Blaž LesnikBlaž Lesnik
Andrej NovljanAndrej Novljan
Petra StoparPetra Stopar
Študenjte slovenščine na Poljskem (foto: ARO)
Študenjte slovenščine na Poljskem

Študentje slovenščine na Poljskem

| 01.06.2010, 08:52 Matjaž Merljak

V času strokovne ekskurzije po Sloveniji so se na našem radiu oglasili tudi študentje slovenščine na šlezijski univerzi v Katovicah, oddelka v Sosnovcu. Z lektorico Barbaro Upale so prišli Anna Gawlak, Anna Trentkiewicz, Teresa Topór in Sebastian Świerkot. Damijana Medved se je z njimi pogovarjala o namenu študija, uporabnosti slovenščine in seveda o vtisih, ki so jih dobili ob obisku Slovenije.

Naši sogovorniki so študentje različnih letnikov in so se za študij slovenščine odločili zaradi različnih razlogov. Nekaterim se zdi jezik lep, drugi so ga izbrali kot enega od južnoslovanskih jezikov, lektorico pa je na Poljsko pripeljala želja po spoznavanju novega jezika. Pred študijem niso kaj dosti vedeli o jeziku, nekoliko so le poznali našo državo. Nekatere zanima prevajalstvo, druge turistično vodenje ...

Študij sledi bolonjskemu procesu: tri leta so potrebna za diplomo in nato še dve leti za magisterij. Šestdeset je takih, ki študirajo samo slovenščino, manjša skupina pa se uči slovenščino kot drugi jezik. Vsak študent slovanskih jezikov ima namreč en glavni jezik in en slovanski jezik kot drugi jezik. Študij poteka v Sosnovcu, tam so tudi habilitirani profesorji, ki predavajo tako jezik kot književnost, lektorica pa vodi praktične vaje v smeri konverzacije.

Del študijskega program je tudi obisk Slovenije. Sicer imajo možnost, da pridejo v Slovenijo na seminarje ali izmenjavo, konec aprila pa so bili na neobvezni strokovni ekskurziji. Obiskali so Obalo, Dolenjsko, Prekmurje, gorski svet ... in spoznali, kako jezik zveni med tistimi, ki jim je materni. V času študija prebirajo slovensko literaturo in se tudi srečujejo s še živečimi avtorji.

 

Mladi na Poljskem študirajo slovenščino
Mladi na Poljskem študirajo slovenščino © ARO

Lektorica Barbara Upale je že prej poučevala slovenščino kot tuji jezik. Lektorstvo na Poljskem ji omogoča širok nabor dejavnosti, saj pripravlja pouk in različne dodatne dejavnosti: kulturne dogodke, gostovanja, strokovne ekskurzije ... Nekaj časa bo še ostala na Poljskem in se izpopolnila v jeziku. Pravi, da je poljščina kot vsak slovanski jezik: hitro jo razumemo ko beremo, težje ko poslušamo.