Jože Bartolj
Miha Močnik
Tone Gorjup

Umanjkanje ustavnosti

10.12.2021, 14:30 Dr. Jernej Letnar Černič

Smo pred trideseto obletnico sprejetja slovenske ustave. Tik pred praznikom slovenske ustavne demokracije nas je zapustil profesor Lovro Šturm, eden izmed njenih utemeljiteljev in borcev za njeno uveljavitev. Naloga ni bila in še vedno ni najlažja kot kaže vsakodnevno življenje slovenske države.

Lovro Šturm je s pogumnim odločanjem skupaj z nekaterimi kolegi prvega mandata Ustavnega sodišča kirurško opredelil in obsodil sistematične kršitve iz nekdanjega režima. Hkrati je na novo vzpostavil pravno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ko ocenjujemo zadnjih trideset let, ne moremo mimo Lovra Šturma, ki je lahko vzor in spodbuda vsakemu mlademu in ne tako mlademu človeku, ki je pokazal, da lahko prav vsakdo izmed nas spremeni družbo in svet na boljše. Izguba Lovra Šturma je zato zelo velika in ga bomo v Sloveniji v naslednjih letih močno pogrešali.

Ustava je v vsaki demokraciji  temeljni družbeni dokument, ki ureja delovanje vseh treh vej  državne oblasti in državnih nadzorstvenih institucij. Sprejetje slovenske ustave je izjemno simbolično pomemben dogodek. Nikoli prej na ozemlju današnje slovenske države ni bila sprejeta ustava sodobne ustavne demokracije. Že res, da je imela Slovenija že v času nekdanje države lastno, a je bila jugoslovanska država totalitarna, ki je zlorabljala pravo in sistematico kršila človekove pravice.

Ko je France Bučar razglasil sprejetje ustave samostojne in neodvisne slovenske države, se je končalo eno od zadnjih poglavij ustanavljanja slovenske države, ki se je začelo konec osemdesetih. Ustava RS je prvič v zgodovini državnosti slovenskega naroda vzpostavila pravno državo in demokracijo kot temeljni vrednoti slovenske ureditve. Po desetletjih sistematičnega kršenja človekovih pravic je vzpostavila sodobno pravno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nova ustava je po grozotah, ki jih je povzročila enotna državna oblast pod vodstvom Komunistične partije, določila, da mora biti oblast razdeljena na tri veje oblasti, izvršno, sodno in zakonodajno. Določila je tudi, da morajo vse tri veje oblasti nadzirati državne nadzorstvene institucije.

Ko po skoraj tridesetih letih od sprejetja slovenske ustave opazujemo njeno delovanje lahko ugotovimo da še danes slovenska ustava ni nekaj samoumevnega. Večina vzpostavljenih formalnih standardov je še vedno le delno prenesena v prakso. Nekateri nosilci javnih funkcij še vedno ne razumejo delitve oblasti. Državne nadzorstvene institucije, ki bi morale biti vzgled vsem ostalim, ne razumejo prav dobro načel ustavne demokracije in vladavine prava. Zanikanje vladavine prava se preslikava v odnose v slovenski družbi, kjer smo še daleč od sobivanja na podlagi medsebojnega spoštovanja. Trideset let po sprejetju ustave slovenski družbi umanjka dejanska ustavnost, ki bo temeljila na vladavina prava in ne na slepi lojalnosti med pripadniki različnih interesnih, političnih in gospodarskih omrežij.

Dvigalo (v ozadju) in vse zbrane je blagoslovil škof Jurij Bizjak. (photo: VaticanNews) Dvigalo (v ozadju) in vse zbrane je blagoslovil škof Jurij Bizjak. (photo: VaticanNews)

»Jožica, bodi ponižna, ni se treba delati heroja«

V vasi Cesta pod Vipavskim križem je včeraj škof Jurij Bizjak slovesno blagoslovil montažno dvigalo, ki bo Jožici Ličen omogočilo večjo samostojnost in možnost gibanja. Dvigalo je bilo najprej ...

Klic dobrote 2022 (photo: Tatjana Splichal) Klic dobrote 2022 (photo: Tatjana Splichal)

"Priznam, sinoči sem zelo težko zaspala"

Priznam, sinoči sem zelo težko zaspala. Zvečerilo se je in dan se je že pošteno nagnil proti današnjemu jutru, ko sem v glavi še vedno prevrtavala film letošnjega Klica dobrote, ki je v pomoči ...

Nataša Pirc Musar in Anže Logar (photo: Rok Mihevc) Nataša Pirc Musar in Anže Logar (photo: Rok Mihevc)

Zadnje soočenje: Logar ali Pirc Musar?

Volitve predsednika republike so vse bližje, ankete za zdaj kažejo zmago dr. Nataše Pirc Musar, čeprav je v prvem krogu slavil dr. Anže Logar. Na soočenju, ki smo ga tokrat pripravili, sta oba ...

O avtorju