Mateja SubotičanecMateja Subotičanec
Boštjan SmoleBoštjan Smole
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Zaščita življenja, splav (foto: Pixabay)
Zaščita življenja, splav | (foto: Pixabay)

Evropski škofje iz Komisije za etiko: Ni pravne podlage za zapis pravice do splava v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah

Novice | 10.07.2023, 13:00 Marjana Debevec

Evropska Komisija za etiko pri COMECE (Komisija škofovskih konference Evropske unije) se je s posebno izjavo odzvala na predlog francoskega predsednika Macrona, da bi pravico do splava uvrstili na Listino človekovih pravic Evropske unije.

Pravica do splava ni zapisana v nobenem evropskem dokumentu ali Temeljni konvenciji o človekovih pravicah so poudarili člani Evropske komisije za etiko, katere predsednik je škof Anton Jamnik.

Za naš radio je pojasnil, da so se v izjavi omejili predvsem na pravni vidik tega vprašanja in pokazali, da ne le versko in etično, ampak tudi pravno ni nobene osnove za uveljavitev pravice do splava na ravni Evropske unije.

»Zelo opozorimo na to, da mimo ohranjanja dostojanstva človeškega življenja Katoliška Cerkev v Evropi nikakor ne more. Tukaj si ne smemo in ne moremo zatiskati oči.«

Spoštovanje neodtujljivega dostojanstva človeka in temeljna pravica do življenja velja v vsakem obdobju njegovega življenja, zlasti v situacijah popolne ranljivosti, so poudarili v izjavi. S tega vidika nikoli ni legitimno poskušati končati življenja nerojenega otroka.

»S to izjavo smo želeli sporočiti, kar je že Komisija Evropskih škofovskih konferenc poudarila v določenih izjavah o spoštovanju življenja, dostojanstvu življenja, od spočetja do smrti.«

OBJAVLJAMO IZJAVO, KOT JO JE PREVEDLA DRUŽINA

Spoštovanje dostojanstva v vseh življenjskih obdobjih
Človeško dostojanstvo je glavna vrednota v pogodbah in listinah EU. Evropska unija temelji na humanistični tradiciji in temelji na pomenu neodtujljivega dostojanstva človeka. »Spoštovanje dostojanstva vsakega človeka v vseh življenjskih obdobjih, zlasti v situacijah popolne ranljivosti, je temeljno načelo v demokratični družbi.«

Zakonodaja ne priznava pravice do splava

S pravnega vidika evropska ali mednarodna zakonodaja ne priznava pravice do splava, so zapisali v drugi točki izjave: »Dejansko nekatere mednarodne konvencije, kot je Ameriška konvencija o človekovih pravicah, določajo, da je pravica do življenja "varovana z zakonom in na splošno od trenutka spočetja" (4. člen).«

Listina EU o temeljnih pravicah ne obravnava vprašanja splava

Omenjena Listina, ki je zavezujoč dokument osebnih svoboščin in pravic državljanov EU, ne obravnava vprašanja splava in velja le za institucije EU (Evropski parlament, Evropsko sodišče, ...) ter za prenos in izvajanje zakonodaje EU v državah članicah na podlagi člena 51 Listine.

O spoštovanju pristojnosti

Zakonodajne pristojnosti držav članic EU in načelo prenosa pristojnosti, po katerem Unija deluje samo v mejah pristojnosti, ki so ji jih države članice podelile je treba spoštovati.

ES za človekove pravice splava ni razglasilo za človekovo pravico

Evropski organ, ki je pristojen za obravnavo splava v zvezi s človekovimi pravicami, je Evropsko sodišče za človekove pravice. »To sodišče NIKOLI ni razglasilo splava za človekovo pravico, ki jo varuje konvencija. Nasprotno, pravico do življenja je razglasila za temeljno človekovo pravico. Poleg tega se je omejil na zadeve postopkovne pravičnosti v zvezi s splavom, ko to priznava nacionalna zakonodaja držav članic Sveta Evrope. Če pogoje za splav ureja domača zakonodaja, je omejevanje ali zavrnitev uporabe domače zakonodaje kršitev konvencije,« piše v peti točki izjave.

Večina držav z omejitvami pri izvajanju splava

Splošna doktrina Evropskega sodišča za človekove pravice je, da ima država članica v zadevah, ki zadevajo več kot eno temeljno človekovo pravico, 'široko polje proste presoje´. Pri tem izpostavljajo, da ima večina držav pri vprašanju splava na voljo posebne statute, ki nalagajo zahteve in omejitve pri izvajanju splava. »V nobeni državi se neomejen dostop do splava ne šteje za temeljno človekovo pravico.«

O legitimnosti končanja otrokovega življenja

Stališče Komisije je, da spoštovanje neodtujljivega dostojanstva človeka in temeljne pravice do življenja veljata v vsakem obdobju njegovega življenja, zlasti v situacijah popolne ranljivosti. »S tega vidika ni nikoli legitimno poskušati končati življenja nerojenega otroka ali posegati na način, ki posredno povzroči smrt nerojenega otroka. Ti posegi so upravičeni le v najhujših okoliščinah, ko na primer obstaja resna in neposredna grožnja za materino življenje ali zdravje.«

Vloga ES za človekove pravice

Zapisali so še, da Komisija priznava, da se države članice pri določanju zakonodaje o splavu držijo demokratičnih postopkov, odločitve držav pa naj bodo v skladu s sodbami Evropskega sodišča za človekove pravice. »To sodišče mora ugotoviti, ali države članice EU spoštujejo človekove pravice državljanov v zvezi z vprašanjem splava.«

Novice
Radio Ognjišče v Bohinju (photo: Rok Mihevc) Radio Ognjišče v Bohinju (photo: Rok Mihevc)

Konec dober, vse dobro!

V teh dneh smo že večkrat objavili, da smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in bomo v četrtek, 18. aprila, znova začeli oddajati z Vogla. S tem bomo zaključili 17 let dolgo zgodbo, ki so jo žal ...

Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija) Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija)

Vzemimo Boga zares

Živimo v duhovni shizofreniji, ki na prvi pogled ni prepoznavna. Na eni strani poudarjamo, kako imamo pravico izbrati lastni slog in stil življenja, kako je naša pravica izbira identitete, celo ...

Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay) Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay)

Zakaj je dobro kupovati obutev popoldne?

Vida Ozis je ustanoviteljica blagovne znamke AN.NIKA, je direktorica Centra medicinske pedikure, razvila je medicinsko sponko - vse ostale, ki so prisotne na domačem trgu, so iz uvoza. Večina si ...