Maja MorelaMaja Morela
Jakob ČukJakob Čuk
Meta PotočnikMeta Potočnik
Duhovniki - slika je simbolična (foto: Rok Mihevc)
Duhovniki - slika je simbolična | (foto: Rok Mihevc)

Povezani v verigi molitve za nove duhovne poklice

Slovenija | 09.09.2023, 00:45 Alen Salihović

V Katoliški cerkvi bo danes potekal tradicionalni molitveni dan za duhovne poklice. Letos so ta dan naslovili z geslom »Poklicani, da bi živeli«. Posebej želimo ta dan prositi za nove duhovne poklice, za svetost poklicanih, za vse tiste, ki v vseh šestih škofijah škofiji opravljajo katehetsko službo, in za družine, v katerih rastejo in zorijo duhovni poklici.

V Katoliški cerkvi v Sloveniji smo sicer teden molitve za duhovne poklice obhajali od 23. do 30. aprila. Tako kot ta teden tudi današnji dan mineva v geslu: »Poklicani, da bi živeli!«

Murskosoboški škof Peter Štumpf je v omenjenem tednu pripravil lep zapis, ki ga z veseljem objavljamo tudi danes: »Iz otroštva se spominjam, kako sta me oče in mama večkrat opozorila: »Vse, kar je živo, je vredno spoštovanja.« Pri tem sta mislila na ljudi, živali in tudi rastline, pa rože, ki sta jih rada gojila in negovala. Otroci smo vsakodnevno doživljali prihajanje in odhajanje življenja: od rojstva dojenčkov do umiranja starčkov; obenem pa se igrali z živalcami iz domačega okolja, ki smo jih ljubeče in skrbno negovali. Njihova krhkost je v nas prebujala sočutje in pozornost.

Skrivnost življenja in smrti je bila naša stalna domačinka. Starši nas niso odtegovali od otroških zibk in ne od domačih mrliških prostorov. Tja smo hodili občudovat novorojenčke, pa se tudi poslavljat od dedkov in babic, in celo vrstnikov, ki so preminuli zaradi bolezni ali tragičnih nesreč. Po naši ravnici se je kot jutranja rosa pojavljalo življenje in kot večerna megla vlekla smrt. Med enim in drugim je stal duhovnik z obiljem vode za krst mnogih majhnih prišlekov v to življenje in za blagoslov odhajajočih v večno življenje. Obojega je bilo takrat veliko, zelo veliko.

Življenje se nam je zaraslo v srce kot nedoumljiva skrivnost, ki prihaja od Boga; smrt pa kot neizogibnost, ki nas vrača k njemu. Vedeli smo, ne samo verovali, ampak res vedeli, da je v obojem tako zelo navzoč Bog, da bi ga lahko otipali, če bi imeli maziljene roke. Takrat smo močno verjeli, da to zmorejo samo duhovniki; drugi, ki nimajo tega maziljenja, pa ne. Duhovniki namreč lahko posežejo daleč tja v ožarjene čudovitosti Božjega sijaja, v katerih govori in deluje Sveti Duh. On je Očetovo maziljenje Sina, ki iz tega sijaja vse daje duhovnikom – tudi globoko spoznanje in občutenje Boga, ki prebiva tam, kjer je doma življenje.

Ta sveti intimen duhovnikov vstop v Božje skrivnosti smo si lahko po njegovih besedah in maziljenih rokah približali v Kristusovem vsakodnevnem prihajanju na oltarje po naših cerkvah. Občutili smo, da nam Kristus po duhovniku prinaša mnoge čudovitosti. Tako smo pridoma na veliko zajemali vse lepo, kar nam je prineslo življenje; zato smo ga spoštovali in cenili, ker smo vedeli, da ga Bog velikodušno izliva v nas, da bi ga imeli v izobilju.

Knjižica Poklicani, da bi živeli, nam skuša približati pomen naše molitve in dela za več življenja med nami, da bi nam Bog naklonil tudi novih duhovnih poklicev. Ne gre za vračanje v 'stare dobre čase', temveč za to, da bi ostali pri življenju. Cerkev tudi sedaj zelo potrebuje dobre in velikodušne krščanske družine, ki bodo z veseljem sprejemale življenje in otrokom omogočale zdrav razvoj. Takšno okolje bo vedno ugodno tudi za več novih maš na Slovenskem.

Vse, ki boste v tednu molitve za nove duhovne poklice ljudem brali iz te knjižice, in tiste, ki vas bodo poslušali, naj spremlja in krepi blagoslov Troedinega Boga, da bi vedno ljubili življenje in ga imeli v izobilju.«

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice 2023   Fotografija je simbolična

Škofija Koper

Molitveni dan za nove duhovne poklice v Škofiji Koper bo v soboto, 9. septembra 2023, v baziliki na SvetiGori. Posebej želimo ta dan prositi za nove duhovne poklice, za svetost poklicanih, za vse tiste, ki v naši škofiji opravljajo katehetsko službo, in za družine, v katerih rastejo in zorijo duhovni poklici, da bo tudi na tak način prišlo do izraza letošnje geslo: Poklicani, da bi živeli

Spored srečanja: 

Ob 8.00 molitev križevega pota s Prevala na Sveto Goro.
Ob 9.30 srečanje za strežnike in strežnice in otroke v kapeli prikazovanja. Vabljeni so zlasti strežniki in strežnice iz GPO. Vsi naj s seboj prinesejo svoje strežniške obleke. (Istočasno bo v baziliki molitvena ura.)
Ob 10.30 sveta maša s somaševanjem letošnjih jubilantov in drugih duhovnikov. Pri sveti maši sodelujejo GPO, katehisti in katehistinje ter jubilanti.
Ob 13.00 kratek koncert.
Ob 13.30 litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim. 
Ervin Mozetič, škofov vikar za pastoralo 

Nadškofija Ljubljana

Letošnji škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo potekal v soboto, 9. septembra, na Brezjah pod geslom Poklicani, da bi živeli. Na eni strani geslo predstavlja vlogo krščanskega oznanila, ki prinaša Življenje, da bi imeli polnost življenja. Nagovarja tako krščanske družine in skupnosti kot tudi vsakega kristjana, da bi prinašali drug drugemu »iz dobrega zaklada svojega srca dobro« (Lk 6,45).

Po drugi strani pa nas geslo spodbuja k prevzemanju odgovornosti. Vsak izmed nas ima nezamenljivo vlogo pri misijonskem delovanju Cerkve. Vsak izmed nas je nepogrešljiv člen pri rasti Božjega kraljestva. Zato nenehno »cincanje«, »okolišarjenje« in neodločenost predstavljajo določeno zavoro pri prinašanju radosti odrešenja do vsakega posebej. Z molitvijo želimo ohrabriti in kot Cerkev potrditi vse tiste, ki jih Bog danes kliče na poseben način v svojo službo.

Tudi s tem molitvenim dnevom se borimo za vsako družino, ki ne ceni duhovnega poklica v svoji sredi, za vsako župnijsko skupnost, ki išče načine, kako bi mlade navdušili za velikodušnost in služenje, za vsakega, ki se bori s svojimi strahovi in se boji prepustiti Jezusu. Zato ni vseeno, ali smo na Brezjah ali nas ni. Spodbujam peš romanja in kolesarjenje do Brezij, pa tudi da povabite vse bolne in ostarele, ki ne zmorejo na Brezje, da se z nami povežejo in prispevajo svoj del k učinkovitosti romarskega shoda.

Potek: ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 sveta maša.

Jure Ferlež,
voditelj KPP

Nadškofija Maribor

Nadškofijski molitveni dan za nove duhovne poklice ter svetost in stanovitnost poklicanih bo potekal v soboto, 9. septembra 2023, pri Mariji zavetnici s plaščem na Ptujski Gori. Geslo Poklicani, da bi živeli nosi s sabo dvojno sporočilo. Najprej je vabilo vsem vernim, da v sebi poglobimo in okrog sebe razširjamo veselje do življenja, ki je neprecenljivi Božji dar. Nadalje kliče vse, ki smo poklicani k hoji za Kristusom, zlasti še vsi poklicani v duhovne poklice, da bi radostno in polno živeli poklic, v katerega nas je poklical Bog. 

Začetek molitvenega dneva bo ob 8.30, sočasno na treh krajih:
– v baziliki Marije zavetnice s plaščem bo molitvena ura pred izpostavljenim Najsvetejšim;
– v Frančiškovi dvorani bo program za otroke in mlade, zlasti za ministrante;
– po romarski poti bo križev pot.
Ob 9.30 bodo v cerkvi pete litanije Matere Božje z odpevi.
Ob 10.00 bo sveta maša – somaševanje bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. 

Pri molitveni uri, križevem potu in sveti maši posebej sodelujejo duhovniki, mladi, ministranti in drugi verniki iz dekanij: Ptuj, Zavrč in Velika Nedelja. Med sv. mašo bosta bogoslovca Žiga Kreft in Timotej Fijavž Vivod prejela službo akolita, bogoslovec Jure Golob pa bo sprejet med pripravnike za diakonat in prezbiterat. 

Vabljeni duhovniki, redovniki, redovnice, župnijski animatorji in molivci za duhovne poklice, drugi župnijski sodelavci in verniki, da skupaj z nadškofom molimo za nove duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost poklicanih.

Center za duhovne poklice 

Škofija Novo mesto

Molitveno bdenje za nove duhovne poklice 

V noči s petka na soboto, 1. in 2. septembra 2023, bo po župnijah in redovnih skupnostih novomeške škofijepotekalo tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile v svojih hišnih kapelah, župniki pa povabite svoje vernike v domačo cerkev. Bdenje bomo začeli v petek ob 19.00 in končali v soboto ob 9.00. Primerna oblika bdenja vsebuje molitveno uro pred Najsvetejšim in po možnosti sveto mašo za nove duhovne poklice. 

Razpored molitvenega bdenja: petek, 1. september 
19.00–20.00 Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež Zaplaz, Črnomelj, Kočevska Reka
20.00–21.00 Kočevje, Mirna, Semič, Sela pri Šumberku, Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagradec, Žužemberk 
21.00–22.00 Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Sveti Duh Veliki Trn, Sv. Križ Gabrovka, Sv. Križ Podbočje
22.00–23.00 Adlešiči, Ambrus, Bučka, Črmošnjice, Dole pri Litiji, Fara pri Kočevju, Mozelj, Toplice, Suhor, Veliki Gaber, Vinica 
23.00–24.00 Mirna Peč, Mokronog, NM-stolnica, NM-sv. Janez, NM-sv. Lenart, NM-Šmihel, Podgrad, Podzemelj, Prečna 

Sobota, 2. september 
00.00–1.00 Karmeličanke
1.00–2.00 Šolske sestre de Notre Dame
2.00–3.00 Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja (ŠSFKK), sestre Corpus Christi
4.00–5.00 Kartuzijani
5.00–6.00 Hčere krščanske ljubezni
6.00–7.00 Dobrnič, Dragatuš, Hinje, Kostanjevica na Krki, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika, Soteska
7.00–8.00 Šentjanž, Šentjernej, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter Otočec, Trebelno, Trebnje 8.00–9.00 Banja Loka, Osilnica, Poljane, Preloka, Radovica, Sinji Vrh, Studenec, Šentlovrenc, Šmihel pri Žužemberku

Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 9. septembra, v Marijinem božjepotnem svetišču na Zaplazu ob 9.00. V novomeški škofiji molitveni dan je združen tudi s srečanjem ministrantov. Geslo srečanja je Poklicani, da bi živeli! Verujemo, da vsakega kristjana Sveti Duh vzpodbuja, da v Božjem vinogradu v polnosti uresniči svoje poslanstvo, nekateri tudi v duhovniškem ali redovniškem poklicu. 

Ob 9.00 se bo začela molitvena ura, ki jo bodo vodile sestre redovnice. Ob isti uri bo tudi srečanje ministrantov z generalnim vikarjem Petrom Kokotcem v prostoru pod zakristijo.
Ob 10.00 bo sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni škof msgr. Andrej Glavan, pri njej bodo stregli ministranti dekanije Žužemberk. Spovedovali bodo duhovniki dekanije Črnomelj. Po sveti maši bo srečanje ministrantov z g. škofom. 

Anton Gnidovec, škofijski referent za duhovne poklice


Slovenija, Cerkev na Slovenskem, Novice
Dr. Gabriel Kavčič (photo: Rok Mihevc) Dr. Gabriel Kavčič (photo: Rok Mihevc)

Hud cinizem

Predvidoma v prihodnjem tednu bo znano, kdaj bomo odločali o treh posvetovalnih referendumih, med katerimi bo tudi posvetovalni referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Moralni ...

Radio Ognjišče v Bohinju (photo: Rok Mihevc) Radio Ognjišče v Bohinju (photo: Rok Mihevc)

Konec dober, vse dobro!

V teh dneh smo že večkrat objavili, da smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in bomo v četrtek, 18. aprila, znova začeli oddajati z Vogla. S tem bomo zaključili 17 let dolgo zgodbo, ki so jo žal ...

Peter Jančič (photo: STA) Peter Jančič (photo: STA)

Natikanje nagobčnika drugače mislečim

Spletni portal tednika Družina poroča, da je raziskovalec spolne vzgoje v šoli ter diplomirani mikrobiolog Tim Prezelj tožil novinarja Roka Blažiča zaradi sklopa objavljenih prispevkov o teoriji ...

Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay) Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay)

Zakaj je dobro kupovati obutev popoldne?

Vida Ozis je ustanoviteljica blagovne znamke AN.NIKA, je direktorica Centra medicinske pedikure, razvila je medicinsko sponko - vse ostale, ki so prisotne na domačem trgu, so iz uvoza. Večina si ...

Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija) Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija)

Vzemimo Boga zares

Živimo v duhovni shizofreniji, ki na prvi pogled ni prepoznavna. Na eni strani poudarjamo, kako imamo pravico izbrati lastni slog in stil življenja, kako je naša pravica izbira identitete, celo ...