Jure SešekJure Sešek
Boštjan SmoleBoštjan Smole
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Delo Centra Alleti (foto: Centro Alleti)
Delo Centra Alleti | (foto: Centro Alleti)

Center Aletti: Rimski vikariat je zaključil kanonično vizitacijo

Svet | 19.09.2023, 09:51 Marta Jerebič

Rimski vikariat je včeraj objavil poročilo o zaključeni kanonični vizitaciji v Centru Aletti. Sredi januarja letos jo je odredil vikar rimske škofije, kardinal Angelo De Donatis, potem ko so se v javnosti razširile vesti o dogajanju v zvezi s slovenskim duhovnikom in umetnikom ter nekdanjim jezuitom Markom Ivanom Rupnikom.

Center Aletti je od junija 2019 javno združenje vernikov, povezano z rimsko škofijo.

Vizitator je preveril način vodenja in delovanje njegovih vodstvenih organov, življenje znotraj združenja, vključno z odnosi članov z ustanoviteljem in skupino odgovornih ter dinamiko odnosov med samimi člani. Iz njegovega poročila je razvidno, da se v Centru Aletti odvija zdravo skupnostno življenje brez posebnih kritičnih elementov.

Ker je Družba Jezusova izstopila iz Združenja, so bile sicer potrebne nekatere spremembe statuta, ki pa je ohranil integriteto svojih ustanovnih ciljev.

Na podlagi sklepnega poročila je vikar rimske škofije ugotovil, da ni razlogov za nadaljnje ukrepe v njegovi pristojnosti in odredil zaprtje kanonične vizitacije.

Vizitator je preučil tudi glavne obtožbe proti Rupniku, zlasti tisto, ki je privedla do zahteve po izobčenju. Opozoril je na hude nepravilnosti v postopkih in s tem utemeljen dvom o zahtevi po izobčenju. Zaradi resnosti teh ugotovitev je vikar rimske škofije poročilo posredoval pristojnim organom.

S spletne strani vikariata Rimske škofije:

prevod Centro Aletti

SPOROČILO VIKARIATA RIMSKE ŠKOFIJE O SKLEPU KANONIČNE VIZITACIJE CENTRA ALETTI

Po novicah, ki so jih razširile tiskovne agencije in sporočila p. Johana Verschuerna, generalovega delegata za mednarodne jezuitske hiše v Rimu, v zvezi s p. Markom Rupnikom in tudi v povezavi s Centrom Aletti, je kardinal vikar 16. januarja 2023 odredil kanonično vizitacijo Javnega združenja vernikov v rimski škofiji “Center Aletti”, ustanovljenega 5. junija 2019. Namen vizitacije je bil preveriti »dinamike v združenju in dejansko utemeljenost pomislekov, ki so jih sprožile nekatere instance«. Za preiskavo je bil poverjen duhovnik Giacomo Incitti, redni profesor kanonskega prava na Papeški univerzi Urbaniani.

Namen kanonične vizitacije je bil še posebej »preveriti način vodenja Združenja in dejansko delovanje njenih vodstvenih organov; preveriti življenje znotraj združenja v vseh njegovih vidikih, vključno z odnosi članov z ustanoviteljem in s skupino odgovornih, kakor tudi dinamiko odnosov med samimi člani, tudi glede … na obdobje pred 5. junijem 2019«. Preiskava je bila opravljena skrbno in zaupno, preko skupnih srečanj in preko številnih osebnih pogovorov tako s sedanjimi člani kakor tudi z mnogimi osebami, ki so bile na takšen ali drugačen način v stiku z življenjem in delovanjem Centra. 23. junija 2023 je Vizitator predstavil sklepno poročilo.

Iz tega poročila je razvidno, da v Centru Aletti poteka zdravo skupnostno življenje brez posebnih kritičnih elementov. Vizitator je mogel potrditi, da so člani Centra Aletti – čeprav prizadeti zaradi obtožb in zaradi načina, kako so bile obtožbe obravnavane – kljub medijski burnosti izbrali molk, da bi obvarovali svoja srca in si ne pripisovali kakršnekoli brezhibnosti, s katero bi lahko sodili drugim. Celotno dogajanje je po mnenju Vizitatorja pomagalo osebam, ki živijo izkušnjo Centra Aletti, okrepiti zaupanje v Gospoda v zavesti, da si dar Božjega življenja utira prostor tudi preko preizkušenj.

Obenem so nove razmere, ki so se pojavile in bile preučene tudi v luči odločitve Družbe Jezusove, da izstopi iz Združenja Center Aletti, zahtevale nekaj začetnih potrebnih sprememb statuta, ki pa je ohranil integriteto svojih ustanovnih ciljev.

Na podlagi sklepnega poročila je kardinal vikar ugotovil neobstojnost razlogov za nadaljnje ukrepe v njegovi pristojnosti in odredil zaprtje kanonične vizitacije.

Vsled izrecnemu naročilu v odloku o imenovanju in upoštevajoč njihov vpliv na življenje Združenja, je Vizitator vestno preučil tudi glavne obtožbe proti p. Rupniku, zlasti tisto, ki je privedla do zahteve po izobčenju. Vizitator je na podlagi obsežnega dokumentarnega gradiva, ki ga je preučil, mogel ugotoviti in zato opozoriti na hude nepravilnosti v postopkih, katerih preučitev je privedla tudi do utemeljenih dvomov glede same zahteve po izobčenju.

Zaradi resnosti teh ugotovitev je kardinal vikar poročilo posredoval pristojnim organom.

18. septembra 2023

Svet
Obzorja duha (photo: Zajem zaslona) Obzorja duha (photo: Zajem zaslona)

Cenzura v oddaji Obzorja duha?

»Žalostna sem zaradi dogajanj... Nov prevod Svetega pisma iz izvirnih jezikov v slovenski jezik, vrhunsko delo v slovenski zgodovini za študij in razumevanje nam vsem, prispevek v oddaji Obzorja ...

Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija) Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija)

Vzemimo Boga zares

Živimo v duhovni shizofreniji, ki na prvi pogled ni prepoznavna. Na eni strani poudarjamo, kako imamo pravico izbrati lastni slog in stil življenja, kako je naša pravica izbira identitete, celo ...

Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay) Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay)

Zakaj je dobro kupovati obutev popoldne?

Vida Ozis je ustanoviteljica blagovne znamke AN.NIKA, je direktorica Centra medicinske pedikure, razvila je medicinsko sponko - vse ostale, ki so prisotne na domačem trgu, so iz uvoza. Večina si ...