Marjan Bunič
Marko Zupan
Meta Potočnik
Logarska dolina (foto: logarskadolina.si)
Logarska dolina

Županja Solčave o vstopnini za krajinski park Logarska dolina

09.03.2019, 09:00

Občina Solčava, ki ji je računsko sodišče izreklo negativno mnenje, ker brez pravnih podlag pobira komunalno takso za vstop v krajinski park Logarska dolina, z državo še ni uspela urediti razmerij, ki bi ji omogočale urediti to področje. Na okoljskem ministrstvu pojasnjujejo, da je treba zadevo urediti celovito. Kako daleč so, smo vprašali županjo občine Solčava Katarino Prelesnik.

V pogovoru za Radio Ognjišče je izrazila pričakovanje, da bodo zadevo uredili do poletja. Občinski režijski obrat vstopnino v krajinski park Logarska dolina pobira od 15. aprila do konca oktobra. Lani je prihodek od vstopnine znašal nekaj manj kot 153.000 evrov, kar je dobrih 3000 evrov več kot v letu 2017. Prelesnikova je povedala, da denar porabijo za urejanje parka, saj si občina glede na nizek proračun tega ne more privoščiti.

Obisk Logarske doline se povečuje, po ocenah občine dolino letno obišče okoli 100.000 ljudi. Na občini si sicer želijo še več obiskovalcev, ki bi za svoje prevozno sredstvo uporabili kolesa in električna vozila ali pa bi se v Logarsko dolino odpravili peš.

V zimskem času vstopnine ne pobirajo, čeprav tudi v tem času v dolini beležijo obiskovalce. Med drugim je v Logarski dolini urejena krožna proga za tek na smučeh, za katero pa so letos posodobili zasneževanje.

Računsko sodišče je Občini Solčava negativno mnenje izreklo za poslovanje v letu 2015

Takrat je na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe komunalno takso za vstop in ogled krajinskega parka Logarska dolina pobirala družba Logarska dolina, ki pa ji je občina, ker ni izpolnjevala pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe, decembra 2015 odpovedala koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko razmerje je prenehalo po poteku enoletnega odpovednega roka, tako da takso od leta 2017 pobira občinski režijski obrat, vendar pa pravne podlage za tovrstno pobiranje takse oz. vstopnine še vedno niso urejene.

Občina mora in si želi čim prej razmerja urediti z državo, saj je Logarska dolina opredeljena kot naravna vrednota državnega pomena. Občina je zato na ministrstvo za okolje in prostor skladno z zakonom o ohranjanju narave dala pobudo za sklenitev dogovora o varstvu naravnih vrednot državnega pomena.

Miran Videtič (photo: Rok Mihevc) Miran Videtič (photo: Rok Mihevc)

Ali mediji vodijo državo?

V zaspanem času dopustov se dogajajo pomembne spremembe v medijskih vrstah. Tako je z mesta v. d. direktorja vladnega urada za komuniciranje odstopil Dragan Barbutovski. Po vsej verjetnosti ga bo ...