Maja MorelaMaja Morela
Miha MočnikMiha Močnik
Tone GorjupTone Gorjup
Odlomek iz filma o Jezusovem življenju (foto: Cathopic)
Odlomek iz filma o Jezusovem življenju | (foto: Cathopic)

Odlomek o Jezusovih bratih izziv tudi za katoličane. Kaj o njem poreče biblicistka?

Slovenija | 27.01.2023, 13:04 Rok Mihevc

Zadnja zadrega o pravilnem odgovoru pri vprašanju o Jezusovih bratih je lep primer problematičnosti branja Svetega pisma do črke natančno. Prav zato smo za nekaj pojasnil in pogled na dogajanje prosili strokovnjakinjo za Sveto pismo, biblicistko s. Snežno Večko.

Kako bi obrazložili in pojasnili zadnje dvome in zagate pri vprašanju o Jezusovih bratih?

To vprašanje ni težko pojasniti, ker v Svetem pismu in sploh na vzhodu ima beseda »brat« še danes veliko širši pomen kot pri nas, čeprav ima tudi naša beseda brat širši pomen kot samo krvnega sorodnika, oz. brata iste matere in očeta ali enega od njih.

No, v Svetem pismu imamo velikokrat izraz »brat«, tako v Stari kot Novi zavezi. Že v slovarju hebrejskega jezika, od koder je Nova zaveza črpala svoj besedni zaklad, najdemo devet pomenov o izrazu za brata. In potem po vzhodnem, zlasti pa antičnem pomenu, je »brat« pomenil člana iste družine ali očetovega brata ali člana istega plemena oz. rodu ali rojaka ali pa je to izraz za prijatelja, tovariša, pa tudi izraz vljudnosti med kralji, kjer Mojzes pošlje poslance kralju tam na poti iz obljubljene dežele in reče »tvoj brat Izrael je prišel in te prosi, če gre lahko skozi tvoje dežele«.

Torej, izraz »brat« ima zelo širok pomen in skladno s tem je tudi v različnih krščanskih tradicijah prišlo do različne razlage.


Torej, izraz »brat« ima zelo širok pomen in skladno s tem je tudi v različnih krščanskih tradicijah prišlo do različne razlage. V protestantski teologiji v tem primeru, ko je navedeno, da so Jezusovi bratje v Nazaretu skupaj z ostalimi domačini, govorijo in si razlagajo dobesedno, da gre za resnične Jezusove brate in sestre. Pravoslavni se naslanjajo na nek apokrifni evangelij, po katerem je bil Jožef vdovec in je imel otroke iz prejšnjega zakona.

Po katoliški teologiji pa se tam naslanjamo na starejše cerkvene priče, očete, npr. sv. Bazilija, sv. Ambroža, sv. Avguština in sploh izročilo v vzhodni Cerkvi, da je Marija ostala po rojstvu Jezusa devica in ni imela drugih otrok. Tako je v naši tradiciji ostalo to izročilo, da Jezus ni imel bratov in sester.

s. Snežna Večko
s. Snežna Večko © p. Ivan Rampre

Ali menite, da je bilo vprašanje ustvarjalcev oddaje napačno zastavljeno?

Morda ni bilo napačno zastavljeno, ker v tem svetopisemskem odlomku res tiči izziv. Ker tam je rečeno, da so Nazarečani rekli, da so Jezusovi bratje in so jih celo po imenu našteli in so sredi med njimi. Napačno pa je bil postavljen odgovor, ker se niso pozanimali za ta široki pomen besede »brat« in hkrati za tradicijo, ki vlada tako v vzhodni kot zahodni Cerkvi. Vprašanje je bilo legitimno.

Napačno pa je bil postavljen odgovor, ker se niso pozanimali za ta široki pomen besede »brat« in hkrati za tradicijo, ki vlada tako v vzhodni kot zahodni Cerkvi. Vprašanje je bilo legitimno.

Kaj nas ta primer lahko nauči? Je lahko branje Svetega pisma od črke do črke natančno problematično?

Branje Svetega pisma od črke do črke natančno je problematično. Če vzamemo, da obstaja literarna teorija že za razumevanje poznejših in sodobnih literarnih stvaritev, kjer je nujno, da poznavalec pozna okoliščine, čas in nastanek določenega literarnega dela in se pozanima za različne vire in vplive, ki so določali, da je neki pisec ali pesnik uporabljal take izraze, če je to potrebno že v veliko sodobnejši literaturi, to velja še toliko bolj za branje tako stare knjige kot je Sveto pismo, ki uporablja literarne metode in oblike takratne stare vzhodne civilizacije, ki se precej razlikujejo od današnje in na to so opozarjali papeži.

Npr. papež Pij XII. poziva razlagalce Svetega pisma naj se v duhu prestavijo v davna stoletja starega vzhoda in s pomočjo arheologije, literature, zgodovine in sploh primerjave s takratnim življenjem skušajo ugotoviti, kaj je Sveto pismo želelo na določenem mestu izraziti in kakšne metode izražanja je uporabljala. Sveto pismo, kakršno sedaj izdajamo, je na srečo opremljeno z opombami, kjer lahko bralec vidi pomen nenavadnih izrazov. Opomba mu bo pokazala, da je to veliko širši pomen, kot se zdi samo iz samega osnovnega fundamentalnega pomena.

Sveto pismo, kakršno sedaj izdajamo, je na srečo opremljeno z opombami, kjer lahko bralec vidi pomen nenavadnih izrazov. Opomba mu bo pokazala, da je to veliko širši pomen, kot se zdi samo iz samega osnovnega fundamentalnega pomena.

Slovenija
Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto) Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto)

V škofiji Novo mesto imenovani trije novi dekani

V škofiji Novo mesto so dobili tri nove dekane, saj so prejšnjim potekli mandati. Novomeški ordinarij Škof Andrej Saje je po posvetovanju, molitvi in premisleku dekana za dekanijo Kočevje imenoval ...