Marjan BuničMarjan Bunič
Andrej NovljanAndrej Novljan
Alen SalihovićAlen Salihović
V cerkvah po novem spet potrebna razdalja (foto: Rok Mihevc)
V cerkvah po novem spet potrebna razdalja | (foto: Rok Mihevc)

Novi ukrepi milejši, Krek poziva: »Dajte nas poslušat, želimo vam dobro!«

Novice | 06.11.2021, 11:26 Tanja Dominko

Vlada je včeraj znižala starostno mejo za izpolnjevanje pogoja PCT, učenci se bodo kmalu pogosteje samotestirali, testiranje bo potekalo v šolah, v gostinskih lokalih pa bo možna strežba le za mizo, in sicer med 5. in 22. uro, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Začasno se zapirajo nočni lokali, začasno pa bo prepovedano tudi zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu.

Minister za zdravje Janez Poklukar je uvodoma povedal, da je vlada skupaj s stroko pretresla predloge in sprejela ukrepe, za katere skupaj s stroko meni, da bodo imeli hiter učinek na zamejitev epidemije.

POGOJ PCT

Pogoj je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil za prebolevnost, cepljenje ali testiranje. Spremenjena je starostna meja za izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT. Tako je starostna meja znižana na 12 let in ne več 15 let, kot je veljalo doslej.

ZBIRANJE

Zbiranje ljudi je začasno prepovedano. Zbiranje je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti.

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih se dovoli v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med udeleženci mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Organizator ob vstopu na shod preverja izpolnjevanje pogoja PCT.

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih, razen če gre za člane istega gospodinjstva.

TRGOVINE

V prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, ter v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, kjer pogoj PCT ni potreben, bo moralo biti za vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin. Ob vhodu v trgovino bo moralo pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini.
Na bencinskih servisih pogoj PCT velja le v zaprtih prostorih.

IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač ni dovoljeno, možna je le strežba za mizo, in sicer med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati v prostoru.
Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

KULTURNE IN ŠPORTNE PRIREDITVE

Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.
Javne športne prireditve so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.
Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah nista dovoljena.

URESNIČEVANJE VERSKE SVOBODE

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

STROŠKI HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV

Sredstva za hitre antigenske teste in teste za samotestiranje, ko so ti potrebni za izpolnjevanje pogoja testiranosti na delovnem mestu ali za samotestiranje v šolah in na fakultetah, bo zagotavljal proračun, pri čemer je v tem delu vlada z uredbo določila najvišjo ceno testiranja, ki jo bo kril proračun. Ceno hitrega testiranja je določila pri 7 evrih, ceno testov za samotestiranje pa pri 2,5 evra na test brez DDV.

DELO OD DOMA

Predstojniki organov državne uprave morajo v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odrediti delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogoča delovni proces.

Delo od doma je priporočeno tudi za javne uslužbence v javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih. Vlada k organizaciji dela od doma poziva tudi vse preostale delodajalce.

ŠOLE

Ureditev v šolah in na fakultetah za zdaj ostaja nespremenjena, od 15. novembra pa bo samotestiranje obvezno za vse, ki niso cepljeni ali preboleli, in se bo izvajalo v šolah trikrat tedensko.

Odlok prične veljati 8. 11. 2021, razen v delu, ki začne veljati 15. 11. 2021, in ki se nanaša na testiranje v šolah trikrat tedensko.

Minister za zdravje je tudi povedal, da se v javni upravi uvaja delo od doma tam, kjer je to mogoče, takšna organizacija dela pa se priporoča tudi drugim. Ob koncu je vse prebivalke in prebivalce Slovenije pozval, da skupaj pristopijo k cepljenju in upoštevajo sprejete odloke.

Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je poudarila, da je zdravstvena dejavnost na veliki preizkušnji in dodala, da morajo zdravstveno oskrbo dobiti vsi prebivalci, ki jo potrebujejo, ne samo zboleli za covidom-19. Dejala je, da ukrepi ne predstavljajo hudega posega v naše življenje. Ob tem je pozvala k samozaščitnemu ravnanju in spoštovanju pogoja PCT. »Ukrepe je potrebno sprejeti kot nekaj, kar nas bo vrnilo v čim bolj normalno stanje in v čim bolj vzdržen zdravstveni sistem«, je zaključila.

Takih prizorov iz lanskega leta še ne bomo gledali, bodo pa gostinski lokali ob 22. uri zaprli vrata
Takih prizorov iz lanskega leta še ne bomo gledali, bodo pa gostinski lokali ob 22. uri zaprli vrata © Tanja Dominko

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je povedal, da dokument vsebuje ukrepe, ki jih v tem trenutku nujno potrebujemo. Poudaril je, da se bomo v naslednjih mesecih soočili z zelo težkimi situacijami, če se bo število okuženih še naprej povečevalo tako kot zdaj. »Strnimo vrste in enotno nastopimo proti virusu, da ohranimo zdravje in odprto družbo, ne zapiramo šol in da ohranimo delujoče zdravstvo. Prosimo vas, da se odločite in dosledno izvajate zaščitne ukrepe in da se cepite. Čas je, da združimo moči in skupaj obvladamo virus«, je dejal Krek. In še: »Dajte nas poslušat, mi smo vaši zdravniki, želimo vam dobro!«

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
- mlajšim od 12 let;
- osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oz. učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše;
- osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do 12. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase;
- učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom;
- uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice;
- uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti covidu-19 in gripi ali testiranje na novi koronavirus;
- strankam prodajaln z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami ter farmacevtskimi in toaletnimi potrebščinami, pod
pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 kvadratnih metrov (pri čemer prodajalne znotraj trgovskega centra ne sodijo v to izjemo),
- za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih
- v humanitarnih skladiščih,
- v primeru poslovanja sodišč; ukrepe v tem primeru določi predsednik vrhovnega sodišča.

Novice
Škof Vinko Bokalič (photo: Svobodna Slovenija) Škof Vinko Bokalič (photo: Svobodna Slovenija)

Vinko Bokalič Iglič primas Argentine

Papež je argentinsko škofijo Santiago del Estero povzdignil v nadškofijo in za prvega nadškofa imenoval dosedanjega škofa v tem mestu, našega rojaka, Vinka Bokaliča Igliča. Podelil mu je tudi ...

Ameriški novomašnik slovenskega rodu Martin Nyberg (photo: Matjaž Merljak) Ameriški novomašnik slovenskega rodu Martin Nyberg (photo: Matjaž Merljak)

V "Ameriških Brezjah” bo ponovitev nove maše

Za slovensko versko središče v Lemontu pri Chicagu v ZDA, ki letos praznuje 30-letnico delovanja, bo to nedeljo velik praznik, saj bo prvo sveto mašo imel ameriški duhovnik slovenskega rodu Martin ...

Sobodajalstvo (photo: Pexels) Sobodajalstvo (photo: Pexels)

Gre za resno panogo, ki je ogledalo Slovencev

»Kdor se odloči za dejavnost oddajanja sob ali apartmajev, naj se tega loti celostno. Gre za resno panogo, ki je ogledalo Slovencev. Z dobro nastanitvijo in prijaznostjo pri opravljanju dela se ...