Blaž LesnikBlaž Lesnik
Jakob ČukJakob Čuk
Meta PotočnikMeta Potočnik
Duhovniki (foto: Rok Mihevc)
Duhovniki | (foto: Rok Mihevc)

Menjave duhovnikov v nadškofiji Maribor

Cerkev na Slovenskem | 18.07.2023, 08:11 Alen Salihović

Na spletni strani nadškofije Maribor so objavili imenovanja in osebne spremembe duhovnikov v letu 2023.

Janko BABIČ je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Št. Ilj v Slovenskih goricah – 1. 8.

Ernest BERLOŽNIK, župnik sodelavec v pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal tej službi in ostaja duhovni pomočnik v župnijah te pastoralne zveze – 1. 8.

Mag. Franček BERTOLINI, župnik župnije Maribor – Sv. Rešnje telo in škofijski ekonom, je imenovan za soupravitelja župnij Maribor – Brezje, Maribor – Tezno in Sv. Miklavž ob Dravi – 1. 8.

Kristian BOŠAK, stalni diakon v župniji Maribor – Sv. Magdalena, je razrešen te službe in imenovan za stalnega diakona v župniji Maribor – Sv. Rešnje telo – 1. 8.

Vilibald BRGLEZ, župnik v Jarenini, je iz zdravstvenih razlogov razrešen župniške službe in je stopil v pokoj. Biva v Domu starejših Idila, Vukovski dol 30, Jarenina – 1. 8.

P. Toni BRINJOVC OFM Conv. je imenovan za župnika moderatorja na Ptujski Gori ter za rektorja ptujskogorske bazilike – 1. 8.

Milan ČIVRE, stalni diakon v župniji Maribor – Sv. Križ, je imenovan za stalnega diakona tudi v župniji Sv. Peter pri Mariboru in za sodelavca Nadškofijske karitas pri skrbi za izredne delivce sv. obhajila – 1. 8.

Marko DREVENŠEK, župnik na Muti in soupravitelj župnij Pernice, Sv. Jernej nad Muto in Trbonje, je razrešen teh služb in imenovan za župnika sodelavca v župnijah pastoralne zveze Slovenj Gradec – 1. 8.

Marijan FESEL, župnik na Hajdini in dekan, je imenovan za soupravitelja župnije Št. Janž na Dravskem Polju – 1. 8.

Klemen GARTNER, novomašnik, je imenovan za kaplana v Vikariatu bl. A. M. Slomška, za profesorja predmeta Vera in kultura na Škofijski gimnaziji AMS ter za duhovnega pomočnika v župniji Maribor – Pobrežje – 1. 8.

Feliks GOLOB SDB, duhovni pomočnik v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko, je razrešen te službe in odhaja na novo služeno mesto v ljubljanski nadškofiji – 1. 8.

P. Danilo HOLC OFM Conv. župnik na Ptujski Gori ter za rektor ptujskogorske bazilike, je razrešen obeh omenjenih služb in bo prevzel službo znotraj minoritske province – 1. 8.

Rudolf KOŽELNIK, župnik v Št. Janžu na Dravskem Polju, je razrešen župniške službe in je upokojen. Kot upokojeni župnik bo bival v župnišču v omenjeni župniji – 1. 8.

P. Janez KURBUS OFM Conv. je imenovan za duhovnega pomočnika na Ptujski Gori – 1. 8.

Tadej LEGNAR, dekan dekanije Radlje – Vuzenica, je imenovan za soupravitelja župnije Trbonje – 1. 8.

Primož LORBEK, upravitelj študentske župnije in kaplan na Hajdini, je imenovan za kaplana tudi v župniji Št. Janž na Dravskem polju – 1. 8.

P. Andrej MOHORČIČ OFM Conv. je imenovan za župnika sodelavca na Ptujski Gori – 1. 8.

Igor I. NOVAK, župnik v Št. Ilju v Slov. goricah in dekan, je razrešen souprave župnij Sv. Jakob v Slovenskih Goricah, Sv. Jožef Delavec – Pesnica in Sv. Marjeta ob Pesnici; hkrati je razrešen službe vikarja namestnika v župniji Jarenina. Istočasno je imenovan za referenta za
ekumenizem in za duhovnega voditelja Kolpingove zveze – 1. 8.

Janko STRAŠEK, stolni kanonik in župnik v Cirkovcah, je razrešen službe vikarja namestnika v župniji Št. Janž na Dravskem Polju – 1. 8.

Jože POVH, župnik župnije Maribor – Tezno ter soupravitelj župnij Maribor – Brezje ter Sv. Miklavž ob Dravi ter duhovni voditelj Kolpingove zveze je razrešen vseh omenjenih pastoralnih obveznosti in odhaja na sobotno leto v samostan v Stični – 1. 8.

Simon POTNIK, župnik moderator v župnijah pastoralne zveze Slovenj Gradec, je imenovan za soupravitelja župnij Muta, Pernice in Sv. Jernej nad Muto – 1. 8.

P. Vladimir Rufin PREDIKAKA OFM Conv. je imenovan za sodelavca župnijskega upravitelja v župniji Sv. Vid pri Ptuju – 1. 8.

Marijan ROLA, župnik pri Sv. Benediktu v Slov. goricah in dekan, je razrešen souuprave župnije Sv. Anton v Slovenskih goricah – 1. 8.

Damjan TIKVIČ duhovni pomočnik v Makolah, Slovenski Bistrici in pri Sv. Venčeslu, je razrešen omenjenih služb in imenovan za župnijskega upravitelja pri Sv. Antonu v Slovenskih goricah – 1. 8.

Sebastijan TIŠLER, kaplan v župnijah Maribor – Pobrežje in Maribor – Tezno, je razrešen kaplanske službe v župniji Maribor – Pobrežje – 1. 8.

Marko VERŠIČ, duhovni pomočnik v župnijah Sv. Jakob v Slovenskih goricah in Jarenina, je imenovan za župnika pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah in za soupravitelja župnij Jarenina, Sv. Marjeta ob Pesnici in Sv. Jožef Delavec - Pesnica – 1. 8.

P. Marjan VOGRIN OFM Conv. gvardijan minoritskega samostana na Ptujski Gori, je razrešen službe na Ptujski gori in odhaja v samostan sv. Petra in Pavla na Ptuju – 1. 8.

Cerkev na Slovenskem
Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto) Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto)

V škofiji Novo mesto imenovani trije novi dekani

V škofiji Novo mesto so dobili tri nove dekane, saj so prejšnjim potekli mandati. Novomeški ordinarij Škof Andrej Saje je po posvetovanju, molitvi in premisleku dekana za dekanijo Kočevje imenoval ...

Rožni venec (photo: Unsplash) Rožni venec (photo: Unsplash)

Verouk za odrasle

V Župniji Ljubljana Sveti Križ tudi letošnjo jesen začenjajo tedenska srečanja za odrasle, ki želijo spoznati krščanstvo in prejeti zakramente (krst, obhajilo in birmo) ali pa samo odkriti ali ...