Slavi KoširSlavi Košir
Matej KržišnikMatej Kržišnik
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
7. protikoronski paket je prinesel veliko ukrepov pomoči družinam. (foto: CDC / Unsplash)
7. protikoronski paket je prinesel veliko ukrepov pomoči družinam. | (foto: CDC / Unsplash)

V času epidemije država pomaga starejšim, družinam, novorojenčkom, brezposelnim, študentom, ...

Svetovalnica | 15.01.2021, 12:33 Mirjam Judež

Epidemija je prinesla vrsto ukrepov na področju socialne in družinske politike, za kar se vladi zahvaljujemo. Kateri ukrepi so na voljo v sklopu protikoronske zakonodaje? Kako je z različnimi oblikami transferjev in pomoči? Ker je sprememb res veliko, terjajo svojo razlago, zato smo ji danes namenili svojo oddajo. Z nami je bila Valentina Vehovar z Ministrstva za delo. Pogovor je vodila Tanja Dominko.

Solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 €

»7. protikoronski paket je res prinesel veliko ukrepov za ranljive skupine. Starejši oz. upokojenci so dobili v torek, 11. 1., solidarnostni dodatek in sicer tisti, ki imajo pokojnino nižjo od 714 €. Izplačal se je v treh različnih višinah glede na višino pokojnine. Sočasno se je izplačal ta dodatek tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja in uživalcev poklicnih pokojnin. Za starejše je pomembno, da imamo že veljavne sistemske ukrepe, t. j. pravice iz javnih sredstev, za katere lahko zaprosijo v primeru materialne ogroženosti: varstveni dodatek, denarna socialna pomoč in izredna denarna pomoč. Ker smo v času epidemije, za te pravice veljajo posebne olajšave, predvsem pa je pomembno to, da pri denarni socialni pomoči, ko se presoja upravičenost, se ne upošteva premoženja, ki ga oseba ima, le prihranki, vrednostni papirji in njihov dohodek. V času epidemije posameznik, družina ne more razpolagati z nepremičnim, premičnim premoženjem, zato se to premoženje ne upošteva pri ugotavljanju njihove ogroženosti.«

Varstveni dodatek za starejše 

»Ugotavljamo, da so starejše osebe še vedno malce zadržane pri uveljavljanju te pravice. Če se osebe znajdejo v položaju, ko potrebujejo dodatna materialna sredstva, lahko zaprosijo za ta varstveni dodatek. Cenzus za ta dodatek je 591 € in pri upravičenosti do varstvenega dodatka se preverja tudi en pogoj: to je pogoj preživljanja s strani otrok. Tu bi želela poudariti, da ta pogoj ni absoluten. Starši so dolžni preživljati otroke po zakonu, otroci pa so dolžni starše preživljati samo, v kolikor to zmorejo. Tako lahko skupaj sklenejo dogovor, ali jih preživljajo tako, da jim izplačujejo določen denarni znesek ali pa jim to preživljanje nudijo v naravi. Ta dogovor ni potrebno, da je overjen pri notarju, lahko ga skleneta otrok in starš. Kar se preživljanja tiče, je kar velika stiska med ljudmi. Če se starši in otroci ne razumejo, zadostuje izjava oz. pojasnilo, da je razmerje med njimi porušeno in se tega pogoja ne upošteva pri pridobivanju varstvenega dodatka. Poslušalci, ki bi želeli uveljaviti to pravico, naj se obrnejo na CSD, kjer bodo vse natančno pojasnili in takrat lahko tudi vložijo vlogo.«

Starejši
Za starejše je pomembno, da imamo že veljavne sistemske ukrepe, t. j. pravice iz javnih sredstev, za katere lahko zaprosijo v primeru materialne ogroženosti: varstveni dodatek, denarna socialna pomoč in izredna denarna pomoč. © rawpixel.com

Pomoč mladim z najkrajšo delovno dobo, ki so takoj na začetku izbruha epidemije izgubili službo

»Zadnji protikoronski zakon določa začasno denarno nadomestilo tudi za osebe, ki izgubijo službo in ne izpolnjujejo rednih pogojev za denarno nadomestilo za brezposelnost. Zadnji protikoronski paket je prinesel pravico do tega nadomestila. Res je, da ni nekega solidarnostnega dodatka, toda imamo redno denarno socialno pomoč in tudi izredno socialno denarno pomoč, to sta sistemska ukrepa, ki sta namenjena osebam, ki se znajdejo v materialni ogroženosti. Ne upošteva se premoženja, so milejši pogoji in če se take osebe znajdejo v stiski, lahko vložijo vlogo na Centru za socialno delo (CSD) za pridobitev teh pravic. Ko oseba dobi pravico do denarne socialne pomoči, ima hkrati iz tega naslova urejeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in v tem času lahko dá v mirovanje pravico do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Cel paket ima v celoti urejen. To uredi z enotno vlogo na CSD. Če bodo zaprošali za pravico, bo pravica priznana s 1. 2., vlogo je treba vložiti do 31. 1.. Naj se ne čaka preveč. Prej, ko se vloži vloga, prej je o pravici odločeno. Pravica mora biti priznana do cca. 10. 2., to je zadnji rok, da pride v izplačilu v februarju, sicer se potem v 2. paketu izplača v mesecu marcu. Časovni moment je pomemben.«

Valentina Vehovar je odgovarjala tudi na vprašanja poslušalcev.
Valentina Vehovar je odgovarjala tudi na vprašanja poslušalcev. © Tanja Dominko

Denarna socialna pomoč se prvič prizna od 1-3 mesece, potem se podaljša na 6 mesecev in priznava se, dokler je potreba po tej pomoči

»V času epidemije je poudarek, da ko je enkrat pravica do denarne socialne pomoči priznana, se v času epidemije vsak mesec tista pravica, ki se izteče, avtomatično podaljša. Kdor je upravičen do denarne socialne pomoči do 31. 12., se je ravno ta teden avtomatično podaljšalo do 31. januarja in glede na včerajšnjo odločitev vlade, da se epidemija podaljšuje za 60 dni, se bo ta pravica podaljšala tudi v mesecu februarju.«

Nakup gostilne v decembru 2019, najetje kredita, zaposlitev tašče, za kar je bila odobrena subvencija, gostilna ne deluje, kredita ne more odplačevati

»Samozaposlene osebe so upravičene do temeljnega dohodka za samozaposlene. Pri samozaposleni osebi, vkolikor delavcem ne more nuditi dela, grejo delavci na čakanje, v primeru čakanja se preko protikoronskega paketa povrača delodajalcu izplačilo tega nadomestila za čakanje, ki ga izplača delavcu. Za taščo lahko uveljavlja to nadomestilo za čas čakanja na delo. Sama dobi temeljni dohodek za samozaposlene, za svoje delavce dobi povračilo izplačanega nadomestila plače za čas čakanja.«

. Znesek letnega dodatka za velike družine za 3 otroke, ki znaša 404 €, bo povečan za 100 €. Tisti, ki imajo več kot tri otroke, so upravičeni do 491 € in se ta dodatek povečuje za 200 €.
. Znesek letnega dodatka za velike družine za 3 otroke, ki znaša 404 €, bo povečan za 100 €. Tisti, ki imajo več kot tri otroke, so upravičeni do 491 € in se ta dodatek povečuje za 200 €. © rawpixel.com

Ukrepi za pomoč družinam

»7. protikoronski paket je prinesel veliko ukrepov pomoči družinam. Najbolj aktualen je trenutno enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 € za vsakega otroka do 18 let. Starši, ki so upravičeni do otroškega dodatka za svojega otroka, bodo ta dodatek dobili izplačan do 31. januarja, ne rabijo nobene vloge, ministrstvo bo to izplačalo po uradni dolžnosti. Starši s prijavljenim stalnim, začasnim prebivališčem, ki niso upravičeni do otroškega dodatka, imajo otroke stare pod 18 let, pa vložijo vlogo za izplačilo tega enkratnega solidarnostnega dodatka. Vlogo je treba vložiti do 31. januarja, predvideno izplačilo je v mesecu marcu. Drug pomemben ukrep je povečan dodatek za velike družine. Znesek letnega dodatka za velike družine za 3 otroke, ki znaša 404 €, bo povečan za 100 €. Tisti, ki imajo več kot tri otroke, so upravičeni do 491 € in se ta dodatek povečuje za 200 €. Povečan dodatek se bo po uradni dolžnosti izplačal do 31. januarja, redni dodatek za veliko družino pa se bo izplačal kot običajno v mesecu aprilu.«

Višji dodatek za nego novorojenčka

»Ta dodatek se povečuje za 100 €. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 € se bo izvedel do 31. 1. 2021, od januarja 2021 bo ta dodatek višji do konca epidemije, tudi tu bo prišlo do avtomatičnega izplačila.«

Lani rojeni otroci so dobili ob rojstvu solidarnostni dodatek 500 €. Tudi pomoč ob rojstvu otroka se poveča z 286 € na 350 €.
Lani rojeni otroci so dobili ob rojstvu solidarnostni dodatek 500 €. Tudi pomoč ob rojstvu otroka se poveča z 286 € na 350 €. © rawpixel.com

Mama samohranilka je izgubila službo, hči študira. Do česa je upravičena?

»Prvi nasvet je, da gre na Zavod za zaposlovanje, kjer uveljavi pravico do denarnega nadomestila (v 30-ih dneh po prenehanju delovnega razmerja). Osebno svetujem, da se čim prej zglasi in vloži vlogo, prej bo tudi o tej pravici odločeno. Svetujem, da se obrne na CSD, kjer lahko vloži vlogo za priznanje denarne socialne pomoči, ki ji sledi tudi paket obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mati ima pa tudi možnost vložiti vlogo za izredno denarno socialno pomoč. Gre za enkratno izplačilo, ki ga posameznik ali družina lahko izkoristi 5x na leto. Tudi študentje dobijo pomoč v višini 150 €, treba je vložiti vlogo.«

Izredna socialna denarna pomoč se lahko uveljavi petkrat

»Trikrat se lahko uveljavi iz razloga višje sile ali naravnih nesreč, dvakrat pa iz razloga osebnih okoliščin, vezano na posameznika ali družino. V času epidemije, če se posameznik ali družina zaradi posledice covida znajde v materialni ogroženosti, potem iz tega naslova kot višja sila lahko trikrat uveljavi izredno denarno pomoč.«

Starši za otroka, rojenega v letu 2020, dobijo 500 €

»Ukrepi pravijo, eden od staršev v stalnim prebivališčem v Sloveniji, za otroka, rojenega v 2020, prejme enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 €. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka in posebne vloge ni treba vlagati. Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo praviloma izvedeno do 31. marca, za tiste otroke, ki se rodijo po uveljavitvi zakona, je rok za izplačilo približno 3 mesece po rojstvu. Kar se pomoči rojstva otroka tiče, še to: s 1. januarjem stopijo v veljavo neodvisno od protikoronskih ukrepov redne sistemske spremembe zakona o družinskih prejemkih. Pomoč ob rojstvu otroka se poveča z 286 € na 350 €. Še za mamice: starševski dodatek za prvo leto rojstva otroka, če niso zavarovane iz drugega naslova, se dvigne iz 258 € na 402 €.«

Namestnica direktorice direktorata za socialne zadeve Valentina Vehovar je predstavila aktivnosti in ukrepe, ki jih je vlada sprejela v času epidemije.
Namestnica direktorice direktorata za socialne zadeve Valentina Vehovar je predstavila aktivnosti in ukrepe, ki jih je vlada sprejela v času epidemije. © Bor Slana/STA
Dodatek za zaposlene na delovnih mestih s posebno odgovornostjo

»Posebna pozornost je dana zaposlenim, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih dejavnosti: t. j. v domovih za starejše, bolnišnicah, zdravstvenih domovih. Protikoronski ukrepi urejajo posebne dodatke za delo s pacienti, ki imajo sum okužbe s covidom oz. so okuženi s covidom. Prav tako v času epidemije tem zaposlenim pripada poseben dodatek za delo v rizičnih razmerah. Dodatki za te osebe se ne upoštevajo v davčno osnovo in posledično tudi ne v izračun pravic iz javnih sredstev. To pomeni, da vsi dodatki, ki so bili v 2020 prejeti, se ne bodo vštevali pri izračunu upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca in subvencije malice in kosila. Enako pravilo velja tudi za 2021.«

Pravice iz javnih sredstev

»Vsi, ki se znajdejo v materialni ogroženosti, ki želijo uveljaviti pravico do denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka, izredne denarne socialne pomoči, to lahko naredijo v času epidemije tudi na bolj enostaven način. Vloge lahko vlagajo prek elektronske pošte, ni potrebno podpisano kvalificirano potrdilo, lahko se obrnejo na CSD, jim bodo pomagali izpolniti vlogo, če ne bodo znali. Resnično ta epidemija ne sme biti zadržek, da osebe, ki so potrebne pomoči, da do te pomoči ne pridejo. Še enkrat bi poudarila, da vse pravice iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, varnostni dodatek, otroški dodatek, subvencija vrtca, subvencija najemnine), ki so se iztekli 31. 12., so bili po uradni dolžnosti podaljšani za 1 mesec, do 31. 1. in ker je epidemija podaljšana za 60 dni, se bo enako zgodilo tudi v mesecu februarju.«

Svetovalnica
Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto) Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto)

V škofiji Novo mesto imenovani trije novi dekani

V škofiji Novo mesto so dobili tri nove dekane, saj so prejšnjim potekli mandati. Novomeški ordinarij Škof Andrej Saje je po posvetovanju, molitvi in premisleku dekana za dekanijo Kočevje imenoval ...

Skladišče Karitas v Lvovu je po napadu ruskih brezpilotnikov v celoti pogorelo (photo: Karitas-Spes) Skladišče Karitas v Lvovu je po napadu ruskih brezpilotnikov v celoti pogorelo (photo: Karitas-Spes)

Humanitarna katastrofa v Lvovu

V torek so ruski brezpilotniki popolnoma uničili največje skladišče humanitarne pomoči Karitas Spes v Lvovu. V požaru je zgorelo več kot 300 ton pomoči, ki je bila namenjena prebivalcem vzhodne ...

Rožni venec (photo: Unsplash) Rožni venec (photo: Unsplash)

Verouk za odrasle

V Župniji Ljubljana Sveti Križ tudi letošnjo jesen začenjajo tedenska srečanja za odrasle, ki želijo spoznati krščanstvo in prejeti zakramente (krst, obhajilo in birmo) ali pa samo odkriti ali ...