Slavi Košir
Marko Zupan
Andrej Šinko

Škofijska karitas Koper lani opravila več kot 116.000 ur prostovoljnega dela

25.03.2018, 10:17

V Škofijski gimnaziji v Vipavi je včeraj potekal letni občni zbor Škofijske karitas Koper. Srečanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je v avditoriju Škofijske gimnazije, ob somaševanju duhovnikov, daroval koprski škof Jurij Bizjak. Kot je sporočila ravnateljica Škofijske karitas Koper Jožica Ličen so v letu 2017 opravili več kot 116 tisoč ur prostovoljnega dela. Razdeljene je bilo 419 ton hrane in higienskega materiala ter veliko oblačil in obutve. Najbolj revni pa so prejeli tudi finančno pomoč pri plačilu položnic v znesku dobrih 120 tisoč evrov.

Povzetek dela Škofijske karitas Koper

Škofijska karitas (ŠK) Koper je pripravila zbornik, v katerem so opisani posamezni programi in število ljudi v stiski, ki so skozi te programe prejeli pomoč.

ŠK ima, poleg devetih zaposlenih strokovnih delavcev, tudi 1.207 stalnih in 1.368 občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2017 opravili 116.456 ur prostovoljnega dela.

Osnova delovanja so Župnijske karitas, ki se združujejo v tri Območne (Goriška, Istrska in Tolminska) in pet Dekanijskih karitas (Idrija – Cerkno, Ilirska Bistrica, Kraška, Postojnska, Tolminska in Vipavska). Materialna pomoč se izvaja v Centrih karitas: Bovec, Tolmin, Grgar, Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija, Sežana, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola. Specifični programi ŠK v Domu Karitas v Soči, Hiši Malorca v Ajdovščini, Dom karitas na Cesti, Hiša karitas v Bertokih, sedež ŠK je v Domu karitas v Solkanu. V Solkanu je tudi sedež Zavoda karitas Samarijan, katerega ustanovitelj je ŠK in izvaja svoje programe v Solkanu, Šempetru in Bertokih.

POMOČ DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM je najbolj razširjen program pomoči ljudem, ki se znajdejo v materialni ter duševni in duhovni stiski. Nekaj podatkov:

• 1.719 družin (leto prej 2.041) in 1.028 posameznikov (leto prej 1.082) je v Centrih karitas prejemalo materialno pomoč.

• Razdeljene je bilo 419 ton (leto prej 582) hrane in higienskega materiala ter veliko oblačil in obutve. Pripravljenih je bilo 19.966 paketov (leto prej 20.648).

• Najbolj revni so prejeli tudi finančno pomoč pri plačilu položnic v znesku 122.413 Eur (leto prej 122.755 Eur).

• Spremljanje prejemnikov pomoči je razvidno tudi iz tega, da je bilo z ljudmi v stiski opravljenih 25.019 pogovorov (leto prej 24.484), od tega je bilo 2.947 deležnih raznih svetovanj, v težjih primeri so bili napoteni k različnim strokovnjakom.

• Konkretna pomoč družinam in posameznikom na vseh nivojih je znašala 572.759 Eur.

POMOČ OTROKOM je tekla na dveh nivojih:

• Materialna in finančna pomoč: 963 družin s 1.930 šolarji je prejelo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, v posvojitev na razdaljo je vključenih 117 otrok. Skupna pomoč otrokom je bila 122.413 Eur (leto prej 110.202).

• Popoldan na cesti: 176 otrok (leto prej 168) je na desetih lokacijah skozi vse šolsko leto obiskovalo program učne pomoči in organiziranega preživljanja prostega časa. V poletnem času pa so bili tabori v Soči in Portorožu.

• Mlada karitas: 110 mladih prostovoljcev pomaga pri učni pomoči, druženju otrok in sodeluje v poletnih taborih in drugih dejavnostih za otroke in mlade.

POMOČ STAREJŠIM: to je v glavnem teklo na ravni župnijskih Karitas, kamor spadajo obiski, romanja, družabna srečanja, druženje in tudi konkretna pomoč. Iz zbranih poročil je razvidno, da se je tovrstna pomoč dotaknila 18.095 (leto prej 17.533) ostarelih, bolnih in drugače prizadetih.

BREZDOMCI:

• Bertoki so dnevni center, ki poleg materialne pomoči nudi brezdomcem tudi higienski sklop, predvsem pa podporo pri iskanju poti iz nastale situacije. Sem je mesečno prihajalo povprečno 38 oseb.

• Hiša Malorca v Ajdovščini pa je nudila streho nad glavo in vsakodnevno podporo in pomoč v povprečju 10 uporabnikom mesečno, v letu 2017 jih je bilo 15 različnih uporabnikov.

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN je ustanovila Škofijska karitas Koper za izvajanje specifičnih programov:

• Materinski dom v Solkanu in Šempetru je nudil zavetje 31 ženskam in otrokom (leto prej 36) s povprečno 541 nočitvami mesečno.

• Varna hiša je sprejela 5 žensk in 5 otrok (leto prej 5 žensk in 1 otrok) s 1.428 nočitvami.

• Svetovalnica Lučka je nov program, v letu 2017 je bilo vključenih 41 kontinuiranih uporabnikov in 102 občasnih uporabnikov.

• Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom je nudila pomoč 35 uporabnikom in 86 anonimnih, skupaj je bilo 3.367 nočitev.

Za pomoč ljudem v različnih stiskah smo izvajali različne programe, s katerimi smo tudi zbirali sredstva in opozarjali na problematiko. Z veseljem ugotavljamo rahel padec prosilcev pomoči na vseh področjih, je pa res, da so tisti, ki so ostali potrebni več pomoči, kot so jo bili v preteklosti.

Pogled nazaj: Od leta 2008, ko se je začela recesija je karitas na področju Koprske škofije razdelila 4,5 milijona kilogramov hrane. Število prejemnikov pomoči pa je bilo največje leta 2011, in sicer 19.314 in najnižje letos 6.957.

VIRI: glavni vir je prostovoljno delo sodelavcev karitas. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 1.192.488 EUR. Finančni viri pa so akcije znotraj mreže Karitas, podpora programov s strani MDDSZ, FIHO, hrana EU, lokalnih skupnosti in nabirke po župnijah, kar znese na vseh nivojih 1.297.114 Eur.

Akcije in projekti ŠK: Namenska pomoč, Posvojitev na razdaljo, Dar za stisko, Plamen upanja in Umetniki za karitas.

Načrti za leto 2018:

• Nadaljevanje obstoječih programov

• Spodbujanje prostovoljstva (Mlada karitas) in usposabljanje za delo z ljudmi v stiski (seminar za svetovanje)

• Svetovalnica Bogdana Žorža za pomoč otrokom.

Povzetek iz zbornika pripravila Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske karitas Koper

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?
Vojna v Ukrajini. Uničene stavbe po ruskem raketiranju Cernigova. (photo: dpa/STA) Vojna v Ukrajini. Uničene stavbe po ruskem raketiranju Cernigova. (photo: dpa/STA)

Dobro in zlo in pošast komunizma

V nedeljo zvečer me je pretresel ogled dokumentarnega filma Bitka za Kijev, vojnega dopisnika RTV Slovenija Valentina Areha. Na njemu lasten način je skupaj s snemalci gledalcu približal trpljenje ...

Papež pri opoldanski molitvi (photo: Divisione Produzione Fotografica) Papež pri opoldanski molitvi (photo: Divisione Produzione Fotografica)

Papež: Naj odgovorni prispevajo k miru

Dragi bratje in sestre, noben greh, nobena zgrešenost, nobena zamera nam ne sme vzeti poguma, da z vztrajnostjo prosimo dar Svetega Duha, ki nam daje mir, je papež poudaril pred opoldansko ...

Dr. Aleš Maver (photo: STA) Dr. Aleš Maver (photo: STA)

Slovenija dobiva koalicijo narodnega zastoja

Robert Golob in Gibanje Svoboda nista dolgoročen projekt. Da ne bi bila zavržena, kot že kopica novih obrazov in strank pred njima, bi morala dejansko sama voditi vlado. To se ne bo zgodilo, je ...

Klemen Selakovič (photo: Rok Mihevc) Klemen Selakovič (photo: Rok Mihevc)

Klemen Selakovič: Iščem zimzelene modrosti

Srečala sva se dva spraševalca, z dveh različnih medijev, skupaj pred mikrofonom. Podcasti, oziroma pododdaje, so trenutno ena bolj priljubljenih oblik, v bistvu so kot pogovorne radijske oddaje, ...