Nataša LičenNataša Ličen
Marko ZupanMarko Zupan
Tone GorjupTone Gorjup
Stik (foto: FB Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije)
Stik | (foto: FB Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije)

Babice, hvala, ker ste!

Novice | 05.05.2022, 15:08 s. Meta Potočnik

Ob današnjem mednarodnem dnevu babic vsem babicam in babičarjem čestitamo in se vam zahvaljujemo za vaša vsakodnevna prizadevanja, za pomembno vlogo, ki jo imate v zdravstvenem sistemu, ter za vso podporo ženskam, ki jim jo nudite na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Hvala, ker ste!

Slogan, s katerim letos obeležujemo mednarodni dan babic, se glasi »100 let napredka mednarodnega babištva«. Prva babiška šola v Evropi je bila ustanovljena leta 1753 v Ljubljani, pouk je potekal v slovenskem jeziku. Od takrat je ta lep poklic doživel velik razvoj, postal samostojen in enakopraven drugim poklicem v zdravstvu. Ob tem odgovorni poudarjajo, da so ustrezno izobražene in usposobljene babice pogoj za kakovostno obravnavo mater in novorojenčkov in za obravnavo otrok v prvih petih letih življenja.

Logotip
Logotip © FB Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

Babice imajo pomembno vlogo v zdravju žensk v njihovem celotnem življenju, ne le v rodnem obdobju, ter tudi pri zdravstveni vzgoji in izobraževanju žensk: »Babnica je za žensko pomembna že od samega začetka nosečnosti, v času poroda in po njem, saj žensko spremlja in vodi skozi obdobje, ko se postavlja veliko vprašanja, pojavijo se stiske in negotovosti. Temeljna naloga babice je torej spremljanje, spodbuda in opora,« meni diplomirana babica Marija Mezeg, ki je zelo zadovoljna z izobraževanjem pri nas, saj imajo bodoče babice veliko praktičnih vaj v porodnem bloku, na poporodnih oddelkih in v patronažnem varstvu.

Želi pa si: »Da bi si vsaka ženska lahko izbrala svojo babico, ki bi jo spremljala vso nosečnost in do poroda. To so naše sanje in počasi se tudi sam sistem k temu nagiba.« Proti doplačilu pa je izbira babice možna že danes.

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman © Daniel Novakovič/STA

Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman ob tej priložnosti poudarja, da sev zbornici zavzemajo za okrepitev vloge babice v pred- in poporodnem obdobju v domačem okolju. Zahteve žensk in sodobne družbe se namreč spreminjajo – ženske rojevajo starejše, želijo rojevati tudi doma v drugačnih pogojih, čemur se mora približati tudi zdravstveno varstvo.

Babice imajo pomembno vlogo v zdravju žensk v njihovem celotnem življenju...
Babice imajo pomembno vlogo v zdravju žensk v njihovem celotnem življenju... © FB Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

Strokovnjaki tega področja še opozarjajo, da je treba dati babicam močnejši glas v zdravstveni politiki ter jih vključiti v načrtovanje in odločanje v zdravstvenem sistemu. V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije omenjajo tudi nujno sprejetje kadrovskih standardov in normativov za to področje, saj se zavedajo, da ustrezna kadrovska zasedenost pomeni dvig kakovosti obravnave še posebej občutljivih skupin prebivalstva, kot so matere in novorojenčki.

Novice
Lidija Šket Kamenšek v studiu radia Ognjišče z ravnokar izdano knjigo o ADHD (photo: NL) Lidija Šket Kamenšek v studiu radia Ognjišče z ravnokar izdano knjigo o ADHD (photo: NL)

Ste vi morda ta otrok?

Vprašanje je Lidiji Šket Kamenšek zastavil mentor pri sklepu študija ob pisanju diplomske naloge, ko je Lidija želela pisati in raziskovati svet otrok, ki se na svet in doživljanje okolja odzivajo ...