Slavi KoširSlavi Košir
Miha MočnikMiha Močnik
Tanja DominkoTanja Dominko
Sramota (foto: zrc-sazu.si)
Sramota | (foto: zrc-sazu.si)

Prejeli smo: Izjava akademikov SAZU proti zdrsom ZRC SAZU v dnevno politiko

Slovenija | 30.03.2022, 07:08 Jože Bartolj

Pred dnevi smo prejeli izjavo akademikov SAZU ter upokojenih in aktivnih raziskovalcev ZRC SAZU, naslovljeno na člane upravnega odbora ZRC SAZU v kateri problematizirajo izid knjige z naslovom Sramota, ki po mnenju podpisanih predstavlja zlorabo javnega znanstvenega zavoda za politični aktivizem. Knjigo je izdal javni zavod ZRC SAZU.

Kaj je Sramota?

Knjigo Sramota so izdali avtorji, ki so se zakrili z anonimno oznako NON-GRUPA; v kolofonu so navedeni le avtorji fotografij, ne pa urednik knjige ali odbor, ki bi prevzel odgovornost za njeno sporočilo. O publikaciji ni bil obveščen niti založniški svet Založbe ZRC. Odgovornost tako nosi uradna oseba izdajatelja, to je direktor dr. Oto Luthar – z njim pa celoten ZRC SAZU.

Knjiga Sramota je po zunanji obliki fotomonografija. Liste v knjigi sestavlja dvoje: odlomek besedila iz Ustave RS, tako prečrtan, da razen naslova ni berljiva nobena beseda, in fotografije s protestov proti sedanji vladi.  Grafično sporočilo je zelo jasno: vlada krši ustavo, izničuje ustavne svoboščine, od tod protesti, prikazani na fotografijah. Prva ost fotografij meri na slovensko policijo: njeni uslužbenci so prikazani, kot da samovoljno napadajo in maltretirajo civilne osebe – brez sleherne omembe v knjigi, da so morali policisti po službeni dolžnosti razpustiti nezakonite proteste, ki so večkrat bili nasilni, vedno pa so širili epidemijo. Niti ena fotografija ne prikazuje katerega od policistov, ki so jih protestniki poškodovali, celo ranili.

Druga ost fotografij meri na Ministrstvo za kulturo. Na fotografijah sicer ni prikazan nobeden od uradnikov, toda govorica slik je jasna: ukrepi Ministrstva (ki je za resor kulture zagotovilo 70 milijonov evrov več kakor prejšnja vlada, o čemer ni v knjigi niti besede), so protiustavni in si zaslužijo grožnje z rdečo barvo – barvo krvi.

Sporočilo sramote

Ravnanje vlade in njenih organov je po mnenju anonimnih avtorjev knjige protiustavno in sramotno – od tod naslov, Sramota. To je osrednje sporočilo knjige in to sporočilo je politično. Ker je knjigo izdal ZRC SAZU, je ta kot ustanova postal nosilec političnega sporočila, s katerim od trenutka izida knjige sedanjo vlado de facto kritizira ne le neka anonimna skupina, temveč javni raziskovalni zavod ZRC SAZU. Glede na realni zgodovinski trenutek se je ZRC SAZU s tem spustil tudi v predvolilni boj.

Polastitev javnega zavoda ZRC SAZU

ZRC SAZU je bil ustanovljen pred 40 leti, da bi skupaj z ustanoviteljico SAZU uresničeval dolgoročni raziskovalni program »Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda« (26. člen Zakona o SAZU). ZRC SAZU so 40 let, številne inštitute pa že desetletja prej, gradili mnogi znanstveniki različnih, demokratičnih nazorov, ki pa so vsi videli poslanstvo zavoda v znanosti, ki naj bo obče veljavna, nadpolitična in vsem skupna, v prid slovenskemu narodu. Knjiga Sramota pa je najnovejše v seriji dejanj, ki povzročajo politizacijo ZRC SAZU. Politizacija je dvojna: v očeh javnosti postaja ZRC SAZU čedalje bolj prepoznaven po protivladnem političnem aktivizmu; navznoter pa poteka v ZRC SAZU nezaželeno, škodljivo politično opredeljevanje raziskovalcev. Še pred desetimi leti na večini inštitutov ZRC SAZU raziskovalci večidel niso vedeli, kako je kdo politično  usmerjen, katero stranko kdo voli, saj to za njihovo delo ni bilo pomembno. Z raznimi politično motiviranimi pobudami vodstva (npr. nedavna peticija proti ministru Simonitiju, sodelovanje na protestih v imenu celotne  ustanove) pa so se politične razlike med raziskovalci začele kazati.

Apel Upravnemu odboru ZRC SAZU

Podpisani smo prepričani, da se mora škodljivi proces politizacije ZRC SAZU ustaviti. V tem procesu, katerega vidni izraz je Sramota, vidimo polastitev in zlorabo javnega raziskovalnega zavoda ZRC SAZU za dnevno  politiko, kar meče slabo luč tudi na SAZU. ZRC SAZU bi moral slediti izključno znanstvenim ciljem in se pri tem ravnati po svojem Statutu in veljavni zakonodaji, tudi po Zakonu o SAZU, saj ZRC SAZU »dobi s tem zakonom pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda« (37. člen Zakona o SAZU). Nobeden od teh aktov ne daje nikakršne pravne podlage političnemu aktivizmu, ki ga je videti v omenjenih dejanjih. Zato pozivamo Upravni odbor ZRC SAZU, ki mora garantirati za zakonitost delovanja javnega zavoda, naj:

- javnosti predstavi, kako bo zagotovil končanje političnega aktivizma na ZRC SAZU in s tem ustavil njegovo politizacijo;
- naj poda javno izjavo, s katero se bo ZRC SAZU distanciral od političnega sporočila knjige;
- vodstvo ZRC SAZU naj se opraviči raziskovalcem, ki se s politizacijo javnega zavoda ne strinjajo.

člani SAZU:
ddr. Janez Höfler, izr. član SAZU
akademik dr. Milček Komelj
akademik dr. Janko Kos
akademik dr. Marko Snoj
akademikinja dddr. Marija Stanonik
upokojeni raziskovalci ZRC SAZU:
dr. Stane Granda
dr. Ivan Klemenčič
dr. Damjan Prelovšek
dr. Janez Šumrada, veleposlanik
aktivni raziskovalci ZRC SAZU:
dr. Matija Ogrin
dr. Boris Golec
dr. Anton Velušček
Ljubljana, 25. februar 2022
v vednost:
- Znanstvenemu svetu ZRC SAZU
- Predsedstvu SAZU

Slovenija
Mami je bila na veliko noč pri sestri na obisku. Premik na drugo lokacijo je bil cel podvig. :) (photo: Urša Sešek) Mami je bila na veliko noč pri sestri na obisku. Premik na drugo lokacijo je bil cel podvig. :) (photo: Urša Sešek)

Skrb za ostarelo mami

Živimo v hiši skupaj z mamo, ki ima 85 let. Po možganski kapi 11 let nazaj se je življenje zanjo močno spremenilo. Spremenilo se je tudi za tiste, ki živimo z njo in skrbimo zanjo: to sta sestrina ...

Ta konec tedna priložnost za spoznavanje kakovostne arhitekture (photo: odprtehise) Ta konec tedna priložnost za spoznavanje kakovostne arhitekture (photo: odprtehise)

Dobra arhitektura ni modna muha.

Odprte hiše Slovenije, vseslovenski tridnevni arhitekturni festival, letos že petnajstič po vrsti odpira najsodobnejšo slovensko arhitekturno produkcijo, nove in prenovljene arhitekturne projekte ...