Slavi KoširSlavi Košir
Andrej NovljanAndrej Novljan
Rok MihevcRok Mihevc
Meso, vitrina (foto: ARO)
Meso, vitrina | (foto: ARO)

Inšpektorji odkrili štiri vrste napak

Kmetijstvo | 18.02.2022, 21:03 Robert Božič

"V posameznih poslovalnicah trgovske verige je bilo ugotovljeno, da je bilo prodanih več porabniških kosov mesa pod oznako stegno mladega goveda brez kosti IK, kot je bilo nabavljeno – obstaja možnost, da je pri prodaji prišlo do zamenjave z drugimi porabniškimi kosi mesa, na primer mesom plečeta oziroma se je meso mlade govedi zamenjalo za meso govedi."

Tako je v sporočilu za javnost, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano popoldne poslalo v javnost, opisana ena od štirih ugotovljenih nepravilnosti, ki so jih inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odkrili med nadzorom, ki po skoraj mesecu dni še vedno ni končan.

Inšpektorji so dogajanje preiskujejo že mesec dni

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prejetih obvestil 17. januarja letos o nepravilnostih pri prometu z govejim mesom "izbrana kakovost Slovenija" uvedla inšpekcijske postopke preverjanja sledljivosti in masnega toka za goveje meso z oznako Izbrana kakovost (IK).

To meso sta dve trgovski verigi, Tuš in Spar, v svojih trgovinah nekaj dni akcije ponujali s 50 oziroma 30 odstotnim popustom.

Inšpektorji so med drugim ugotovili, da je bilo v času akcije prodanih slabih 28 ton tega mesa, in da, "razsekane in dobavljene količine stegna mladega goveda IK v trženju niso presegale zaklanih količin mesa govedi."

Poleg nepravilnosti z masnim tokom v poslovalnicah ene od trgovskih verig, so se še tri ugotovljene nepravilnosti dotikale:

  • napak v izjavah rejcev ("v nekaj primerih so bile izjave rejcev govedi o načinu vzreje nepravilne oziroma nepopolne, oziroma reje niso bile certificirane z veljavno verzijo specifikacije »Izbrana kakovost Slovenija«."),
  • nepravilnosti pri sledljivosti v eni od klavnic ("V enem klavno predelovalnem obratu so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri preglednosti podatkov sledljivosti, kar ni omogočalo izračuna masnega toka za izbrano obdobje, zato je bil potreben izračun za daljše obdobje. Razlike v masnem toku niso bile ugotovljene.")
  • nepravilnosti pri izvajanju kontrol pri razseku ("V enem klavno predelovalnem obratu je bilo ugotovljeno, da zaposleni niso izvajali svojih nalog v skladu z delovnimi navodili izvajalca dejavnost oz. nosilec dejavnosti ni izvajal ustreznih lastnih kontrol v procesu razseka in pakiranja.")

Nadzor se nadaljuje. Možne so sankcije.

"Glede na to, da prekrškovni postopki še niso zaključeni, se bodo v primeru potrditve suma nezakonitega ravnanja pri trženju govejega stegna brez kosti IK izrekle sankcije," še piše ob koncu današnjega sporočila za javnost, kar kaže, da inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nadzor nadaljujejo.

Ugotovljena le manjša odstopanja.

"Nosilci certifikata »Izbrana kakovost Slovenija« morajo na podlagi ugotovljenih odstopanj od zahtev potrjene specifikacije »Izbrana kakovost Slovenija« sprejeti korektivne ukrepe za odpravo le-teh. Ugotovljene neskladnosti ne kažejo na večje pomanjkljivosti ali slabosti v prostovoljni shemi »Izbrana kakovost Slovenija«, zaznana so bila manjša tveganja, ki lahko zaradi rutinskega načina izvajanja notranjih postopkov kontrol ter vodenja evidenc pripeljejo do manjših odstopanj od predpisanih zahtev sheme IK," so popoldne na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaključili tokratno sporočilo za javnost.

Kmetijstvo
Novi predsednik državnega sveta Marko Lotrič (photo: STA / Nebojiša Tejić) Novi predsednik državnega sveta Marko Lotrič (photo: STA / Nebojiša Tejić)

Državni svet izglasoval veto na tri zakone

Državni svet je na 8. izredni seji izglasoval odložilni veto na Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali in ...

Duhovniki (photo: Rok Mihevc) Duhovniki (photo: Rok Mihevc)

»Vladajoči našega dela ne razumejo«

Na spremembe zakona o verski svobodi so se odzvale tudi verske skupnosti. Vladajoče spodbujajo, da obudijo pristen dialog z verskimi skupnostmi, izogibajoč se enostranskih in škodljivih odločitev. ...