Slavi KoširSlavi Košir
Jakob ČukJakob Čuk
Alen SalihovićAlen Salihović
Stolnica sv. Nikolaja Ljubljana (foto: Nadškofija Ljubljana)
Stolnica sv. Nikolaja Ljubljana | (foto: Nadškofija Ljubljana)

Pred 560 leti je bila ustanovljena Ljubljanska škofija

Spominjamo se | 06.12.2021, 06:16 Tone Gorjup

6. decembra 1461 je cesar Friderik III. podpisal listino, s katero je bila na območju oglejskega patriarhata ustanovljena nova škofija s sedežem v Ljubljani.

Za stolnico je bila določena cerkev sv. Nikolaja. Za vzdrževanje je cesar škofiji med drugim dodelil benediktinsko opatijo v Gornjem Gradu. Ustanovitev je leto pozneje potrdil papež Pij II. ter kmalu zatem škofijo izvzel izpod patriarhove oblasti in jo podredil neposredno papežu.

Cesar si je zase in za naslednike pridržal pravico imenovanja ljubljanskih škofov, ki pa jih je moral potrditi še papež.

Nadškof Anton Stres je ob 550. obletnici ustanovitvi škofije med drugim dejal: „Ustanovitev prve škofije na središčnem slovenskem ozemlju je velikanskega pomena za ves naš narod in presega škofijske meje. Pred petsto petdesetimi leti je v samem srcu slovenskega ozemlja nastalo samostojno slovensko cerkveno središče z vsemi blagodejnimi posledicami za prihodnja stoletja ne samo na verskem, ampak tudi kulturnem, izobraževalnem, socialnem in političnem podorčju.“

Na današnji dan 1787 je v Münchnu umrl slikar in medaljêr Franc Andrej Šega, doma iz Novega mesta. Med drugim je na Dunaju portretiral cesarico Marijo Terezijo

6. decembra leta 1868 se je v Podgoríci pri Dobrépolju rodil pripovednik Fran Jáklič - Podgoríčan. Kot učitelj je služboval v Ljubljani, Škofji Loki, v domačem kraju in v Šentjanžu.

Po Jurčičevem zgledu je opisoval kmečko, domače življenje in posebneže. Pripovedi je objavljal v Ljubljanskem zvonu ter Domu in svetu. Najbolj znana Podgoríčanova dela so: Podobe iz naroda, Zadnja na grmadi, Peklenska svoboda, Selska slika, Sirota in pripoved Kako se je ženil Kobáležev Matija.

Na današnji dan 1909 se je v Šalovcih pri Središču ob Dravi rodil filozof, pisatelj in pedagog Vinko Brúmen. Napisal je obsežno monografijo o Kreku Srce v sredini.

6. decembra 1922 se je v Martinji vasi pri Mokrónogu rodil pesnik Nikolaj Šivic. Med drugim je napisal več sonetnih vencev in ciklus pesmi Velika noč v tujini.

Spominjamo se