Marjan BuničMarjan Bunič
Andrej NovljanAndrej Novljan
Rok MihevcRok Mihevc

NSKS izraža podporo Florijanu Lipušu

Slovenci po svetu | 25.04.2018, 10:15 Matjaž Merljak

Narodni svet koroških Slovencev NSKS v zvezi z vidno dvojezičnostjo v občini Žitara vas izreka polno podporo pisatelju Florjanu Lipušu, ki bil z vrnitvijo častnega občanstva „zelo jasen v svoji drži proti nestrpnosti in politični ignoranci“. NSKS je od vsega začetka podpiral tudi prizadevanja krajana Franca Kukovice.

Izjava NSKS v celoti:

Od vsega začetka je NSKS podpiral prizadevanja Franca Kukovice, da bi z jasno podporo prebivalcev končno uspel s postavitvijo dvojezičnih napisov v svojem domačem kraju Sele. Proti načelom podpisanega memoranduma iz leta 2011 je to večinsko preprečil občinski svet z županom Žitare vasi Straußom na čelu.

Način dolgoletnega (ne)obravnavanja te pobude in končno političnega odločanja, kot si ga je zamislil župan Strauß, je za občino Žitara vas, za njene prebivalce in za celotno narodno skupnost poniževalen in je tudi v nasprotju z vsemi načeli Avstrijske državne pogodbe, zgodovinskimi in jezikovnimi in kulturnimi danostmi v občini Žitara vas.

Zelo jasen v svoji drži proti nestrpnosti in politični ignoranci je bil z vrnitvijo častnega občanstva občine Žitara vas pesnik in pisatelj Florjan Lipuš. Za to pokončno držo in solidarnost s pobudnikom vidne dvojezičnosti, Francem Kukovico, mu izreka Narodni svet koroških Slovencev zahvalo in polno podporo.

Vso podporo pa NSKS izreka tudi predlogu Interesnega združenja koroških avtoric in avtorjev (IG Autorinnen Autoren), ki predlaga, da Lipuš postane častni deželan Koroške. S to podelitvijo bi se vsaj delno popravila škoda, ki jo je povzročil s svojimi somišljeniki žitrajski župan in podpredsednik koroškega deželnega zbora, Jakob Strauß.

Ob bližajoči se stoletnici plebiscita Narodni svet koroških Slovencev pričakuje, da tudi politični akterji v dvojezičnih občinah Južne Koroške prenehajo z obrambnim bojem proti zgodovinsko zrasli in vse do danes prisotni dvojezičnosti, katere sestavni del je slovenski jezik.

Slovenci po svetu
Peter Gregorčič (photo: STA) Peter Gregorčič (photo: STA)

"Nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru"

Po odločitvi ustavnega sodišča, da prekliče veljavnost sklepa o začasnem zadržanju dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija, in dovoli uveljavitev novele zakona o RTVS v celoti, je ta teden ...

Šentjernejski Lurd (photo: Arhiv Antona Jamnika) Šentjernejski Lurd (photo: Arhiv Antona Jamnika)

Šentjernejski Lurd

Praznujemo binkoštni ponedeljek in Praznik Marije, Matere Cerkve. Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar Svetega Duha. Tako ...

Mirko Ramovš v družbi deklet iz Akademske folklorne skupine France Marolt (photo: AFS France Marolt) Mirko Ramovš v družbi deklet iz Akademske folklorne skupine France Marolt (photo: AFS France Marolt)

V spomin: Plesni svet Mirka Ramovša

Pred dnevi smo izgubili največjega in najpomembnejšega slovenskega etnokoreologa Mirka Ramovša. Svoje življenje je posvetil preučevanju in raziskovanju plesnega izročila. S strokovnimi nasveti, ...