Mateja F. NovljanMateja F. Novljan
Marko ZupanMarko Zupan
Rok MihevcRok Mihevc
Vstajenska procesija duhovnikov na Rakovniku pri Mariji Pomočnici (foto: Don Bosko Slovenija)
Vstajenska procesija duhovnikov na Rakovniku pri Mariji Pomočnici | (foto: Don Bosko Slovenija)

Kakšna so koronska navodila za izvajanje procesij?

Cerkev na Slovenskem | 03.06.2021, 07:20 Rok Mihevc

Danes je praznik sv. Rešnjega telesa in krvi. Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so ponekod v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Kako je z njihovim izvajanjem v času koronskih časov?

Slovenski škofje duhovnike pozivajo, da pri organizaciji procesij upoštevajo naslednja navodila:

"V skladu v vladnimi odloki o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, priporočili NIJZ in navodili slovenskih škofov se verske procesije lahko odvijajo na prostem. Število osebna odprtih površinah se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti ves čas trajanja procesije najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Če med udeleženci ni mogoče zagotoviti 1,5 metra razdalje, morajo med procesijo nositi zaščitne maske."

 

Praznik Evharistije
Praznik Evharistije © Rok Mihevc

PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI

Izraz evharistija prihaja iz grškega glagola eucharistein, ki pomeni zahvaljevati se. Evharistija je primarni zakrament predvsem zato, ker je pri drugih zakramentih prisotno deleženje pri neki Kristusovi kreposti, pri evharistiji pa je vsebovan Kristus sam, učlovečena Beseda, glavni avtor zakramentov. Sama v sebi je evharistija najprej zakrament Božje ljubezni do ljudi, kot jo označuje tridentinski koncil. Nato je zakrament edinosti Cerkve, saj se z evharistijo izrazi in hkrati uresničuje edinost Božjega ljudstva. Z drugim vatikanskim koncilom bi lahko sintetizirali, da je Kristus pri zadnji večerji zaupal svoji Cerkvi "spomin svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave" (B 47).

Vidiki zakramenta evharistije

Za zakrament evharistije so se v zgodovini Cerkve izoblikovali različni vidiki in različna imena. Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri kateri je kruh spremenil v svoje telo ter vino v svojo kri, postavil zakrament evharistije, njegovo obhajanje pa je od začetkov krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve zakramenta evharistije se spominjamo pri vsaki maši, posebej tedaj, ko duhovnik izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom. Kristjani verujemo, da kruh po prebistvenju (transsubstanciaciji) postane Jezusovo telo, vino pa Jezusova kri.

Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno hostijo pa v običajno umetniško izdelani monštranci. Namen hranjenja posvečenih hostij je dejstvo Jezusove trajne navzočnosti v zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje. Duhovniki monštranco izpostavljajo v češčenje za posebne priložnosti, ob veliki noči in prazniku sv. Rešnjega telesa in krvi pa so v navadi tudi procesije, ki potekajo po cerkvah in/ali v bližnji okolici. Za praznik sv. Rešnjega telesa in krvi je marsikje v navadi postavljanje začasnih kapelic ali oltarjev, mimo katerih poteka sprevod. Duhovnika z monštranco poleg bogoslužnih sodelavcev spremljajo verniki in s tem izrazijo zunanjo versko pripadnost.

Zakrament evharistije skupaj s krstom in birmo sodi med zakramente uvajanja v krščanstvo. Otroci, ki so redno vključeni v proces kateheze, ki poteka v župnijah, v Cerkvi na Slovenskem k prvemu obhajilu pristopijo na koncu tretjega razreda. Evharistija pomeni tako polnost in vrh uvajanja v krščanstvo.

Vir: Slovenska škofovska konferenca

Cerkev na Slovenskem