Mateja F. NovljanMateja F. Novljan
Marko ZupanMarko Zupan
Marcel KrekMarcel Krek

Pevki iz Šentilja pri Velenju

| 20.02.2010, 17:55

Gostji tokratne oddaje iz cikla Pevci zapojte, godci zagod'te sta bili Malčka Jelen in Lojzka Jezernik iz Šentilja pri Velenju.

V ciklu oddaj Pevci zapojte, godci zagod'te predvajamo srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, s pesmijo se sprehajamo skozi vsakdanje in praznično življenje Slovencev, v živo se oglašamo z gosti iz našega studia, enkrat mesečno pa je ura našega druženja namenjena predstavitvi pevcev in godcev. Priprava takšnih, t.i. portretnih oddaj, je svojevrsten izziv in užitek, ko s tonskimi mojstri ali sama, obiščem pevce v njihovem domačem kraju. Zberemo sem v kulturnem domu ali kakšnem drugem prireditvenem krajevnem prostoru, največkrat pa kar pri pevcih doma. Takrat si za obisk vzamemo več časa. Pevci nam, poleg velike gostoljubnosti, postrežejo z vsebinsko različnim pesemskim gradivom in večglasnim ljudskim petjem, zanimajo nas narečne pripovedi, šege in navade ter današnji utrip kraja od koder prihajajo. Povprašamo pa tudi za godce. Nabrano dokumentarno gradivo potem predstavimo v naših oddajah in ga shranimo v radijski arhiv za kasnejše objave.

Gostji tokratne oddaje, namenjene slovenski ljudski glasbi, sta bili Malčka Jelen in Lojzka Jezernik Šentilja pri Velenju. Pevki nista sestri, v ubranem dvoglasju pa skupaj pojeta že 17 let. Z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti sodelujeta že 15 let, leta 2008 pa sta nastopili tudi na državnem srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v Tolminu. Njun vsebinski izbor pesmi, poleg nabožnih, obrednih, stanovskih, ljubezenskih in šaljivih, bogatijo predvsem številne pripovedne pesem.

Malčka in njena 86-letna teta Rozika Javornik
Malčka in njena 86-letna teta Rozika Javornik © Vesna Sever

Ob srečanju s pevkama iz Šentilja pri Velenju, na domu Lojzke Jezernik, v zaselku Silova, je bil poleg tudi Malčkin mož, Franc Jelen. Postregel nam je s številni krajevnimi zanimivostmi.

Velenjska občina meji na občino Šoštanj, Mislinja, Dobrna, Žalec in Polzela. Šentilj pri Velenju leži na jugu Velenja. Kot župnija šteje okoli 1200 prebivalcev in združuje vasi Arnače, Laze, Silova, Podkraj in Ložnica. V Šentilju ni industrije. Ljudje se tod ukvarjajo s kmetijstvom. V večini so polkmetje, nekaj pa je čistih kmetov. V službo hodijo v Velenje in bližnje kraje. Odseljevanje mladih v večja mesta se v zadnjem času zmanjšuje. V Šentilju je župnijska cerkev svetega Tilna.

Malčka in Franc Jelen
Malčka in Franc Jelen © Vesna Sever

Obe pevki, Malčka Jelen in Lojzka Jezernik, sta odraščali v družini, kjer se je veliko pelo. Skupaj pojeta tudi v domačem cerkvenem zboru. Pred 17 leti, ko so v Šentilju snemali radijsko oddajo Koncert iz naših krajev, so povprašali Malčko, če bi zapela kakšno ljudsko pesem. Privolila je in povabila še Lojzko. Kmalu nato so ju povabili v Velenje, na prireditev Eno pesem peti in od takrat sta nezdružljivi.

Malčka je od tretjega leta pa do poroke živela pri teti in stricu, ki nista imela otrok. Sprva je bilo mišljeno, da bo tu ostala le nekaj časa v varstvu, ker je šla mama rodit tretjega otroka. A se je tako dobro počutila, da je domov hodila le na obiske in počitnice. Njena 86-letna teta, Rozika Javornik, je tista, ki ji je pesmi položila v zibel. Ob koncu našega srečanja, na domu Lojzke Jezernik, v kraju Silova, je prišla tudi ona in skupaj z Malčko zapela nekaj pesmi.

Domačini iz Šentilja pri Velenju
Domačini iz Šentilja pri Velenju © Vesna Sever