Marjan BuničMarjan Bunič
Aleš KarbaAleš Karba
Alen SalihovićAlen Salihović
Točenje goriva za kmetijstvo (GK) (foto: mag. Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod LJ)
Točenje goriva za kmetijstvo (GK) | (foto: mag. Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod LJ)

Rezultati nadzora: Koliko je zlorab označenega goriva za kmetijstvo?

Kmetijstvo | 01.03.2023, 05:59 Robert Božič

Po visokih podražitvah repromateriala za kmetijstvo v letu 2021 se je skokovita rast nadaljevala tudi v letu 2022. Po podatkih Statističnega urada RS smo bili v lanskem letu znova priče precejšnjemu skoku cen krmil, gnojil, zaščitnih sredstev in drugih inputov v kmetijski pridelavi, najbolj pa so se podražila krmila in gnojila. Finančna uprava pa je analizirala podatke o izvedenih nadzorih nad rabo goriva za kmetijstvo in sporočila ugotovitve.

Cene so se zviševale vse do oktobra, nato pa v zadnjem četrtletju rahlo upadle, pravi poročilo Statističnega urada RS. Najvišji skok cen inputov v kmetijstvu so zaznali v mesecu marcu, in sicer 5,6%.

Krmila za tretjino dražja, še vedno visoke cene gnojil

Posebej izstopa skok cen krmil, ki so se podražila za tretjino, največje povišanje pa dosegla v avgustu. Gnojila so se lani podražila povprečno za 21,7 % in so bila v primerjavi z letom prej za več kot enkrat dražja, njihove cene pa so se začele umirjati šele v novembru in decembru. Po podatkih Statističnega urada so se lani izraziteje zvišale še cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb in sicer povprečno za 18,9 % ter cene energije in maziv, kjer je bil skok 16%.

Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija © stat.si

Cene mehanizacije in druge opreme občutno višje

Po nekaj letih brez sprememb so se lani za več kot 17 % zvišale cene mehanizacije in opreme na kmetijah, mehanizacija za spravilo pridelkov je bila dražja za dobrih 15 %, mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin pa za 13 %. Traktorji so se podražili za skoraj 9 %.

S Finančne uprave pa so danes sporočili, da so dosedanji nadzori na kmetijah pokazali, da kmetje ugodnosti do takojšnjega nakupa rdeče obarvanega cenejšega goriva za kmetijstvo ne zlorabljajo, saj ga uporabljajo le v kmetijski mehanizaciji.

FURS: Kmetje označeno gorivo za kmetijstvo dosledno uporabljajo za kmetijske namene

»Finančna uprava je analizirala podatke o izvedenih nadzorih nad rabo goriva za kmetijstvo med 1. januarjem 2023 in 15. februarjem 2023. V116 izvedenih nadzorih pri upravičencih do nakupa goriva za kmetijstvo je bila ugotovljena le 1 kršitev, ko se to gorivo ni nahajalo v kmetijski mehanizaciji. Pri običajni kontroli uporabe označenega goriva na cestah (ne glede ali gre za upravičenca do nakupa GK ali ne) pa je delež kršiteljev znašal 5,2 %, kar je povsem primerljivo s preteklimi leti. Torej, zaradi ukrepa vlade oziroma spremembe zakonodaje delež odkritih nepravilnosti ni porasel« so zapisali v sporočilu Finančne uprave Republike Slovenije.

Ob tem še dodajajo, da je v primeru zaznanih kršitev za posameznika izrečena globa v razponu od 400 do 5.000 evrov.

Podatki o nadzorih v cestnem prometu
Podatki o nadzorih v cestnem prometu © FURS

Kmetijstvo