Blaž LesnikBlaž Lesnik
Aleš KarbaAleš Karba
Alen SalihovićAlen Salihović
Rutke (foto: https://skavti.si/)
Rutke | (foto: https://skavti.si/)

Spominjamo se, 31. marec - ZSKSS

Spominjamo se | 31.03.2021, 05:46 Tone Gorjup

31. marca 1990 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Prvi načelnik je bil Peter Lovšin, načelnica Marija Marinko, duhovni vodja pa salezijanec Rafael Pinosa.

Ustanovnemu zboru je sledila maša v ljubljanski stolnici. Dejansko je šlo za obnovitev skavtizma, saj je bila prva skavtska organizacija pri nas ustanovljena 22. oktobra 1922. Gibanje je bilo pod komunistično oblastjo prepovedano. S slovensko pomladjo so se posamezniki začeli povezovati z goriškimi in tržaškimi skavti. Zato je imelo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, kot se imenuje organizacija, ob vnovični oživitvi že več deset članov. Prvi načelnik Peter Lovšin je ob praznovanju 20. obletnice oživitve skavtstva pri nas dejal:

»31. marca 1990 je bil dan veselja, saj je bila odpravljena ovira po svobodnem združevanju deklet in fantov v skavtsko gibanje. Ne gre pozabiti na dejstvo, da je bilo združenje katoliških skavtinj in skavtov, prva katoliška organizacija, ki seje ustanovla po letu 1945.«

31. marca 1732 se je rodil avstrijski skladatelj Franz Joseph Haydn . Med najbolj znanimi deli sta Simfonija slovesa in oratorij Stvarjenje.

Na današnji dan leta 1781 je v Ljubljani umrl teološki pisatelj frančiškan Oton Spruk. Da bi se izognil cenzuri škofa Herbersteina, je dal knjige tiskati v Benetke.

31. marca 1875 se je na Bledu rodila pesnica Vida Jeraj, rojena Vovk. Po poklicu je bila učiteljica. Prve pesmi je objavila v Vesni, Ljubljanskem zvonu in Slovenki. Bila je v stiku z Murnom, Prijateljem, Cankarjem in Župančičem. Delno se je približala dekadenci in simbolizmu. V zbirki Pesmi se prepletajo motivi iz narave in ljubezenska občutja. Izdala je še zbirko otroških pesmi Iz Ljubljane čez poljane.

Na današnji dan 1955 je v Buenos Airesu umrl častnik, obveščevalec in pisatelj Vladimir Váuhnik. V Buenos Airesu so izšli njegovi spomini Nevidna fronta.

Spominjamo se
Evharistija (photo: Pixabay) Evharistija (photo: Pixabay)

Telovo: Bog, ki je želel ostati med nami

»Skrivnost današnjega praznika je skrivnost Boga, ki je želel ostati med nami. Če bi kristjana ob polnoči zbudili in ga vprašali, kaj je evharistija, kaj je sveta maša – bi moral znati odgovoriti, ...