Mateja SubotičanecMateja Subotičanec
Marko ZupanMarko Zupan
Tanja DominkoTanja Dominko
Ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič (foto: Ustavno sodišče/Daniel Novakovič)
Ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič | (foto: Ustavno sodišče/Daniel Novakovič)

Zakaj ustavni sodnik Jaklič ni glasoval za novega predsednika US?

Slovenija | 08.11.2021, 11:30 Alen Salihović

Ker se 19. decembra izteče mandat sedanjemu predsedniku ustavnega sodišča Rajku Knezu so ustavni sodniki dopoldne izvolili novo vodstvo. Za naslednjega predsednika so izvolili Mateja Accetta. Sodnik Klemen Jaklič se glasovanja ni udeležil, saj je kritičen do Accetovih potez. V pismu pred glasovanjem je zapisal, da je Accetto od izvolitve za sodnika institucijo vselej in brez izjeme potiskal v smer, ki je predmet kritik in ne oziraje se na omenjene kritike. Takšno vodstvo bo porušeno zaupanje javnosti v institucijo in njeno neodvisnost še dodatno poglobilo, je zapisal ustavni sodnik Jaklič.

»Ustavno sodišče je danes na upravni seji izvedlo volitve predsednika Ustavnega sodišča. V skladu s tretjim odstavkom 163. člena Ustave in prvim odstavkom 10. člena Zakona o Ustavnem sodišču predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika Ustavnega sodišča. Glede na danes izvedene volitve Vas obveščam, da je bil za naslednjega predsednika Ustavnega sodišča izvoljen sodnik dr. Matej Accetto. Funkcijo predsednika bo nastopil 19. decembra 2021,« so sporočili iz ustavnega sodišča.

Pismo ustavnega sodnika Dr. Dr. Klemena Jakliča (Oxford ZK, Harvard ZDA) objavljamo v celoti

 

»Smer, v katero je večina te sestave od njenega imenovanja do danes zapeljala institucijo Ustavnega sodišča, je že dalj časa predmet resnih kritik tako strokovne kot laične javnosti. Dejstvo je, da so kritike hujše in resnejše kot kdajkoli doslej, institucija pa se je znašla v krizi, na najnižji točki zaupanja javnosti (tako laične kot strokovne) vse od ustanovitve države. Jedro kritike opozarja, da se je večina te sestave odmaknila tako od ustaljenih metod kot uveljavljenih vsebinskih doktrin odločanja Ustavnih sodišč v svobodni demokratični družbi. Celo do te mere, da v zadevah, predvsem tistih, ki bi imele pomembne posledice v politični areni, odloča "politično rezultatsko", na podlagi "argumentativno praznega nizanja paragrafov", "žaljivo za zdrav razum" oz. neskladno z argumentativno logiko, "aktivistično na napačnih osnovah" ipd., kar naj bi institucijo privedlo celo do točke, ko predstavlja primer institucionalne "zlorabe prava" v politične namene (Prof. dr. Jambrek). To javno kritiko so izrazila premnoga vodilna imena specialistov s področja ustavnosodne jurisprudence, ki jih do danes premore slovenska država, med drugim prvi predsednik Ustavnega sodišča RS, bivši ustavni sodniki, bivša sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice, vidni predstavniki akademske stroke tega področja idr.

Te kritike, v prvi vrsti strokovne, posledično pa tudi laične javnosti, so tudi po moji oceni v pomembni meri vsebinsko upravičene, na kar po svojem najboljšem razumevanju ustavnosodnega področja in njegovih metod skušam sproti opozarjati v rednih ločenih mnenjih. Ker za kritiko stroke kljub njeni resnosti večina te sestave nima nobenega posluha, ocenjujem, da bo svoj doprinos k prihodnjemu razvoju slovenske ustavnosti prispevala predvsem v smislu negativnega zgleda za prenovljeno usmeritev, ki jo bodo ubirale, upajmo, bolj specialistično ustavnopravno podkovane in le ustavni doktrini neomajno zavezane bodoče sestave.

Danes bo aktualna večina za novega predsednika izglasovala svojega vnaprej dogovorjenega kandidata, dr. Accetta, ki je od izvolitve za sodnika institucijo vselej in brez izjeme potiskal ravno v smer, ki je predmet omenjenih kritik in ne oziraje se na omenjene kritike. Takšno vodstvo bo porušeno zaupanje javnosti v institucijo in njeno neodvisnost še dodatno poglobilo. Večina ima nedvomno vso pravico, četudi zgolj formalnopravno, ravnati tako in za svoje odločitve kljub situaciji prevzemati dodatno mero odgovornosti. Ob tem le tudi na mojo udeležbo pri legitimiranju takšnih dodatnih bremen ne more računati. Ob izvolitvi sem v Državnem zboru prisegel, da bom ravnal po svoji vesti, ki mi tu veleva, da se v opisanih okoliščinah glasovanja večine o njenem novem vodstvu ne morem udeležiti.«

 

Slovenija
Arhitekt Matic Suhadolc (photo: Jože Bartolj) Arhitekt Matic Suhadolc (photo: Jože Bartolj)

Matic Suhadolc – Naš gost

Naš gost je bil arhitekt Matic Suhadolc, ki je leta 2021 med drugim prejel odličje sv. Cirila in Metoda Slovenske škofovske konference za njegov izjemen doprinos na področju izgradnje in obnove ...