Nataša LičenNataša Ličen
Andrej NovljanAndrej Novljan
Tanja DominkoTanja Dominko
Košnja barjanskega travnika vključenega v ukrep MET. Na delu travnika je bilo potrebno pustiti nepokošen pas. (foto: Robert Božič)
Košnja barjanskega travnika vključenega v ukrep MET. Na delu travnika je bilo potrebno pustiti nepokošen pas. | (foto: Robert Božič)

NATURA 2000: Koliko kmetij na Barju in Planinskem polju bo ostalo brez krme?

Kmetijstvo | 02.03.2023, 14:20 Robert Božič

Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sta pripravila predlog Programa upravljanja območij Natura 2000 od letos do leta 2028. Uredba, dolga tri strani, grobo posega v pravico gospodarjenja z zemljišči na Planinskem polju in Ljubljanskem barju, nekatere kmetije pa bodo zaradi tega ostale brez možnosti za pašo in pridelavo krme za svoje živali. Izvajanje zahtev bo obvezno za vse lastnike zemljišč, ne glede ali bodo ali ne bodo vstopili v intervencijo Plačila Natura 2000, ki pa zaenkrat ne vsebuje določil o zneskih nadomestil za izvajanje zahtevanih ukrepov za obe imenovani območji.

Na delu območja Natura 2000 Notranjski trikotnik uredba predvideva obvezno izvajanje prilagojene kmetijske prakse z naslednjimi zahtevami:

 • košnja enkrat letno po 30. 6.;
 • pokošeno travo se pusti na parceli še vsaj dva dni;
 • gnojenje je prepovedano;
 • paša je prepovedana;
 • zemljišč ni dovoljeno branati in dosejevati;
 • na zemljišču se preprečuje zaraščanje;
 • prepovedana je uporaba fitofarmacevtskih sredstev;
 • prepovedano je izvajanje melioracij, razen za namene varstva narave.
Območje omejitev na Planinskem polju.
Območje omejitev na Planinskem polju. © Ministrstvo za naravne vire in prostor

Na območju Ljubljaskega barja uredba predvideva tri zaokrožena območja, kjer veljajo še strožje zahteve:

 • košnja je prepovedana do 1.7.
 • paša je prepovedana;
 • gnojenje je prepovedano;
 • mulčenje je prepovedano;
 • nasipavanje travnikov je prepovedano;
 • zatravljanje oz. dosejevanje s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami je prepovedano;
 • spravilo mrve s travinja se izvaja brez ovijanja v plastično folijo;
 • uporaba fitofarmacevtskih sredstev je prepovedana;
 • prepovedano je izvajanje melioracij, razen za namene varstva narave
Območja omejitev na Ljubljanskem barju.
Območja omejitev na Ljubljanskem barju. © Ministrstvo za naravne vire in prostor

Na območjih Ljubljanskega barja pa so za letošnje leto predlagane še dodatne strožje zahteve in sicer:

 • košnja je prepovedana do 1.8., razen v primeru pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst ali
  lesne zarasti, na delu površin, kjer so se te vrste pojavile;
 • izvaja se mozaična raba travnika tako, tako da se pokosi med 40 % in 60 % travnika.

Plačila oziroma odškodnine za lastnike v dosedaj objavljenih predlogih dokumentov niso zapisana

Sama uredba za grobo poseganje v lastninsko pravico in gospodarjenje z zemljišči v nobenem členu ne predvideva odškodnin za lastnike, je pa iz spremljevalnega dokumenta Program upravljanja območij Natura 2000, razumeti, da naj bi bila za ta območja predvidena t.i. plačila N2000.

Zanimivo pa je, da Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, ki je trenutno še v usklajevanju in naj bi določila ta plačila, nima členov, ki bi govorili o plačilih za območja Ljubljanskega barja in Planinskega polja, v njej je najti le določbo o plačilu Natura 2000 za Goričko.

Jeseni je sicer bilo v modelnih kalkulacijah, ki jih je pripravljala Biotehniška fakulteta zapisano, da dodatni stroški zaradi postavljenih zahtev na Barju znašajo 663 EUR/ha, na Planinskem polju pa 389,33 EUR/ha. Enaki zneski so zapisani tudi v Strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023–2027.

Vlaganje zahtevka za plačilo bo prostovoljno, izvajanje zahtev pa bo obvezno za vse lastnike zemljišč

"Upravičenec za nadomestilo je nosilec kmetijskega gospodarstva, lastnik kmetijskega zemljišča ali upravljalec kmetijskega zemljišča. Vstop v intervencijo Plačila Natura 2000 je prostovoljen, obveznost izvajanja pa traja najmanj eno leto. Kljub temu pa je na navedenih treh območjih skladno s 4. in 5. členom Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 ter skladno z Uredbo NUG izvajanje predpisanih zahtev obvezno, ne glede na vlaganje zahtevka za izplačilo Plačil Natura 2000," pa še piše v Programu upravljanja območij Natura 2000.

Uredba je do 25. marca v javni razpravi na portalu e- Demokracija, zainteresirana javnost pa lahko odda svoje pripombe.

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor pojasnjujejo, da so pri pripravi so sodelovali strokovnjaki za vrste in habitatne tipe, predstavniki varstva narave, gozdarstva in upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda in ribištva, nadzora ter varstva kulturne dediščine. V pojasnilu ni nikjer navedeno, da bi bili o načrtovanih ukrepih obveščeni lastniki zemljišč.

Tako na Ministrstvo za naravne vire in prostor kot tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v zvezi s predlagano uredbo in omejitvami za prizadete kmetije poslali dodatna vprašanja. Odgovore bomo objavili v nedeljski kmetijski oddaji.

Kmetijstvo
Mami je bila na veliko noč pri sestri na obisku. Premik na drugo lokacijo je bil cel podvig. :) (photo: Urša Sešek) Mami je bila na veliko noč pri sestri na obisku. Premik na drugo lokacijo je bil cel podvig. :) (photo: Urša Sešek)

Skrb za ostarelo mami

Živimo v hiši skupaj z mamo, ki ima 85 let. Po možganski kapi 11 let nazaj se je življenje zanjo močno spremenilo. Spremenilo se je tudi za tiste, ki živimo z njo in skrbimo zanjo: to sta sestrina ...

Ta konec tedna priložnost za spoznavanje kakovostne arhitekture (photo: odprtehise) Ta konec tedna priložnost za spoznavanje kakovostne arhitekture (photo: odprtehise)

Dobra arhitektura ni modna muha.

Odprte hiše Slovenije, vseslovenski tridnevni arhitekturni festival, letos že petnajstič po vrsti odpira najsodobnejšo slovensko arhitekturno produkcijo, nove in prenovljene arhitekturne projekte ...