Nataša LičenNataša Ličen
Marko ZupanMarko Zupan
Tone GorjupTone Gorjup
Novomeški zupan Gregor Macedoni (foto: STA)
Novomeški zupan Gregor Macedoni | (foto: STA)

Bodo župani zbrali 5000 podpisov?

Slovenija | 19.05.2023, 09:02 s. Meta Potočnik

V začetku leta smo že poročali o romski problematiki in težavah otrok iz manj ugodnih socialnih okolij. Ker se država in politika na omenjene težave ne odzivata dovolj učinkovito, so v 11 občinah dolenjsko-belokranjskih in posavskih delov države predlagali pomembne zakonske spremembe. Ker želijo širšo razpravo, se je minuli teden začelo 60-dnevno zbiranje 5000 podpisov za vložitev predlogov.

Ker občine ne morejo biti vlagatelji zakonskih predlogov, pa ga v njihovem imenu vlaga 11 posameznikov oz. njihovih županov, je pojasnil prvopodpisani pod predlog, novomeški župan Gregor Macedoni. Župani opažajo veliko težavo na področju obiskovanja šole: »Obstaja velika verjetnost, da otrok, ki ne dokonča osnovne šole, skoraj ne more vstopiti na trg dela in s tem nastopijo težave s kriminalom in drogo.«

In kaj je vsebina štirih predlogov?

Predlog v primeru, da otrok ne hodi v osnovno šolo, predvideva izplačilo socialne pomoči v nedenarni obliki. Enako bi veljalo v primeru zapadlih dolgov do države ali občine ali pri izplačilu otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in njegovo znižanje za tretjino po končani osnovni šoli v primeru nevključitve otroka v nadaljnje šolanje.

Sledijo še spremembe zakona o urejanju trga dela, ki bi ga dopolnili s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih po kršitvah obveznosti, s podaljšanjem vključenosti v javna dela z dveh na štiri leta in napotitvijo brezposelnega na delo. V zakonu o voznikih predlagajo uvedbo pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in končanim sedmim razredom osnovnošolskega programa.

Zbiranje podpisov podpira 11 županov iz Mestne občine Krško, Mestne občine Novo mesto in občin Brežice, Črnomelj, Kočevje, Metlika, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje. Omenjenih predlogov ne vlagajo, da bi reševali težave zgolj ene narodnostne skupine, temveč probleme celotnih težavnih socialnih okolij.

Svojo podporo pobudam spremenjeni zakonodaji lahko državljani izrazijo s podpisom na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu do 14. julija. Podpisan obrazec nato pošljejo enemu od predlagateljev.

Slovenija
Lidija Šket Kamenšek v studiu radia Ognjišče z ravnokar izdano knjigo o ADHD (photo: NL) Lidija Šket Kamenšek v studiu radia Ognjišče z ravnokar izdano knjigo o ADHD (photo: NL)

Ste vi morda ta otrok?

Vprašanje je Lidiji Šket Kamenšek zastavil mentor pri sklepu študija ob pisanju diplomske naloge, ko je Lidija želela pisati in raziskovati svet otrok, ki se na svet in doživljanje okolja odzivajo ...