Slavi KoširSlavi Košir
Jakob ČukJakob Čuk
Alen SalihovićAlen Salihović

Zgodbe s Trnovske planote

| 16.06.2011, 09:36 Matjaž Merljak

Pri Goriški Mohorjevi družbi je izšla nova knjiga, ki jo je zbral in uredil Jože Šušmelj, bivši generalni konzul Republike Slovenije v Trstu. Kot pravi avtor v svojem uvodu: »je namen knjige Zgodbe s Trnovske planote iztrgati iz pozabe vsaj del dogajanj na Trnovski planoti konec 19. in v začetku 20. stoletja. To je bilo obdobje, ko so pričeli Trnovski gozd urejeno in načrtno izkoriščati in je bila planota leta 1860 s sodobno cesto, ki še danes služi svojemu namenu, povezana z Gorico, kar je omogočilo večje izkoriščanje gozdnega bogastva, prebivalcem pa lažjo pot v mesto in s tem boljše pogoje za življenje.«

Naslovnica nove knjige Zgodbe s Trnovske planote
Naslovnica nove knjige Zgodbe s Trnovske planote © Goriška Mohorjeva družba
Zapisi v knjigi so vsebinsko raznovrstni in pestri, iz katerih lahko razberemo, da je bil Trnovski gozd pomembna turistična in izletniška točka goriških meščanov. Osrednji del knjige predstavljajo lovske zgodbe iz Trnovskega gozda, ki jih je pred sto leti v Lovcu objavljal domačin, gozdar in vnet lovec Josip Plesničar. Študijo z naslovom Rojeni na Trnovski planoti je v knjigi prispeval dr. Branko Marušič.

Knjiga obsega 192 strani in je opremljena s fotografskim gradivom. Izšla je v zbirki Naše korenine kot 22. zaporedna knjiga. Opremil jo je Pavel Medvešček.

V Gorici bo predstavitev v četrtek, 16. junija 2011, ob 18. uri v galeriji Ars, na Travniku 25. V Trstu pa bo predstavitev v torek, 21. junija 2011, ob 18. uri v Tržaški knjigarni, v ulici Sv. Frančiška 20. Toplo vabljeni!