Matjaž MerljakMatjaž Merljak
Marko ZupanMarko Zupan
Alen SalihovićAlen Salihović
Novi odbor SKA (foto: SKA)
Novi odbor SKA

Slovenska kulturna akcija v novo dobo

Slovenci po svetu | 06.06.2017, 11:59 Matjaž Merljak

Potem ko je konec lanskega leta nepričakovano umrla predsednica Slovenske kulturne akcije SKA iz Argentine in pomembna kulturna delavka dr. Katica Cukjati, so rojaki na majskem občnem zboru organizacije izbrali novo vodstvo. Novi predsednik Damijan Ahlin se je zavzel, da ustanova obnovi informativni bilten Glas SKA, pripravili so že dva kulturna večera.

Prehod iz leta 2016 v 2017 je bil v več pogledih težak za Slovensko kulturno akcijo, ki ima svoj sedež v Buenos Airesu. Ustanova je bila dolga leta žarišče izseljenskih literarnih, likovnih in miselnih podvigov. Začetki se pojavijo v sredini petega desetletja preteklega stoletja. Od svoje ustanovitve je bila eden redkih svobodnih glasov nasproti kulturnemu enoumju, ki je tedaj vladalo pod komunističnim režimom v domovini. Zato je bila tam osovražena in zamolčana, njene knjižne izdaje pa so bile označene kot nevarne in prepovedane.

Pokojna dr. Katica Cukjati
Pokojna dr. Katica Cukjati © SKA
V svoji zlati dobi je izdala vrsto knjig izseljenskih ustvarjalcev, tako na literarnem, kot na znanstvenem področju. Prav tako tudi vrsto bogatih izvodov kulturne revije Meddobje. Zadnja leta je, kljub raznim težavam, uspešno delovala in bogatila slovenski kulturni prostor. Hud udarec pa je doživela, ko je tik pred božičem, 23. decembra 2016, v Buenos Airesu, v starosti 67 let, umrla dr. Katica Cukjati, predsednica SKA in ključna kulturna delavka. Njena smrt je pustila prazen prostor v delovanju slovenske skupnosti, predvsem na kulturnem in vzgojnem področju. Pokojna Katica je bila namreč ves čas, posebno pa v zadnjih letih, ključna osebnost med argentinskimi Slovenci.

Že ob začetku leta so potekale razne dejavnosti, katerih cilj je bil ohraniti SKA pri življenju. Po počitniškem času se je skupina odbornikov in članov prizadevala, da postavi temelje nadaljnjemu delovanju. V tem smislu je bil glavni korak sklic občnega zbora. Ta je potekal v soboto, 13. maja. Vodila ga je članica dotedanjega odbora Andrejka Dolinar.

Novi odbor SKA
Novi odbor SKA © SKA

Novi odbor. Od leve proti desni: Vinko Rode, dr. Jure Rode, Tone Mizerit, Andrejka Dolinar, Marjana Pirc in Damijan Ahlin; sedi Teodora Geržinič. Na fotografiji manjkata Veronika Kremžar ter g. Franci Cukjati.

Po uvodnem pozdravu so prebrali nekatera pozdravna pisma, prejeta ob tej priložnosti. Sledila so posamezna poročila. Za likovni odsek je poročala vodja Andrejka Dolinar. Stanje in delovanje literarnega odseka je predstavil Vinko Rode. Glede priprave in izdajanja kulturne revije Meddobje je poročal urednik Tone Mizerit. Vsa poročila je spremljala živahna debata o posameznih potankostih stanja društva.

Ena osrednjih točk je bilo blagajniško poročilo, ki ga je v imenu dotedanje blagajničarke in v svojem podal Damijan Ahlin. Ta točka je člane najbolj skrbela, ker je po smrti predsednice nastala praznina, predvsem v stiku z Uradom RS za Slovence po svetu, ki sofinancira delovanje ustanove. Številke so pokazale, da tudi v prihodnje SKA lahko deluje v okviru dejavnosti, ki jih je opravljala doslej.

Bistveno za nadaljnji razvoj pa je bila sestava novega odbora, ki naj društvu zagotovi življenje in uspešnost. V nadalje Slovensko kulturno akcijo vodi odbor, ki je sestavljen takole: predsednik, Damijan Ahlin; podpredsednik, msgr. dr. Jure Rode; tajnica Teodora Geržinič; blagajničarka, Marjana Pirc; urednik Meddobja, Tone Mizerit. Posamezne sekcije pa vodijo sledeči: literarni odsek, Vinko Rode; likovni odsek, Andrejka Dolinar; teološki odsek, Franci Cukjati; zgodovinski odsek, Veronika Kremžar; družbeno-politični odsek, Tone Mizerit in Damijan Ahlin.

Novoizvoljeni predsednik se je zahvalil za izkazano zaupanje. Poudarjal je, da le s skupnim delom lahko ohranimo ustanovo in zagotovimo njeno vlogo v slovenskem kulturnem prostoru.

Na zboru je bil omenjen tudi namen, da ustanova obnovi informativni bilten »Glas SKA«, katerega prva letošnja številka je bila že na razpolago. List se bo razpečaval po elektronski pošti, bo pa na razpolago tudi nekaj tiskanih izvodov ob posebnih priložnostih delovanja ustanove.

Na prvem letošnjem kulturnem večeru je predavala dr. Helena Jaklitsch
Na prvem letošnjem kulturnem večeru je predavala dr. Helena Jaklitsch © SKA

V zadnjem času je ustanova priredila tudi že dva kulturna večera. Na prvem je pred številno publiko predavala dr. Helena Jaklitsch iz Slovenije, o temi »Življenje Slovencev v taboriščih med leti 1945-1950«. Na drugem pa prav tako obiskovalec iz matice, mag. Dejan Valentinčič, pod naslovom »Slovenski narod, zakaj moraš od doma v svet?«. Pri obeh sta sodelovali tudi mladinski organizaciji slovenske skupnosti v Argentini. Likovni del večera sta dopolnila umetnika Branko Zavrtanik in mlada Ani Malovrh.

Slovenska kulturna akcija stopa, po 63. letih, novim izzivom naproti. Ob tem povzemamo besede, ki jih je nekoč zapisala pokojna dr. Katica Cukjati:

»Pred nami je prihodnost, novi časi, drugačni izzivi in presenetljive možnosti in spremembe. Tako gremo, s soncem v duši, novemu kulturnemu delovanju naproti.«

Tone Mizerit

Velik odziv ob predavanju dr. Jaklitscheve
Velik odziv ob predavanju dr. Jaklitscheve © SKA

Slovenci po svetu
Obzorja duha (photo: Zajem zaslona) Obzorja duha (photo: Zajem zaslona)

Cenzura v oddaji Obzorja duha?

»Žalostna sem zaradi dogajanj... Nov prevod Svetega pisma iz izvirnih jezikov v slovenski jezik, vrhunsko delo v slovenski zgodovini za študij in razumevanje nam vsem, prispevek v oddaji Obzorja ...

Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija) Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija)

Vzemimo Boga zares

Živimo v duhovni shizofreniji, ki na prvi pogled ni prepoznavna. Na eni strani poudarjamo, kako imamo pravico izbrati lastni slog in stil življenja, kako je naša pravica izbira identitete, celo ...