Mateja SubotičanecMateja Subotičanec
Boštjan SmoleBoštjan Smole
Andrej ŠinkoAndrej Šinko
Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč (foto: MKGP)
Grafične enote rabe kmetijskih zemljišč | (foto: MKGP)

Kdo je lahko po novem član kmetije?

Kmetijstvo | 26.01.2023, 06:11 Robert Božič

Novela Zakona o kmetijstvu in sprememba Pravilnika o Registru kmetijskih gospodarstev prinašata nove zahteve glede vodenja podatkov kmetije v Registru kmetijskih gospodarstev. Tako v evidencah ni več zahtevan vpis namestnika nosilca kmetije in članov kmetijskega gospodarstva, precejšnje spremembe pa se dotikajo dokazil glede zemljišč v uporabi.

»Upravne enote bodo pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih v RKG od nosilca, ki ni lastnik zemljišč, tudi če gre za lastništvo družinskih članov, zahtevale, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišč. Dokazilo je na primer zakupna pogodba, soglasje lastnika zemljišč ali druga pravna podlaga, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč,« pravi generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Maša Žagar.

Vpis in izbris članov kmetije

Ukinja se tudi obvezen vpis članov kmetije v Registru kmetijskih gospodarstev. Kot člani kmetije se po novem lahko vpišejo osebe, starejše od 15 let, ki so sorodniki nosilca ali živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec in podajo soglasje k vpisu na kmetijo. S sprejetjem nove zakonodaje so člani kmetije, ki izpolnjujejo pogoj za vpis, ostali vpisani v RKG. Izbrisali se bodo lahko ali na zahtevo nosilca ali na lastno zahtevo.

Kako je s prenosom kmetije v primeru smrti nosilca?

V primeru smrti nosilca se kmetija prenese na novega nosilca s soglasjem večine dedičev, v ostalih primerih prenosa kmetije, torej ko gre za prodajo, zakup, ali podobne pravne posle pa mora novi nosilec prevzeti vsa zemljišča kmetije v lasti prejšnjega nosilca in članov kmetije ter tudi pridobiti pravico do njihove uporabe za najmanj naslednjih pet let.

Aplikacija za dostop do Registra po obdobju vzdrževalnih del spet normalno deluje, zato na kmetijskem ministrstvu vse kmete pozivajo, da preverijo stanje svojih podatkov in v primeru, da je prišlo do sprememb, na Upravnih enotah uredijo evidence.

Žagarjeva še dodaja, da pričakujejo, da bo zaradi novih orto foto posnetkov potrebnih precej sprememb na Grafičnih enotah rabe kmetijskih zemljišč v vzhodnem delu Slovenije: »Nosilcem priporočamo, da dobro pregledajo vrisane GERK-e svojega kmetijskega gospodarstva in jih po potrebi uskladijo. Iz GERK-ov je treba izločiti novogradnje, zaraščene površine, javiti spremembo vrste rabe in odjaviti GERK-e, ki jih več ne obdelujejo oz. prijaviti nove GERK-e. Posebej pozorni naj bodo nosilci iz vzhodne Slovenije in sicer območja Murske Sobote, Maribora, Ptuja, Velenja in Celja, kjer so letos na voljo novi ortofoto posnetki.«

Kmetijstvo
Radio Ognjišče v Bohinju (photo: Rok Mihevc) Radio Ognjišče v Bohinju (photo: Rok Mihevc)

Konec dober, vse dobro!

V teh dneh smo že večkrat objavili, da smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in bomo v četrtek, 18. aprila, znova začeli oddajati z Vogla. S tem bomo zaključili 17 let dolgo zgodbo, ki so jo žal ...

Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija) Družine potrebujejo spodbud in medsebojne podpore ter zgledov.  (photo: lj_nadskofija)

Vzemimo Boga zares

Živimo v duhovni shizofreniji, ki na prvi pogled ni prepoznavna. Na eni strani poudarjamo, kako imamo pravico izbrati lastni slog in stil življenja, kako je naša pravica izbira identitete, celo ...

Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay) Skrbno izbirajmo obutev.  (photo: PixaBay)

Zakaj je dobro kupovati obutev popoldne?

Vida Ozis je ustanoviteljica blagovne znamke AN.NIKA, je direktorica Centra medicinske pedikure, razvila je medicinsko sponko - vse ostale, ki so prisotne na domačem trgu, so iz uvoza. Večina si ...