Blaž LesnikBlaž Lesnik
Andrej NovljanAndrej Novljan
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Protest kmetov (foto: Rok Mihevc)
Protest kmetov | (foto: Rok Mihevc)

Več tisoč kmetov in več tisoč traktorjev napolnilo Ljubljano; Kmetje imajo dovolj! #video #foto

Novice | 25.04.2023, 12:54 Alen Salihović Slovenska tiskovna agencija

Kmetje pred poslopjem parlamenta v središču Ljubljane danes na drugem protestnem shodu v mesecu dni opozarjajo na vse večja bremena in pritiske na kmetijstvo. »Dovolj je,« je dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved ter vlado pozval k izpolnitvi vseh njihovih zahtev glede odprave okoljskih in administrativnih omejitev. Na Trgu republike se je zbrala množica kmetov in njihovih podpornikov, po cesti mimo parlamentarne stavbe pa se vije strnjena kolona večinoma traktorjev. Protestniki imajo v rokah transparente, na katerih piše Dovolj je!, Ni prihodnosti brez kmetijstva ter Kmečko pamet v vlado.

Že znanim petnajstim (15) zahtevam, ki so jih kmetje vladni strani postavili že na opozorilnem protestu 24. marca, so danes dodali še dva pogoja, da do pogajanj sploh pride. Zahtevajo namreč umaknitev nedavno v zakonodajno proceduro vloženega predloga Zakona o zaščiti žival, predvsem pa umaknitev Uredbe programa upravljanja območij Natura 2000, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju in njeno oblikovanje na novo. To sta pogoja, da se pogajanja o osnovnih zahtevah lahko začnejo.

»Kmet je na svoji zemlji kralj. Ko kmet protestira, država že krvavi,« je dejal Medved in spomnil, da se je sindikat kmetov s preostalimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v interesu kmetijstva, odločil za vseslovenski protestni shod kmetov, ker so razmere za kmetovanje nevzdržne. Pri tem je naštel okoljske omejitve, davčna bremena, nerazumno zakonodajo, ki je »pisana s strani posameznih skrajnih okoljevarstvenikov, daleč stran od kmetij«.

Sindikat je po Medvedovih besedah vladi in ministrom dal čas in možnost, da skupaj poiščejo rešitve. A njihove odgovore je sindikat označil za nesprejemljive, zavajajoče in ponižujoče. »Ker naš glas ni slišan, pripombe in komentarji neupoštevani, v javnosti pa se daje občutek strinjanja kmetijskih organizacij s številnimi omejujočimi zakonodajnimi ukrepi, ni druge poti, kot da to povemo jasno in na glas vsem,« je pojasnil razloge za protest.

»Danes smo tukaj, ker želimo ohraniti svojo pravico do kmetovanja. Zahtevamo vzdržne pogoje za delo in politiko, ki bo pravična,« je dejal in poudaril, da so kmetje povezani, kot že dolgo ne, zato bodo vztrajali do konca. »Vladi dajemo ponovno opozorilo, naj začne delati še v dobrobit kmetijstva in poišče rešitve za kmeta in potrošnika,« je dejal.

Zaradi shoda je promet v Ljubljani močno zgoščen in nastajajo daljši zastoji, so medtem sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Zato odsvetujejo vožnjo v center mesta, če to ni nujno.

Zahteve kmetov - DOVOLJ JE!

Kmetje smo izgubili potrpljenje. Predolgo smo bili tiho in dopustili, da nam drugi narekujejo, kako kmetovati na svoji zemlji. Ves čas poslušamo obljube, ki niso nikoli izpolnjene. ZAHTEVAMO, kar nam pripada! POŠTENE, REALNE IN KMETU DOSTOPNE intervencije in zahteve ter spodbudno okolje za kmetovanje!

Z veliko angažiranostjo smo sodelovali pri oblikovanju nove kmetijske politike, bili smo vključeni, toda zelo malo upoštevani. Kljub zagotovilom politike o pomembnosti kmetijskega sektorja za stabilnost države smo bili žrtvovani za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov.

Kmet je skozi stoletja in generacije skrbel za naravo, okolje in obdelano krajino. Rezultat kmetovega dela je sedanje zeleno slovensko podeželje in blaginja slovenskih državljanov. NE dovolimo, da se to uniči, saj poti nazaj ni.

Zaradi nestrinjanja v imenu slovenskih kmetov zahtevamo:

 • Da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Omejitve, ki izhajajo iz pogojenosti, Uredbe za območja Natura 2000, habitatne direktive, povečanje območij občutljivega trajnega travinja in ostala območja, ki nastajajo na kmetijskih zemljiščih, definirana iz strani neresornih ministrstev in institucij. Okoljske omejitve onemogočajo kmetovanje.
 • Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja, in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, (da bo Slovenija primerljiva ostalim državam).
 • Zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisanih v strateškem načrtu Skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetu, uporabni, izvedljivi ter trajnostni.
 • Zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, ki so kmetu dosegljivi in izvedljivi. Ne pristajamo več samo na sodelovanje in seznanitev, temveč zahtevamo, da se naše predloge in stališča upošteva.
 • Zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta - ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam.
 • Stop novim davkom! Saj dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij (preteči nepremičninski davek in obdavčitve neposrednih plačil - OMD, socialnih transferjev, povečanje bonitetnih točk kmetijskih zemljišč, katastrski dohodek…).
 • Zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo.
 • Zahtevamo, da se kmetijstvu namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.

Izražamo torej močno nestrinjanje z okoljskimi zahtevami, ki kmetu odvzemajo pravico do kmetovanja.

V Sloveniji lahko pijemo vodo iz pipe. Tudi za to smo zaslužni kmetje. Kmetje, ki ne le da skrbimo za okolje in obdelano krajino, ampak pridelujemo zdravo, lokalno, kakovostno hrano za slovenskega potrošnika, skrbimo za prehransko varnost Slovenije. Ne le v izrednih časih, ampak vsak dan.

 • Zahtevamo odločen NE Republike Slovenije trgovinskemu sporazumu Mercusor in ostalim sporazumom, ki omogočajo uvoz hrane iz držav, kjer so standardi proizvodnje drugačni. NE dopustimo dvojnih standardov hrane za slovenskega potrošnika.
 • Izvajanje masnih bilanc V CELOTI z začetkom izvajanja oktobra 2023.
 • Zahtevamo ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete.
 • Zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljnje učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo - s takojšnjim pričetkom.
 • Zahtevamo ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane ter ureditev zakonodaje kmetijskih zemljišč, ki so temelj za kmetovanje, na način, da bodo kmetijska zemljišča lažje dostopna slovenskemu kmetu.
 • Zahtevamo obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja.
 • Zahtevamo popolno zavrnitev Uredbe o trajnostni rabi FFS na ravni celotne države.

Kmetijsko politiko mora voditi Ministrstvo za kmetijstvo, ki pa se mora zavedati, koga zastopa - kdo dejansko kmetuje.

Trenutna kmetijska politika ni oblikovana s kmeti in za kmete, ogroža pa tudi okoljske cilje, vodi v zaraščanje, opuščanje kmetovanja in širjenje zveri ter tujerodnih vrst.

Še je čas, da nam prisluhnete in da skupaj poiščemo prihodnost slovenskega kmetijstva. Kmetijstva, ki ga bomo kmetovali slovenski kmetje in od njega vsi skupaj dostojno živeli. Mi, slovenski kmetje, slovenski potrošnik ter narava. To ni samo naša pravica, to je naša in vaša skupna odgovornost.

Danes opozarjamo in bomo opozarjali - kmetje po vsej Sloveniji. V kolikor ne bomo upoštevani, bomo kmetje zaostrovali protestne aktivnosti.

Brez kmeta ni hrane!

Sindikat kmetov Slovenije s podporo:

Zveze slovenske podeželske mladine
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Zadružne zveze Slovenije
Zveza kmetic Slovenije

Protest kmetov
Protest kmetov © ARO

Protest kmetov
Protest kmetov © ARO

Novice
Osvežitvene vožnje za velikane vožnje (photo: vozimse.si) Osvežitvene vožnje za velikane vožnje (photo: vozimse.si)

Osvežitvene vožnje za velikane vožnje

Vsi, ki vozijo, so bolj ali manj prepričani, da to opravljajo odlično. Če smo čisto pošteni, bi vsakemu od nas koristil napotek, kako smo lahko še boljši. Osvežitvena vožnja je prava izbira, o ...

Študent (photo: pixabay) Študent (photo: pixabay)

Točkujejo se cenzus, uspeh in razdalja

Študenti višješolskega in visokošolskega študijskega programa lahko zaprosijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebnikih za prihajajoče študijsko leto. Kandidati prošnjo za sprejem oddajo ...