resničnosti.

Vsebina in potek škofijskega misijona

Po številnih srečanjih, molitvi in dogovarjanju se je izoblikovala vsebina in zunanja podoba škofijskega misijona ob 10-letnici ustanovitve Škofije Murska Sobota. Vse dogajanje bo izhajalo iz gesla škofijskega misijona: Odprite vrata Kristusu. Vsak mesec od decembra 2015 do avgusta 2016 bo dogajanje osrediščeno na štiri dni.

- Ob prvih četrtkih v mesecu nas bo nagovoril en slovenski blaženi oz. svetniški kandidat. Spoznali bomo, kako je on v svojem času odpiral vrata Kristusu in ob njegovem zgledu bomo lažje ugotovili, kako lahko to danes delamo mi.

- Ob prvih petkih bomo iskali odgovor, zakaj naj sploh Kristusu odpiramo vrata, zakaj ga naj sprejmemo, zakaj ga naj oznanjamo. Odgovori so zajeti v evangeliju, pa tudi v veri naših prednikov, ki se je izrazila v Litanijah Srca Jezusovega. Vsak mesec bomo ob enem vzkliku iz teh litanij premišljevali o Jezusu, ki je vir življenja in svetosti, ki je naš mir in naša sprava, ki je naše življenje in vstajenje.

- Vrata pa ne odpiramo samo Kristusu, temveč tudi njegovi materi Mariji. Saj je Brezmadežna, je naša pomočnica, je Mati Cerkve, je kraljica družine. Marija nam pomaga priti do Jezusa, zato najprej prihajamo k njej. Mariji bodo posvečene prve sobote v mesecu.

- Ob prvih nedeljah nam bodo misijonarji kazali pot in način, kako lahko odpiramo vrata bližnjemu, predvsem pa Kristusu. To lahko delamo na različne načine, predvsem pa z vero, upanjem in ljubeznijo. Ta dan bodo še posebej nagovorjene družine.

To odpiranje vrat Kristusu se bo odvijalo na petih ravneh:

1. Prva raven je škofijska. V ta okvir spadajo tri glavne slovesnosti:

- Skupno obhajanje začetka škofijskega misijona - 8. decembra 2015 na praznik Brezmadežne (sovpada z začetkom leta usmiljenja).

- Sklep škofijskega misijona, ki bo 14. avgusta v Turnišču. Ti dve slovesnosti bo vodil škof ordinarij msgr. dr. Peter Štumpf.

- Praznovanje 10. obletnice ustanovitve Škofije Murska Sobota, ki bo 7. aprila 2016 v stolnici pa bo vodil prvi škof murskosoboške škofije sedaj nadškof emeritus msgr. dr. Marjan Turnšek.

- Tudi drugi škofijski dogodki bodo zaznamovani z misijonsko vsebino, tako srečanja ministrantov, cerkvenih pevcev, članov ŽPS, Karitas in različnih bogoslužnih in župnijskih sodelavcev.

2. Druga raven je dekanijska. Osrednji dekanijski dogodki bodo vsako prvo nedeljo v mesecu, ko bodo duhovniki šli na druge župnije oznanjat in pričevat. Domači župnik bo skupaj s sodelavci že prej pripravil načrt, kaj se bo tisto nedeljo dogajalo, kje in kdaj bodo svete maše ali morda še kakšna druga srečanja. Duhovnik, ki bo prišel v župnijo, pa bo na svoj način spregovoril in oznanil vsebino, ki bo na vrsti. Pri tem dogajanju bodo lahko sodelovale različne župnijske skupine, ki bodo duhovnika - misijonarja sprejele, ga spremljale in poskrbele, da bo lahko opravil vse naloge.

3. Tretja raven je župnijska. V to dogajanje spada obhajanje prvih četrtkov, prvih petkov in prvih sobot, seveda tudi možnost spovedi ne le te tri dni, temveč vsak dan vsaj pol ure pred vsako mašo. Vsaka župnija je povabljena, da si pripravi svoj župnijski načrt, kaj se bo v župniji dogajalo skozi leto misijona.

4. Četrta raven je družinska. Družina je osnovna celica družbe in Cerkve. Odpiranje vrat Kristusu se mora začeti in nadaljevati v družini. Starši odprejo vrata vere, ko dajo otroka krstiti. Držijo vrata odprta, ko živijo vsakdanje versko življenje, ko skupaj molijo, ko se skupaj udeležujejo bogoslužja, predvsem nedeljske svete maše, ko prejemajo zakramente, ko si uredijo družinski molitveni kotiček, ko še kaj več storijo za bližnje, za župnijo.

5. Peta raven je osebna. Vsak posameznik mora sam odpreti vrata svojega srca. Kristus ne vlamlja. Kristus čaka, da mu odpremo, da ga povabimo v svoje življenje. Brez tega osebnega koraka, brez tega pristanka, je onemogočen vsak drug korak. Človek bo ostal sam, osamljen, brez Boga, brez upanja v življenje po smrti. Dogajanje v družini, v župniji, v dekaniji in škofiji lahko posamezniku pomaga, da se odloči, da sprejme Kristusa, da mu na široko odpre vrata svojega srca.

Himna škofijskega misijona

Z namenom, da bi nas še kaj več povezovalo in spodbujalo k odpiranju vrat Kristusu, je bila pripravljena pesem Odprite vrata Kristusu, ki smo jo poimenovali himna škofijskega misijona. Pesem ima štiri kitice in po vsaki kitici je refren. Refren spomni na to, da Kristus, Bog, ki je od vekomaj, čaka pred našimi vrati, da ta dobri in usmiljeni Gospod trka in prosi, da ga sprejmemo. Sprejmemo ga lahko le z ljubeznijo. Kdo pa je tisti, ki naj Kristusu odpre vrata in ga z ljubeznijo sprejme?

 - Prva kitica nagovarja posameznika, mladega, starega, srednjih let. Tistega, ki veruje in tudi tistega, ki dvomi, blodi, išče, pozablja, zanemarja, ki je vesel, žalosten, obtežen. Na vrata srca vsakega posameznika trka Jezus in prosi za ljubezniv sprejem. Jezus to dela zato, ker ve, da človek potrebuje njega, dobrega, vsemogočnega, večnega Boga.

 - Druga kitica nas usmeri k družini. Tam se družimo, tam se srečujemo. A ne gre vse gladko. Zdaj enemu, zdaj drugemu zmanjka potrpljenje. Sreča beži in pogosto ne najdemo pravega miru, zavetja, varnosti, trdnosti. In potem bežijo tudi ljudje: eden v prekomerno delo, drugi v omamo, tretji v zabavo, četrti v obup. Beži pogosto zato, ker v družini ni Njega, ki je sreče vir, ni Kristusa, ker ga ne kličemo, ker ga ne sprejmemo.

 - Tretja kitica govori o še večji družini, o župnijski družini, kjer se vsi krščeni doživljamo kot brate in sestre. V župniji se trudimo za skupne cilje. A tudi župnijska družina, župnijsko občestvo je podvrženo razdiralnim, uničujočim silam. Če ni osebne vere, če ni osebnega, zavestnega odpiranja vrat Kristusu, če tega ne podpira družina, se to odraža tudi v župniji. Potem mi je težko za župnijo narediti karkoli: hoditi na pevske vaje, sodelovati kot član ŽPS, počistiti cerkev, biti ministrant … težko mi je celo v nedeljo priti k sveti maši. A odpev spomni, da vsakega kristjana tudi v okviru župnijske skupnosti nagovarja Kristus, da trka na srce in prosi, da ga z ljubeznijo sprejmemo. In sprejmemo ga tudi s sodelovanjem pri raznih skupinah in dejavnostih.

 - Četrta kitica pa nas usmeri k škofiji. Škofija smo vsi: škof, duhovniki, laiki, torej vsi krščeni. V Cerkvi se še bolj zavemo, da smo na poti, na poti do nebes. In kot člani Cerkve imamo raznovrstno pomoč: Jezusa in njegove zakramente, Marijo in svetnike, ki so naši zavetniki in priprošnjiki. V tem letu se še posebej trudimo, da kot posamezniki, kot družine, kot člani župnij in škofije Murska Sobota, odpiramo vrata Kristusu, da to delamo z odprtostjo, z veseljem, z ljubeznijo.

Besedilo himne za škofijski misijon je napisal generalni vikar Lojze Kozar, uglasbil pa turniški organist in dekanijski referent za cerkveno glasbo Matej Pucko.

Razne dejavnosti

Kako bo škofijski misijon potekal in kakšen sadove bo obrodil, je največ odvisno od vsakega posameznika. V pomoč osebnemu prizadevanju je vse tisto, kar se bo dogajalo v škofiji, po župnijah in družinah.

- Primerno je, da si v času škofijskega misijona vsaka družina uredi svoj družinski molitveni kotiček. To naj bo prostor v hiši, ki bo člane družine povezoval in jih usmerjal h Kristusu. Morda bo to posebna polica ali mizica, morda uporabimo kar mizo v dnevni sobi. Prostor primerno okrasimo. V molitvenem kotičku naj bo postavljen križ, slika z versko vsebino, sveča, rožni venec… Seveda se vsebina spreminja.

- Misijonski zvon - Vsak prvi četrtek, petek in soboto bo ob treh popoldne zazvonil zvon in nas povabil k misijonski dejavnosti, k razmišljanju in molitvi, k udeležbi pri župnijskih, dekanijskih in škofijskih dogodkih.

- Misijonska sveča - Prižgana sveča nas bo vabila k molitvi in oznanjala tudi drugim, da smo v pomembnem dogajanju, h kateremu je vsak povabljen.

- Molitev župnij pri klarisah v Turnišču – molitev pred Najsvetejšim.

Spovedne cerkve

- Škofijski misijon se časovno povsem usklajuje s Svetim letom usmiljenja. Največja in najbolj korenita sprememba življenja se lahko zgodi v spovednici. Kristus je umrl, da bi nas rešil bremen greha. Pri spovedi Kristus na novo ustvarja človeka. Kdor se spreobrne in mu Kristus odpusti grehe, lahko okusi novo veselje nad življenjem! Ves čas misijona bodo ob četrtkih pred prvim petkom, ob prvih petkih, sobotah in nedeljah na razpolago spovedniki v naslednjih cerkvah: stolna cerkev sv. Nikolaja v Soboti, romarska cerkev Marije Vnebovzete v Turnišču, župnijska cerkev sv. Ladislava v Beltincih, Dom duhovnosti v Kančevcih, župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru in župnijska cerkev svetih bratov Cirila in Metoda v Radencih. Škof bo v času misijona vse prve nedelje v mesecu od 7. do 11. ure spovedoval v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Soboti.

- Vsak dan, vsaj pol ure pred sveto mašo, bodo duhovniki po svojih župnijskih cerkvah na razpolago za sveto spoved.

Lojze Kozar, generalni vikar in urednik je predstavil škofijske tiskovine

Stopinje 2016 - Lepota, dobrota in ljubezen

Stopinje 2016 so že petinštirideseti zbornik, ki s tem imenom prihaja med ljudi ob Muri in tudi dalje po svetu, vse tja do Kanade in Amerike. Že deseto leto pa se Stopinje imenujejo zbornik Škofije Murska Sobota, prej so bile samo zbornik Pomurskega pastoralnega področja. V letu 2016 bomo obhajali desetletnico Škofije Murska Sobota, ki je bila ustanovljena 7. aprila 2006. To obletnico bo zaznamoval tudi škofijski misijon, ki bo od decembra 2015 do avgusta 2016 potekal po vseh šestintridesetih župnijah pod geslom Odprite vrata Kristusu. Hkrati bo potekalo v okviru vesoljne Cerkve tudi sveto leto Božjega usmiljenja. Vsa ta vsebina zaznamuje tudi te Stopinje. V koledarskem delu vidimo fotografije spovednic iz dvanajstih cerkva, kajti misijon se ne more dogajati brez želje po spreobrnjenju, brez koraka k Bogu tudi po zakramentu spovedi. O spovedi in odpuščanju govorijo tudi razne misli v tem prvem delu Stopinj. Tudi v nadaljevanju najdemo zapise, ki nam približajo dogajanje škofijskega misijona.

Poglavja v Stopinjah 2016 si sledijo, kakor je že v navadi. Fotografije, ki uvajajo novo poglavje, prikazujejo detajle štol, znamenja duhovniške, še posebej spovedniške službe. Vsa vsebina od Stopinj svetih do Tvojih in mojih stopinj nas vabi, da odpiramo vrata Kristusu. To so na različne načine delali naši predniki, kar lahko preberemo v poglavju Oddaljene stopinje, za to smo se trudili v minulem letu, kar je zabeleženo v poglavjih Škofijske stopinje, Stopinje svetih, Stopinje k tebi in še kje. Nagovarjajo nas različni pričevalci od sester klaris do izrednih delivcev obhajila in članov zakonskih skupin. Nagovarjajo nas pesniki in pisatelji, ki so sporočila izrazili z lepo, umetniško besedo. Nagovarjajo nas fotografije, ki odstirajo okna ne le v minulo dogajanje, temveč tudi v svet lepote, ki nas obdaja, pa smo včasih zanj slepi.

Stopinje 2016 so izšle v nakladi 3000 izvodov. Želijo omogočiti vsakemu, da bo v njegovo srce, v skupnost, v kateri živi in dela, lahko vstopal On, ki je vir življenja in vsega lepega. Ali kakor je v eni izmed pridig povedal in zapisal Božji služabnik Alojzij Kozar: »Če imamo Boga, imamo vse, ker je Bog polnost, lepota, dobrota, ljubezen.«

Poti k Bogu – misijonske

Pred začetkom škofijskega misijona so izšle misijonske Poti k Bogu. Glasilo prinaša odgovore na vprašanja, kdaj in kako bo potekal škofijski misijon, prinaša pričevanja nekaterih misijonarjev in druge stalne zapise kot so Pismo staršem, Halasovi shodi in drugo.

Podobice, pridigarski osnutki

Škofija Murska Sobota je izdala tudi priročnik za obhajanje prvih četrtkov, petkov, sobot in nedelj z naslovom Odprite vrata Kristusu. Namenjen je duhovnikom, da bodo lažje in bolj enotno nagovarjali vernike v domačih župnijah in tudi ob misijonarjenju po dekaniji.

Škofija je pripravila tudi komplet devetih podobic, ki jih bodo prejemali verniki ob prvih nedeljah. Na njih so upodobljeni slovenski blaženi in Božji služabniki, povzetek prvih štirih dni, molitev ob škofijskem misijonu in pesem za vsak mesec.

V Porabju doma

Župnija Odranci je izdala 6. knjigo Zbranih del Lojzeta Kozarja V Porabju doma. Knjiga vsebuje trideset zgodb, ki so razdeljene v pet poglavij: Iz otroštva, Ob rekah babilonskih, Življenje ob meji, Turški škorenj in O Porabju in Porabcih. Msgr. Lojze Kozar je zgodbe objavljal v Stopinjah, v Mohorjevem koledarju, v Domu in svetu in drugje. Zdaj so zbrane v knjigi, ki je posvečena Slovencem v Porabju, ker so vredni našega občudovanja. Kakor zvemo iz objavljenih zgodb v tej knjigi, so šli skozi mnoge težke preizkušnje in so še danes tukaj.

Lojze Kozar je z ljubeznijo spremljal težko življenje Slovencev v Porabju, se srečeval z njimi, predvsem z župnikom Janošem Küharjem, kolikor je to bilo v tistih težkih časih mogoče. Knjiga prinaša njegove literarne zapise o njegovem otroštvu, o času med drugo svetovno vojno, ko je bil prestavljen na dve madžarski župniji, o življenju za železno zaveso po drugi svetovni vojni in o daljnih časih turških vpadov in znamenite bitke pri Monoštru. Zadnje poglavje predstavi življenje porabskih Slovencev v zadnjih desetletjih minulega stoletja. Kozarjevim zapisom je dodana še študija Lojzeta Kozarja ml. z naslovom Vredni našega občudovanja.

 

 

Cerkev na Slovenskem
Požar, ki je izbruhnil pod hribom Trstelj na Krasu (photo: Gasilska zveza Slovenije) Požar, ki je izbruhnil pod hribom Trstelj na Krasu (photo: Gasilska zveza Slovenije)

Požar na Krasu pogašen, pomagal tudi dež

Gasilcem, ki so ponoči čistili in zalivali robove požarišča na Krasu, je na pomoč prišel še dež brez neviht in strel, tako da je ogenj dokončno ukročen, so zjutraj sporočili iz regijskega štaba ...

Ameriški novomašnik slovenskega rodu Martin Nyberg (photo: Matjaž Merljak) Ameriški novomašnik slovenskega rodu Martin Nyberg (photo: Matjaž Merljak)

V "Ameriških Brezjah” bo ponovitev nove maše

Za slovensko versko središče v Lemontu pri Chicagu v ZDA, ki letos praznuje 30-letnico delovanja, bo to nedeljo velik praznik, saj bo prvo sveto mašo imel ameriški duhovnik slovenskega rodu Martin ...

Sobodajalstvo (photo: Pexels) Sobodajalstvo (photo: Pexels)

Gre za resno panogo, ki je ogledalo Slovencev

»Kdor se odloči za dejavnost oddajanja sob ali apartmajev, naj se tega loti celostno. Gre za resno panogo, ki je ogledalo Slovencev. Z dobro nastanitvijo in prijaznostjo pri opravljanju dela se ...