Damijana Medved
Matej Kržišnik
Marta Jerebič
Posledice napada volkov (foto: Jure Ponikvar)
Posledice napada volkov

Ponavljajoči napadi zveri niso t.i. višja sila

04.06.2019, 14:48

V teh dneh naj bi na pobudo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec prišlo do sestanka z ministrom za okolje, katerega namen je "poiskati vse obstoječe pravne možnosti", da se bi "poiskala ustrezna rešitev glede odvzema zveri", je razbrati iz odgovora ministrstva na naša vprašanja o možnosti uveljavljanja t.i. višje sile v primeru ponavljajočih se napadov zveri na pašno živino.

"V kolikor se v okviru medresorskega usklajevanja glede pereče problematike ne bo v kratkem poiskala ustrezna rešitev glede odvzema zveri, bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preverilo možnost odstopa od zahtev ukrepa dobrobiti živali na način, da rejci ne bodo trpeli posledic zaradi neizpolnjevanja obveznosti glede paše. V kolikor je to zakonsko možno, bo ministrstvo predlagalo vladi v sprejem spremembo uredbe po nujnem postopku, in sicer v smeri, da bo takšen odstop možen," so še zapisali.

Napadi se ponavljajo

Napadi zveri na pašno živino se žal nadaljujejo. Ponoči so volkovi poškodovali več živali v Poljanski dolini pod Blegošem, že dan prej so pokončali čredo ovac v vasi Danje pod Soriško planino. To pod vprašaj postavlja letošnjo planinsko pašo, ustaljen način reje živali v alpskem prostoru. Nove napade na rejne živali so v minuli noči zabeležili tudi na bloški planoti.

Kaj je dobrobit živali v okoliščinah ponavljajočih se napadov zveri?

Paša je najbolj naraven hkrati pa tudi tradicionalen način reje domačih živali. V aktualnem Programu razvoja podeželja je zahtevana v ukrepu Dobrobit živali in sicer morajo kmetje, ki so se odločili za izvajanje tega ukrepa, živino pasti vsaj 120 dni.

Na področjih kjer se ponavljajo napadi zveri na pašne živali, so se mnogi kmetje znašli v precepu, kaj storiti. Zato smo na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pred tednom naslovili prošnjo, da posreduje uradno stališče, ali se te okoliščine lahko uveljavlja kot "višjo silo" pri izvajanju ukrepa Dobrobit živali.

V odgovoru so zapisali: "Ministrstvo meni, da se je že sicer zelo pereča problematika ogroženosti pašne živine in drobnice zaradi škod po zveri še zaostrila v zadnjih mesecih, potem, ko se zaradi pritožbe nevladne organizacije na odločbo Ministrstva za okolje o odvzemu medveda in volka ne more izvajati odvzem teh zveri in se njihov pritisk na kmetijske površine in območja poselitve povečuje. Spremljamo vedno pogostejše primere napade zveri na pašno živino in se zavedamo, da se bo stanje samo še zaostrovalo, če ne bo hitrega ukrepanja. Preveliko število zveri lahko pomeni grožnjo tudi za lokalne prebivalce, obiskovalce in turiste na podeželju. Zato se bosta na pobudo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec v naslednjih dneh sestala kmetijska ministrica in minister za okolje Simon Zajc, saj je vprašanje upravljanja z zvermi v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Namen sestanka je poiskati vse obstoječe pravne možnosti."

Glede izvajanja ukrepa Dobrobit živali pa so pojasnili, da "po obstoječih usmeritvah višje sile oziroma izjemne okoliščine, ki še ni nastala, ni mogoče priznati."

"Na podlagi šestega odstavka 21. člena in osmega odstavka 27. člena Uredbe Dobrobit Živali lahko rejci prekinejo obdobje paše za posamezne živali zaradi bolezni ali poškodb. Če ta prekinitev ne traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba sporočiti agenciji, temveč se trajanje in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše. Če je ta prekinitev paše za eno ali več živali daljše kot deset dni, morajo po tem obdobju rejci v sedmih dneh izvesti umik zahtevka za te živali v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019," so še zapisali v odgovoru.
Bi vas zanimalo še kaj podobnega?
Kmetijstvo
Laris Gaiser (photo: Rok Mihevc) Laris Gaiser (photo: Rok Mihevc)

Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin je vrsto analitikov prisilil, da podvomijo v svojo strokovnost in znanje. Dan pred invazijo na Ukrajino še vedno ni bilo moč verjeti, da je tako tvegana poteza ...

Nov praznik - dan spomina na žrtve komunizma

Vlada v odhajanju je kot eno svojih zadnjih dejanj razglasila današnji dan, 17. maj, za Nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Kot so zapisali, so pri tem izhajali iz ...

Zagreb je preplavilo veselje do življenja (photo: Hod za život) Zagreb je preplavilo veselje do življenja (photo: Hod za život)

»Med nami je vladal velik mir«

V Zagrebu je v soboto več kot 15.000 ljudi slavilo življenje. Pripravili so namreč enega od enajstih hrvaških Pohodov za življenje. Udeležili so se ga tudi predstavniki iz Slovenije.