Slavi KoširSlavi Košir
Jakob ČukJakob Čuk
Alen SalihovićAlen Salihović
Mladika št. 2-3 (foto: redakcija Mladike)
Mladika št. 2-3

Izšla Mladika 2-3

| 08.06.2011, 21:09 Matjaž Merljak

Zadnja številka tržaškega mesečnika Mladika je izšla konec maja. Reviji je priložena posebna priloga, Pogovor s Prešernovim nagrajencem Miroslavom Košuto ob njegovi petinsedemdesetletnici. S pesnikom se je pogovarjala prof. Marija Pirjevec. Obsežni intervju o pesnikovem življenju, njegovem umetniškem svetu in pesniškem opusu dopolnjujejo nekatere značilne Košutove pesmi.

Mladikin uvodnik na velikonočno tematiko sta napisala Edi Kovač in Tomaž Simčič v obliki korespondence med Trstom in Toulousom. »Velika noč,« je na koncu zapisal Edvard Kovač, profesor filozofije na univerzah v Ljubljani in Toulousu, »se mi predstavlja kot praznik novega življenja, zato je zame ta dan kot slavje resnične mladosti.«

Mira Ribič je avtorica novele »Vse Vasilijeve zime«, ki je prejela prvo nagrado na 39. literarnem natečaju revije Mladika. Iz neobjavljene zbirke »Molitev za mir« so poezije, ki jih je spesnila Milanka Dragar. Peter Merkù v rubriki »Moje življenje v Nemčiji« piše o svojem prvem potovanju v Španiji leta 1973 ter obisku Barcelone in Madrida.

Zanimiv je zapis Milana Gregoriča o istrskem rojaku mag. Bertu Pribacu, pesniku, prevajalcu in publicistu, ki je dolgo živel v Avstraliji. V zadnjem nadaljevanju rubrike »Manjšina onkraj šengenskih zapornic« se Primož Sturman pogovarja z amaterskim gledališkim režiserjem iz Umaga Vladimirjem Roto, ki trenutno sestavlja svojevrstni umaško-italijanski slovar.

Tatjana Rejec piše o TIGR-u na razpotju leta 1930 in se zaustavi na likih Alberta Rejca in Franca Fortunata. O ilustratorju in avtorju legendarnih razglednic Maksimu Gaspariju ter o njegovem odnosu do revije Mladika piše Saša Martelanc v članku z naslovom »Maksim Gaspari je cenil Mladiko«.

Iz Argentine se oglaša Mirjam Oblak s člankom o buenosaireškem biseromašniku slovenskega rodu patru dr. Alojziju Kukovici. V reviji so še objavljene pesmi Vladimirja Kosa, ki jih misijonar pošilja iz daljne Japonske. Mladiko dopolnjuje z novicami bogata Antena, ocena knjige Pavleta Merkùja in Roberta Dedenara »Chicchi di riso« izpod peresa Vilme Purič, ter novice Knjižnice Dušana Černeta.

Mladinsko prilogo Rast so oblikovali Simon Peter Leban z uvodnikom o jedrski energiji, Julija Berdon z recepti iz afriške kuhinje, Neža Kravos s poročilom o študijski izmenjavi v Argentini, Nastja Slavec s črtico Naj bo balet raje vez (nagrajena je bila na natečaju Depangher), Ema Kravos z zapisom o telesni govorici oči, objavljen je tudi članek o Fuzbaladi 2011.

Naslovnica Mladike 2-3
Naslovnica Mladike 2-3 © redakcija Mladike