Jure SešekJure Sešek
Miha MočnikMiha Močnik
Tomaževa proslava (foto: Radio Vatikan)
Tomaževa proslava | (foto: Radio Vatikan)

Veste, kaj je spletni grooming?

Cerkev na Slovenskem | 05.03.2024, 15:29 s. Meta Potočnik

Na vsakoletni Tomaževi proslavi, ki je osrednja slovesnost Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, so včeraj podelili diplome, priznanja in Tomaževo nagrado. Slednjo je prejela magistrica zakonskih in družinskih študij Nastja Stane za magistrsko delo z naslovom Razširjenost izkušnje spletnega groominga in povezava s samopodobo mladostnikov.

Mentorica dr. Tanja Repič Slavič pojasnjuje ta sodobni fenomen:

»Spletni grooming je proces, s katerim odrasla oseba zgradi zaupljivo spletno razmerje in pridobi vpliv na mladoletnika, da bi dosegla določeno vrsto spolne interakcije, bodisi na spletu bodisi zunaj spleta, v resničnem življenju. Doslej v Sloveniji še ni bila opravljena tako obširna raziskava z omenjenega področja, v njej je sodelovalo kar 915 udeležencev, ki so obiskovali 8. in 9. razred osnovne ter 1. in 2. letnik srednje šole. Nagrajenka je v svojem delu jasno opredelila raziskovalni problem in metodološki pristop. V ta namen si je zastavila šest hipotez, ki so se navezovale na zadnje leto uporabe spleta med mladostniki ter ugotavljala tako primerjavo pogostosti izkušnje spletnega groominga med fanti in dekleti (ločeno po spolu) kot tudi različne strategije spletnih storilcev. Pri strategijah se je osredinila na strategije zavajanja, zanimanja za žrtvino okolje, strategijo obdarovanja, seksualizacije in agresije. Nenazadnje je nagrajenka predpostavljala tudi povezavo z nižjo samopodobo in pogostejšo uporabo spletnega groominga glede na spol.«

Raziskava osvetljuje pomembno dejstvo, da je spletno zavajanje mladostnikov prisotno tudi v Sloveniji. To kliče k oblikovanju preventivnih programov oziroma uvrstitev spletnega groominga kot potencialnega tveganja v že obstoječe programe za varno rabo spleta.

Vsako leto študentje izberejo tudi najboljšega asistenta, profesorja in strokovnega sodelavca na fakulteti v preteklem študijskem letu:

  • Priznanje za najboljšega profesorja je prejel Branko Klun.
  • Priznanje za najboljšo asistentko so podelili Barbari Kreš.
  • Priznanje za najboljšega strokovnega delavca je prejel Miha Pate.

© Radio Vatikan

© Radio Vatikan

© Radio Vatikan

© Radio Vatikan

Cerkev na Slovenskem
Dijaki frizerske šole so uredili stanovalce doma starejših (photo: FB DEOS Center starejših Črnuče) Dijaki frizerske šole so uredili stanovalce doma starejših (photo: FB DEOS Center starejših Črnuče)

Kaj hitro se je naredila prava vrsta ...

Tudi v DEOS Center starejših Črnuče je prišla pomlad in s tem čas za spremembe. Tako so stanovalci medse povabili dijaki Srednje frizerske šole, ki so se vabilu z veseljem odzvali, pišejo na ...