Marjan BuničMarjan Bunič
Boštjan SmoleBoštjan Smole
Alen SalihovićAlen Salihović
Zavod sv. Stanislava (foto: Stanislav.si)
Zavod sv. Stanislava | (foto: Stanislav.si)

Spominjamo se, 28. april

Spominjamo se | 28.04.2021, 18:28 Tone Gorjup

28. aprila leta 1722 je v Kranju umrl duhovni pisatelj, jezikoslovec, kulturni delavec in duhovnik Hipolit Novomeški. Kot redovnik kapucin je poučeval je filozofijo in teologijo v Mariboru, Gradcu in Ljubljani.

Njegov slovar Dictionárium trilíngue, ki je ostal v rokopisu, je s pridom uporabljal Pohlín in poznejši sestavljalci slovarjev. Za ponatis je pripravil Bohoričevo slovnico in priredil novo izdajo lekcionarja Evangélia inu lístuvi. V slednjem je objavil več srednjeveških cerkvenih pesmi. Predelal je Matija Kastélca prevod Hoje za Kristusom Tomaža Kempčána in ga objavil z naslovom Búkvice od sléjda inu návuka Kristusa našiga izvelíčerja.

28. aprila 1915 se je v Ljubljani rodil zgodovinar, arhivar in duhovnik France Dolínar. Leta 1970 je nastopil službo v zaprtem oddelku vatikanskega arhiva. Tam je odkril edini preostali izvod Trubarjeve Cerkóvne órdninge, ki je izšlaleta 1564.

Na današnji dan 1939 je Hitler preklical nemško-poljski pakt o nenapadanju. Omenjeni dogovor so sklenili 1934 v Berlinu. Že pred tem je Hitler začel s tajnimi pripravami na zasedbo Poljske. Pred samim napadom, ki se je začel 1. septembra istega leta, pa se je s Stalinom dogovoril o delitvi interesnih sfer v vzhodni Evropi.

28. aprila leta 1941 je Zavod Sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano zasedla nemška vojska. Dijaki in profesorji so morali v treh urah zapustiti tako imenovane Škofove zavode. Vzgojno-izobraževalno delo se je do konca vojne bolj ali manj moteno nadaljevalo na drugih lokacijah v Ljubljani. Zavod Sv. Stanislava je ostal v tujih rokah do leta 1992. Takratni tajnik nadškofa Alojzija Šuštarja, škof Anton Jamnik, je o pogovorih med oblastjo in nadškofijo pred leti dejal: Prvi pogovor je bil pri gospodu Janzu Janši - takrat je bil še sekretar za ljudsko obrambo, se pravi minister za obrambo. Zaprosili smo, če se nadškof lahko sreča z njim in dejansko se je srečal, takrat je bilo ministrstvo še na Župančičevi. Poleg drugih vprašanj je nadškof odprl tudi to, da bi zdaj zares želel, da zavod znova postane last ljubljanske nadškofije, da bi v njem znova opravljali prvotno dejavnost. Janša je takrat pokazal izredno pripravljenost, da to vprašanje reši.“

Spominjamo se
Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto) Škofija Novo mesto (photo: Škofija Novo mesto)

V škofiji Novo mesto imenovani trije novi dekani

V škofiji Novo mesto so dobili tri nove dekane, saj so prejšnjim potekli mandati. Novomeški ordinarij Škof Andrej Saje je po posvetovanju, molitvi in premisleku dekana za dekanijo Kočevje imenoval ...