Maja MorelaMaja Morela
Miha MočnikMiha Močnik
Tone GorjupTone Gorjup
Plakat za Srce Afrike (foto: Slovenska Karitas)
Plakat za Srce Afrike | (foto: Slovenska Karitas)

Jim bomo pomagali?

Slovenija | 23.08.2021, 10:45 Marjana Debevec

Pandemija že pušča svoje posledice, še posebej v najbolj revnih predelih sveta. Slovenska Karitas zato letos znova vabi, da podpremo njeno dobrodelno akcijo Za srce Afrike. S pomočjo akcije Z delom do dostojnega življenja je omogočeno tudi delo domačinom, kar prinaša možnost preživetja in upanje za boljšo prihodnost v domačem okolju. Samo lani je v programu sodelovalo 729 darovalcev iz Slovenije, ki so z mesečnim darom podpirali plačilo za delo staršev iz več kot 320 revnih družin v Afriki.

Stiske in revščina se v času epidemije množijo po vsem svetu, še posebej v Afriki, ki ima že tako šibek zdravstvenih sistem in gospodarstvo. Mnoge države so bile ali so še zaprte, cene hrane so narasle. »S. Anka Burger, ki deluje v zdravstvu v Ruandi, mi je povedala, da je vse več primerov, tudi vse več ljudi umira, tudi mladih, tudi zdravstvenega osebja. Zaradi zaprtja držav pa dobivajo vse manj zdravil tudi čisto osnovnih: kot je za pritisk in podobno. Ta kriza se bo kazala še v prihodnje. Afrika v tej situaciji res potrebuje veliko naše pomoči in solidarnosti,« je za naš radio povedala vodja mednarodne pomoči pri Slovenski Karitas Jana Lampe.

Posledica vsega tega je več lakote in podhranjenosti, še posebej pri otrocih. V teh težkih razmerah ljudem roko podaja Slovenska Karitas, ki je v petnajstih letih pripomogla h gradnji sedmih šol in enega vrtca, šestih zdravstvenih centrov, štirih porodnišnic, centra za fizioterapijo in osemnajstih večjih vodnjakov. S hrano pa je bilo rešenih na tisoče življenj podhranjenih otrok.

Pomoč iz Slovenije namreč dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike. »Ko pomoč prihaja iz Slovenije, jo lahko delimo najrevnejšim družinam. Ampak to ni kar neko razdeljevanje, pač pa oni s svojim delom to zaslužijo pri delih, ki so spet v blagor drugih. Na primer v naših zdravstvenih centrih, če se ureja okolica, če se cepijo drva, če se gradijo hiše še za revnejše,« pa je pojasnila s. Vesna Hiti, ki je že 30 let misijonarka v Afriki.

Na Karitas se zavedajo, da ne morejo rešiti vseh težav in revščine črne celine, skupaj z misijonarji pa zmorejo pomagati ljudem vsaj na nekaterih področjih. Eno rešeno življenje, boljša zgodba ene družine, je za nas nekaj najlepšega, so še zapisali. Zato nas vabijo, da odpremo naša srca in darujemo za akcijo Za srce Afrike.

OBJAVLJAMO CELOTNO SPOROČILO SLOVENSKE KARITAS

Dobrota Slovencev lajša življenje več kot 250.000 revnim v Afriki

Slovenska karitas je v drugi polovici avgusta začela z dobrodelnima akcijama Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki potekata v času do 15. septembra 2021. Letos že 16. leto zapored zbira sredstva za humanitarno in razvojno pomoč najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki. Z zbranimi sredstvi v dobrodelni akciji Za srce Afrike in v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in lokalnimi Karitas blaži stiske revnih, predvsem na revnem podeželju v osrednjem delu Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika), na Madagaskarju in drugje. Lani je bilo v akciji Za srce Afrike zbranih 221.547 evrov. Vsakoletna pomoč iz Slovenije, ki je bila v lanskem letu izjemna, omogoča boljše osnovne pogoje za preživetje in življenje na območjih Afrike, kjer živi 250.000 ljudi. Še posebej so pomembni projekti s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva. S pomočjo akcije Z delom do dostojnega življenja je omogočeno tudi delo domačinom, kar prinaša možnost preživetja in upanje za boljšo prihodnost v domačem okolju. Lani je v programu sodelovalo 729 darovalcev iz Slovenije (botri), ki so z mesečnim darom podpirali plačilo za delo staršev iz več kot 320 revnih družin v Afriki. Družinam v Afriki Karitas pomaga tudi z nakupom koz v akciji Kupim kozo.
Afrika je zaradi socialnih in ekonomskih posledic pandemije ob že tako šibkem gospodarstvu in zdravstvenem sistemu še dodatno prizadeta in zato sedaj potrebuje našo pomoč še bolj. Zaradi zaprtja držav cene hrane naraščajo. Mnogi, ki so odvisni od dnevnega zaslužka, so izgubili delo. Posledica je več lakote in podhranjenosti, še posebej pri otrocih. Tudi dostop do pitne vode in sanitarij je zelo omejen. Večina prebivalstva na podeželju je odvisna le od pridelka svojih rok, ki ga zmanjšujejo suše ali poplave. Mnogi revni si ne morejo kupiti niti mila in tako težko preprečujejo nalezljive bolezni. Preživetje in razvoj revnih na afriški celini onemogočajo tudi konflikti.
Dosedanja pomoč iz Slovenije omogoča boljše osnovne pogoje za preživetje in življenje na območjih Afrike, kjer živi 250.000 ljudi. V zadnjih 15. letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev v akciji Za srce Afrike in s sofinanciranjem posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS ter Misijonskega središča v Afriki zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov, center za fizioterapijo, 4 porodnišnice ter 18 vodnjakov. Ta pomoč je bila dodatno oplemenitena, ker so mnogi revni domačini pri teh gradnjah dobili priložnost za delo in zaslužek ter preživetje družin, kar je sicer redkost, predvsem na podeželju. S pomočjo v hrani pa je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok. Jana Lampe iz Slovenske karitas ob tem pove: »Veseli smo, da ima naša pomoč konkretne in trajne pozitivne učinke na življenja ljudi v Afriki.«

Darovalci svoj dar Za srce Afrike lahko nakažejo na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ,
TRR: SI56 02140-0015556761,
Sklic: SI 00 2127, Namen: Za srce Afrike.
Možnost darov tudi s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 s prispevkom 1 oz. 5 EUR. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski reviji Ognjišče. Več na tej strani. »HVALA!«

Podrobnosti o lanski akciji ZA SRCE AFRIKE preko je bila realizirana sledeča pomoč:
- V kraju Safa v Centralnoafriški republiki, kjer se je lakota zaradi epidemije še povečala, je bila zagotovljena hrana za več kot 250 zelo hudo podhranjenih otrok in doječe matere.
- V Bujumburi v Burundiju so bili v sodelovanju z misijonarko s. Vesno Hiti v sklopu centra, ki skrbi za 160 otrok in mladih s posebnimi potrebami, podprta gradnja prostorov za delovno terapijo, kjer se učijo šivanja in veščin za življenje. Izdelujejo tudi milo in metle. Zgrajena je bila tudi cisterna za vodo in kuhinja za oskrbo zapornikov.
- V okrožju Karongi v Ruandi so se ob podpori MZZ izvedla usposabljanja za 250 domačinov za izdelavo opek. 13 skupnosti je prejelo vodne črpalke, 130 družin sončne celice z lučjo. 144 mladih je bilo usposobljenih za zagon obrti in kmetijske dejavnosti. Prejeli so koze in semena.
- V Musango v Ruandi je bila obnovljena streha in prostori porodnišnice, kjer se mesečno rodi do 20 otrok, spremljajo do 60 mamic. »Sedaj mamicam lahko nudimo kvalitetne usluge. Hvala vsem dobrotnikom!« je dejala s. Anka Burger.
- V Mukungu v Ruandi je bila na prošnjo s. Bogdane Kavčič podprta gradnja jedilnice za 450 srednješolcev.
- V Ampitafa na Madagaskarju so bili omogočeni nakupi hrane za 298 otrok. »Dnevno skuhamo 90 kg riža, občasno fižol, makarone. Ker dobijo obrok, otroci redko izostanejo od pouka in imajo boljši uspeh,« pravi misijonar Janez Krmelj.
- V Sandiari v Senegalu je bila sodelovanju s sestro Polono Švigelj podprta obnova vodnjaka in nakup sončnih celic, ki ponovno koristi več kot 1.000 družinam za oskrbo z vodo in namakanje sušnih polj.
- V Lodwarju v Keniji je bila obnovljena črpalke za oskrbo z vodo za 210 družin ter dve šoli in dispanzer.
S pomočjo letošnje akcije Za srce Afrike bodo podprti sledeči projekti:
- V kraju Kiguhu v Burundiju se bo v sklopu zdravstvenega centra, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev in ima do 50 porodov mesečno, podprlo gradnjo in opremljanje nove porodnišnice. »Čutimo veliko potrebo po porodnišnici, kjer bi žene dostojno rodile, bile deležne svetovanj ter dojenčki spremljanja. Zato dragi dobrotniki zopet trkam na vaša srca,« je prošnja misijonarke sestre Bogdane Kavčič.
- V Safi v Centralnoafriški republiki se bo nadaljevalo z nakupi hrane za okoli 300 podhranjenih otrok in doječe matere.
- V Mukungu v Ruandi bo podprta obnova zdravstvenem centru, ki oskrbuje 25.000 prebivalcev.
- V okrožju Karongi v Ruandi se bo ob podpori MZZ zagotovilo pitno vodo in izboljšanje higiene z obnovo 4 vodovodnih sistemov, gradnjo vodnjakov in postaj za umivanje rok. 1.450 ljudi iz najrevnejših družin bomo usposobili za zagon obrti, boljše kmetijske prakse, jim zagotovili koze, semena ter milo skupaj z ozaveščanjem o preventivi pred COVID-19. Slovensko podjetje Geocodis d.o.o. pa bo poskrbelo za digitalizacijo območja in spremljanje vodooskrbne.
- V Mahami v Ruandi se bo omogočilo nakupe hrane za begunce; otroke, nosečnice, starejše in kronično bolne. Zaradi konflikta v Burundiju je v ta kraj pribežalo 60.000 ljudi. Pandemija jih je še dodatno prizadela.
- V Ampitafa na Madagaskarju Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za okoli 300 šolarjev.
Akcija Z DELOM DO DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA:
Slovenska karitas v sklopu akcije Za srce Afrike nadaljuje tudi z 12. akcijo Z delom do dostojnega življenja preko katere že 729 darovalcev iz Slovenije (botri) z mesečnim darom podpira plačilo za delo staršev iz več kot 320 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Ugandi, Eritreji in na Madagaskarju), 19 družin v Albaniji in 20 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi - ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Z enim evrom na dan, tako lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Tudi letos se bo na ta način podprlo nove revne družine v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. Preko akcije Slovenska karitas podpira tudi plačilo za delo 11 zdravstvenih in 10 pedagoških delavcev na misijonih v Afriki. Vabi nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic.
V Afriki revnim pomagamo tudi z akcijo KUPIM KOZO. Do sedaj je bilo v dveh letih ob dobroti Slovencev kupljenih in v sodelovanju z misijonarji razdeljenih 2.091 koz revnim družinam v Afriki. Koze jim omogočajo, da imajo dovolj hrane in se trajnostno lahko preživijo.

Slovenija, Svet, Cerkev na Slovenskem, Sociala, Cerkev po svetu
Dr. Gabriel Kavčič (photo: Rok Mihevc) Dr. Gabriel Kavčič (photo: Rok Mihevc)

Hud cinizem

Predvidoma v prihodnjem tednu bo znano, kdaj bomo odločali o treh posvetovalnih referendumih, med katerimi bo tudi posvetovalni referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Moralni ...

Peter Jančič (photo: STA) Peter Jančič (photo: STA)

Natikanje nagobčnika drugače mislečim

Spletni portal tednika Družina poroča, da je raziskovalec spolne vzgoje v šoli ter diplomirani mikrobiolog Tim Prezelj tožil novinarja Roka Blažiča zaradi sklopa objavljenih prispevkov o teoriji ...

Družine zbrane pri maši na Brezjah (photo: Luka Mavrič) Družine zbrane pri maši na Brezjah (photo: Luka Mavrič)

Boga bodo vzeli zares!

Na Brezjah je bilo popoldne srečanje družin ljubljanske nadškofije. Geslo srečanja je bilo »Vzemi Boga zares!«. Srečanje so sklenili ob 16. uri s sveto mašo, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore.

Boj s pozebo v nasadih borovnic na ljubljanskem barju (photo: Rok Mihevc) Boj s pozebo v nasadih borovnic na ljubljanskem barju (photo: Rok Mihevc)

Kolikšno škodo je povzročila pozeba?

Po prehodu izrazite hladne fronte pred tednom dni, smo v petek, v nedeljo in včeraj bili priče pozebi. Razmere so se krajevno zelo razlikovale, prav vse sadjarje in kmete pa je strah, da to pomeni ...

Lojze Čemažar (photo: Jože Bartolj) Lojze Čemažar (photo: Jože Bartolj)

Pri svojem delu vedno izpostavi bistveno

Lojze Čemažar je z nami v oddaji Naš gost spregovoril o svoji umetniški poti, pomenu družine, šol, ki so ga oblikovale in se zahvalil za prejeto priznanje sv. Cirila in Metoda.

Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay) Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay)

Zakaj je dobro kupovati obutev popoldne?

Vida Ozis je ustanoviteljica blagovne znamke AN.NIKA, je direktorica Centra medicinske pedikure, razvila je medicinsko sponko - vse ostale, ki so prisotne na domačem trgu, so iz uvoza. Večina si ...