Marjan Bunič
Marko Zupan
Meta Potočnik
Zedinjena Slovenija, Argentina (foto: Zedinjena Slovenija)
Zedinjena Slovenija, Argentina

Seja medorganizacijskega sveta

14.04.2019, 15:27 Matjaž Merljak

V četrtek, 28. marca 2019, so se predstavniki slovenskih društev in organizacij zbrali v Slomškovem domu na prvi letošnji redni seji Medorganizacijskega sveta.

Zastopani so bili: Zedinjena Slovenija, slovenski domovi: Slomškov dom, Slovenska Pristava, Slovenski dom San Martin, Slovenski dom Carapachay in Naš dom San Justo, slovensko dušnopastirstvo v Argentini, šolski odsek Zedinjene Slovenije, Slovenski srednješolski tečaj ravn. Marka Bajuka, Slovenska kulturna akcija, Zveza slovenskih mater in žena, mladinski organizaciji SDO – SFZ in tednik Svobodna Slovenija.

Sejo je otvoril predsednik ZS, Jure Komar; kot običajno je bila na prvem mestu molitev. Nato je predsednik gostitelja Slomškovega doma, Marko Selan, prebral poročilo o delovanju krajevnega društva v zadnjem letu.

Po končanem počitniškem času in ob začetku dejavnosti v naši skupnosti v letu 2019 so prisotni na prvem mestu uskladili koledar prihajajočih prireditev za celo leto, v katerem se bomo še posebej spominjali 60-letnice smrti škofa Gregorija Rožmana. Tudi letos je pred nami bogat načrt dogodkov, tako krajevnih ali skupnih. Na tej prvi seji so torej predstavniki organizacij pregledali osnutek, narejen že ob koncu leta 2018, in potrdili bodoče redne ter izredne dejavnosti. Najbližji skupni prireditvi sta Misijonska veletombola in pa romanje v Luján, zato so se prisotni na prvem mestu pomenili o potrebnih pripravah, predvsem v zvezi z vsakoletnim romanjem, ker bo letos potrebno prilagoditi naše obrede novim pravilom bazilike.

Poudarili so tudi pomembne obiske iz Slovenije za tekoče leto, med njimi predvsem obisk pisatelja Draga Jančarja in dr. Barbare Ivančič Kutin iz Inštituta za slovensko narodopisje.

Sledili so pogovori in razprave o temah, ki zadevajo našo skupnost. Po končanem uradnem delu seje pa še prijateljski pogovori ob večerji, za katero je poskrbel Slomškov dom.

Miran Videtič (photo: Rok Mihevc) Miran Videtič (photo: Rok Mihevc)

Ali mediji vodijo državo?

V zaspanem času dopustov se dogajajo pomembne spremembe v medijskih vrstah. Tako je z mesta v. d. direktorja vladnega urada za komuniciranje odstopil Dragan Barbutovski. Po vsej verjetnosti ga bo ...