Marjan Bunič
Andrej Novljan
Tone Gorjup
Zveza lastnikov gozdov Slovenije (foto: ARO)
Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Zahtevana je sprememba Zakona o gozdovih

23.10.2013, 11:14

Lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov se soočajo z vedno večjimi davčnimi obremenitvami svoje lastnine, po drugi strani pa jim trenutno veljavna zakonodaja omejuje gospodarjenje s to lastnino in tako izrazito krni njeno funkcijo. Zato so Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza in Združenje agrarnih skupnosti na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vložili pobudo za spremembo 5. člena Zakona o gozdovih.

V pobudi so kmečke stanovske organizacije zapisale, da kmetje ne nasprotujejo prostemu dostopu v gozdove za namene rekreacije, vendar pa zaradi vedno večjih davščin ostro nasprotujejo kakršnim koli komercialnim dejavnostim, ki jih tretje osebe izvajajo na njihovih zemljiščih.

Pri tem posebej opozarjajo na dejstvo, da gre predvsem pri lovu in nabiranju gob ter gozdnih sadežev za vse bolj izrazite komercialne dejavnosti, na katere lastnik gozda nima nobenega vpliva, plenjenje gozdnih plodov in prekomerno namnožena divjad pa pogostokrat povzročajo veliko škodo.

Kmetje predlagajo, da se iz zakona črta besedilo, ki določa, da mora lastnik gozda dopustiti lov, nabiralništvo in druge rabe na svojih zemljiščih, saj s tem zakonodaja zapostavlja lastnika, ki ga hkrati za posestvo te lastnine obdavčuje, gospodarsko pobudo pa daje v roke posameznikom in organizacijam, ki ustvarjajo dohodek na račun lastnika kmetijskih površin.

Kmečke stanovske organizacije so pobudo za spremembo zakonodaje podkrepile z mednarodnimi dejstvi, ki nakazujejo nujnost spremembe slovenske zakonodaje, med njimi posebej izpostavljajo sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je lani v zadevi Herman proti Nemčiji odločilo, da ima lastnik zemljišča pravico odločati o lovu. Kmetje pričakujejo, da jih bo pristojno ministrstvo čimprej povabilo na pogovore za ustrezno evropsko primerljivo ureditev teh vprašanj.

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?

Pomembno: Prosimo, da se pri komentiranju držite spletnega bontona in pravil našega spletnega portala. Pridržujemo si pravico moderiranja.