Slavi Košir
Jakob Čuk
Tanja Dominko
Helena Jaklitsch (foto: Bor Slana/STA)
Helena Jaklitsch | (foto: Bor Slana/STA)

Ne samo finančna pomoč, ampak podpora dejavnostim

14.03.2020, 12:48 Matjaž Merljak

Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Helena Jaklitsch. V svoji predstavitvi je povedala, da je vedno občudovala trud in požrtvovalnost rojakov, da so ohranili slovensko kulturo, identiteto in jezik. Zavzela se je za to, da bi pri uresničevanju zaveze Slovenije do njenih rojakov zunaj meja sodelovalo več ministrstev. Sodelovanja s Slovenci v zamejstvu pa ne vidi le kot finančno pomoč ampak tudi kot podporo različnim dejavnostim.

Podporo rojakom pri njihovih dejavnostih je treba pokazati s prisotnostjo.

Omenila je tudi dve obletnici, ki ju obeležujemo letos - 100. obletnico koroškega plebiscita in 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu. Glede slednjega upa, da bo Italija držala besedo in Narodni dom vrnila Slovencem.

Glede slovenske skupnosti po svetu je najprej omenila vse večjo individualizacijo v angleško govorečih državah ter v Zahodni Evropi. To pa pomeni, da je treba poiskati nove načine povezovanja in tudi posredovanja ter učenja slovenščine.

Izpostavila je tudi pasivnost glede povratništva izseljencev in njihovih potomcev v domovino. Zato je treba poskrbeti za dvig domovinske zavesti, navezanosti na Slovenijo ter ustvariti razmere, da se bodo mladi radi vračali nazaj. Pohvalila je "pionirsko delo" pri repatriaciji Slovencev iz Venezuele, a se hkrati vprašala, kaj bo po izteku 15-mesečne dobe, ko dobijo podporo. Zato bo, tudi pri drugih temah, nujno sodelovanje z drugimi državnimi ustanovami.

Zavzela se je za večjo ozaveščenost Slovencev doma o obstoju Slovencev za mejo in po svetu, večji poudarek tej tematiki v učbenikih, večjo prisotnost v medijih ter najrazličnejše oblike povezovanja mladih v Sloveniji s tistimi v zamejstvu in po svetu.

Po koncu razprave je komisija s sedmimi glasovi za in tremi proti ocenila, da je bila predstavitev kandidatke ustrezna.

Novi državni sekretar je postal Dejan Valentinčič.


Dr. Helena Jaklitsch, rojena 1. julija 1977, je leta 2002 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Leta 2009 je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani magistrirala, leta 2016 pa s temo Slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v Avstriji in Italiji od 1945 do 1950 doktorirala.

V letih 2005–2014 je bila zaposlena na odgovornih delovnih mestih na Ministrstvu za pravosodje. V času priprav in predsedovanja Slovenije Svetu EU je bila vodja projektne skupine za operativno vodenje logističnih priprav in izvedbo dogodkov ministrstva med predsedovanjem. Od leta 2014 do imenovanja za ministrico je bila zaposlena na Ministrstvu za kulturo, sprva v Službi za slovenski jezik, nato pa v Direktoratu za ustvarjalnost.

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?
Politika , Slovenci po svetu , Teme , Novice
p. Branko Cestnik (photo: Izidor Šček) p. Branko Cestnik (photo: Izidor Šček)

»Napad na korita je uspel.«

Zgodil se je končni razplet velike ofenzive slovenskega levega meščanskega razreda na vse možne pozicije. Desna opcija je izgubila vse volitve, levica ima zdaj absolutno oblast. Kako je to slabo ...

O avtorju