Nataša LičenNataša Ličen
Andrej JermanAndrej Jerman
Marcel KrekMarcel Krek
Pogovor o družinskem zakoniku (foto: ARO)
Pogovor o družinskem zakoniku

Pogovor o družinskem zakoniku

Slovenija | 08.04.2010, 07:50

Sredino oddajo Pogovor o smo posvetili predlogu novega družinskega zakonika, ki je v zadnje pol leta dvignil kar nekaj prahu v javnosti. Čeprav je koalicija še nedavno kljub nasprotovanju večinske javnosti trdila, da je zakon dober, pa zdaj na dan prihajajo številne njegove pomanjkljivosti, tudi na pravnem področju.

Odbor državnega zbora za delo, družino in socialne zadeve na zahtevo koalicijskih strank ni obravnaval predloga novega družinskega zakonika. Zdi se, da so sporni členi omenjenega zakonika omajali tudi trdnost koalicije. Pri tem naj povemo, da so tako civilna iniciativa kot tudi Nova Slovenija in še nekatere druge ustanove dobile zavrnjeno prošnjo, da bi sodelovale na obravnavi odbora, čeprav imajo po zakonu pravico do tega.

Najbolje je, da se zakonik napiše na novo

Predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak je poudarila, da bi bilo potrebno družinski zakonik napisati na novo. „Tukaj sem se začudila predvsem nad tem, ker je NSi od vsega začetka aktivno sodelovala. Dali smo tudi pripombe na ministrstvu v času javne obravnave in smo dobili zavrnjeno. Mislim pa, da glede na to koliko je bilo pripomb strokovno pravne službe v parlamentu ni sprejemljivo, da bi se ta zakonik še naprej obdeloval in mislim, da bi ga bilo potrebno napisati na novo.“

Zakaj je potrebno rušiti sedanji koncept družine?

V civilni iniciativi menijo, da je to dejanje grobo kršenje demokratičnih pravic. Še naprej bodo zbirali podpise v podporo peticiji za družino in pravice otrok. Do zdaj so jih zbrali 40 tisoč, nameravajo pa jih zbrati vsaj 100.000. „Ko vemo, da v družinah ni vse lepo in prav, ne smemo rušiti same družine. Mi se moramo truditi, kako družino izboljšati, kako narediti naše družine kvalitetnejše, naše odnose v družini lepše in boljše, ne pa, da argument, da je v naših družinah nekaj narobe uporabimo, da rušimo družine. To je tako kot, da bi rekli – ljudje kršimo cestno prometne predpise zato jih porušimo. V primeru družine pa: na najbolj trpečih ljudeh zagovorniki družinskega zakonika gradijo svojo argumentacijo, zakaj je potrebno sedanji koncept družine, ki ga vsi spoštujemo porušiti,“ je povedal Aleš Primc.

Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine

France Cukjati iz SDS je poudaril, da je omenjeni zakonik posledica krize vrednot, hkrati pa bo to krizo še poglabljal. Sicer pa so v poslanski skupini SDS pripravili dopolnila k 28. členom predlaganega novega družinskega zakonika. V njih poudarjajo, da za njihovo stranko zakonska zveza pomeni skupnost moškega in ženske in da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. „V čem je pravzaprav vsa sprevrženost pristopa k temu problemom? Ravno v tem, da izenačuje istospolno partnersko skupnost z zakonsko zvezo. Če hoče izenačiti mora potem zakonski zvezi odvzet usmerjenost v življenje,“ meni Cukjati.

Upoštavati je potrebno vse strani

Družinski zakonik pa je tudi pravno zelo sporen. Zakonodajno pravna služba državnega zbora je namreč ocenila, da naj bi bilo s pravno tehničnega vidika neustreznih približno 45 odstotkov členov, nekateri so celo neustavni. Pravnik Peter Štrbenk tako meni, da je najbolj smiselno, glede na to, da je na kar 145 členov zakonodajna pravna služba državnega zbora dala pripombe, napisati zakon na novo, pri pisanju pa upoštevati vse strani.

Slovenija, Politika