Blaž Lesnik
Boštjan Smole
Alen Salihović
JRS, logo (foto: jrs.rkc.si)
JRS, logo

NVO ob begunski krizi

21.09.2015, 06:30 Matjaž Merljak

V redni mesečni oddaji Jezuitskega združenja za begunce JRS v Sloveniji, Gradimo odprto družbo, smo lahko slišali izjavo za javnost nevladnih organzicij na področju migracije in begunstva ob begunski krizi v Evropi in v Sloveniji, različne novice z begunsko tematiko iz  domovine in tujine ter tudi vabilo k prostovoljnemu delu.

Spoštovani predsednik Vlade RS gospod Miro Cerar!

V zadnjih dneh smo priča zaostrovanju begunske krize v Srbiji in Makedoniji. Po tem ko je Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) letos objavil podatek, da je bilo v lanskem letu v svetu 60 milijonov beguncev, kar je največ po drugi svetovni vojni, po številnih tragedijah beguncev, ki so v nuji želeli prečiti Sredozemsko morje in po tem, ko je Evropska unija (EU) julija letos končno sprejela načrt sprejema in razporeditve 55.000 beguncev, se države Evropske unije, tudi Slovenija, še vedno neustrezno in neučinkovito odzivajo na pričujočo krizo.

Številne nevladne organizacije že dalj časa opozarjamo na neustreznost evropskih in slovenske azilne in migracijske politike. Ogorčeni smo nad medlim odzivom Vlade RS na predlog EU glede števila beguncev, ki bi jih sprejela Republika Slovenija, ter zaskrbljeni nad nenehnim poudarjanjem varnostnega vidika, ki ga je potrebno upoštevati pri sprejemu beguncev. Taka sporočila znatno prispevajo k neupravičeni kriminalizaciji migrantov in krepitvi predsodkov. Menimo, da je Slovenija glede na obstoječo begunsko krizo, kljub našim omejenim integracijskim sposobnostim, ob dodatnem angažiranju različnih akterjev sposobna sprejeti večje število beguncev, kot je 250, kolikor naj bi jih sprejela v okviru kvot.

Trenutno begunsko situacijo v Evropi bi po našem mnenju lahko učinkovito rešilo le takojšnje povečanje možnosti za legalni vstop beguncev v evropske države. Begunci so namreč ljudje, otroci, matere, očetje, ki zdajle potrebujejo varno zavetje, zdi pa se, kot da vsi skupaj čakamo na čudežni razplet, ki nas bo odrešil kakršne koli odgovornosti do teh ljudi.

Nujno je vzpostaviti humanitarne koridorje, ki bi omogočili legalno in varno potovanje beguncem v tiste evropske države, kjer bi zaprosili za mednarodno zaščito.

Od Vlade Republike Slovenije pričakujemo, da se zavzame za solidarno Evropo, ki bo migrante sprejela in jim pomagala, da na ravni EU glasno zastopa ta stališča, temelječa na solidarnosti in načelih človekovih pravic. Kot takšna je lahko vzor tudi drugim državam EU. Konkretno predlagamo, da Slovenija takoj ponudi pomoč Makedoniji in Srbiji v obliki zagotovitve dodatnih vagonov in avtobusov za prevoze beguncev, hkrati pa ponudi možnost beguncem, ki se nahajajo v teh dveh državah, da v kolikor si to želijo, pridejo v Slovenijo in tukaj zaprosijo za mednarodno zaščito. V luči krepitve naših integracijskih sposobnosti pa predlagamo tudi, da Slovenija čim prej sprejme naslednje ukrepe:

- pripravo celovitega akcijskega načrta za sprejem in integracijo beguncev,

- decentralizacijo področja obravnave migrantov in prenos določenih pristojnosti na lokalne skupnosti,

- zagotavljanje posebne skrbi za najbolj ranljive skupine beguncev oz. tiste, ki se znajdejo v ranljivi situaciji, s poudarkom na celostni obravnavi in oskrbi otrok brez spremstva in žrtev mučenja,

- učinkovite, nerestriktivne postopke za priznavanje mednarodne zaščite in združevanje družin beguncev,

- vzpostavitev programov za pomoč pri premoščanju kulturnih, jezikovnih in drugih ovir pri integraciji v slovensko družbo,

- vzpostavitev učinkovitega sistema praktičnega učenja slovenskega jezika za begunce,

- dolgoročno financiranje nevladnih organizacij, ki izvajajo programe podpore za begunce in druge migrante,

- ustrezno ureditev stanovanjskega vprašanja za begunce s poudarkom na omogočanju dostopa do neprofitnih stanovanj zanje,

- sprejem ustreznih ukrepov aktivne politike zaposlovanja beguncev,

- izboljšanje integracije migrantov v zdravstveni sistem: v prvi fazi predlagamo sistem vzpostavitve kulturnih mediatorjev v zdravstvu,

- učinkovitejšo podporo pri vključevanju otrok beguncev (in drugih migrantov) v šolski sistem,

- izboljšanje politične participacije beguncev (in drugih migrantov) z zagotavljanjem  pravice včlanitve v politične stranke in kandidiranje na lokalnih volitvah ter ratifikacijo Konvencije o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni,

- ratifikacijo konvencije Združenih narodov o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin iz leta 1990.

V pričakovanju, da kot državnik, ki poudarja etične standarde in solidarnost, naredite odločne in pogumne korake pri reševanju begunske krize in vloge Slovenije znotraj Evropske unije, vas lepo pozdravljamo. 

S spoštovanjem,

Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, Ljubljana,

Inštitut za afriške študije, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana,

Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, Ulica Janeza Pavla II 13, Ljubljana,

Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana,

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova 6, Ljubljana,

Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, Ljubljana


Novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. 

Watch the Med' - telefon, kamor lahko pokličejo migranti, ki prečkajo Sredozemsko morje                                  

Mednarodna organizacija papeškega prava z imenom 'Pomoč Cerkvi, ki trpi,' je objavila pogovor z eritrejskim duhovnikom Mussiem Zeraiem, ki je leta 2006 ustanovil agencijo Habeshia. Gre za mrežo prostovoljcev, ki nudi pomoč migrantom in prosilcem azila v Italiji. Njihova posebnost je telefonsko omrežje Watch the Med, preko katerega imajo direktno povezavo s čolni migrantov, ki prečkajo Sredozemsko morje.

Kot je povedal Zerai, je njegova telefonska številka zelo znana že od  leta 2003, ko je začel pomagati beguncem v priporih v Libiji. Mnogi so jo napisali na stene svojih celic, da bi jo posredovali tistim, ki bi jo  morda potrebovali. Med revolucijo v Libiji leta 2011 pa je Zerai pomagal migrantom priti do Tunizije in takrat je njegovo številko objavilo več radijskih postaj.

Od tedaj ga velikokrat kličejo migranti, ki potujejo s čolni preko Sredozemskega morja ter njihovi prijatelji in sorodniki, ki želijo imeti  novice o svojih dragih. Leta 2011 so s pomočjo prostovoljcev iz različnih evropskih držav ustanovili Watch the Med oz. Alarm Phone (alarmni  telefon), da bi lahko takoj odgovorili na prošnje za pomoč migrantov v težavah. »Takoj, ko prejmemo klic, se prepričamo, če ima satelitski telefon, s katerega nas kličejo, na računu dovolj denarja, da imamo lahko še naprej neposreden stik s čolnom. Potem o težavah čolna obvestimo italijansko in malteško obalno stražo, katerima posredujemo podatke, ki jih imamo,« je povedal Zerai in dodal, da včasih telefon zvoni neprenehoma – kot npr. oktobra 2013, ko se je pri Lampedusi zgodila velika tragedija. Takrat so ga poklicali prijatelji in sorodniki  skoraj vseh 366 žrtev.

Organizacija 'Pomoč Cerkvi, ki trpi,' v Italiji skrbno spremlja naraščanje števila migrantov kristjanov, ki bežijo tudi zaradi verskega preganjanja in prispejo na obale države. V zadnjih petih letih se je njihovo število povečalo za skoraj 30%.

Srečanje s predsednikom vlade

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je v petek, 28. avgusta 2015, ob 14.30. uri, srečal s predstavniki nevladnih organizacij v zvezi z begunsko krizo. Srečanja se je udeležil tudi dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.

Na srečanju, ki so mu prisostvovale tudi ministrice za notranje zadeve, za obrambo, in za delo ter zunanji minister, je predsednik vlade predstavnikom organizacij predstavil poročilo o pripravljenosti Slovenije na trenutne ocene povečanih begunskih tokov ter prisluhnil predlogom organizacij glede odziva na begunsko krizo.

Umrl je p. Marijan Šef – prvi direktor Jezuitskega združenja za begunce.

P. Marijan je bil rojen leta 1932 v Brežicah. Od petega leta je živel v Ljubljani. Po končani srednji šoli je študiral na medicinski fakulteti v Ljubljani. 28. maja 1957  je diplomiral kot zdravnik pripravnik in začel služenje vojaškega roka v tedanji državi. V Družbo Jezusovo je vstopil 11. septembra 1958 v Zagrebu, kjer je tudi študiral na Visoko filozofsko-teološki šoli. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1966. Jeseni 1968 je začel poučevati medicinsko antropologijo in pastoralno medicino na Teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru. Napisal je več povzetkov knjig o medicinski etiki.

Leta 1994 je na željo patra generala Kolvenbacha odšel v Sarajevo pomagat sobratu Tomislavu Slokarju. Pet let je vodil Jezuitsko službo za begunce (JRS). Delo jezuitov v od vojne prizadetemu mestu je bilo zaznamovano z obnavljanjem okrog 2000 stanovanj in hiš. Odprli so kuhinjo s toplimi obroki za ubožnejše ter jim pomagali pri ogrevanju, obleki, zdravilih in drugih potrebnih rečeh. Poleg tega je predaval na škofijski srednji šoli za medicinske sestre in vodil duhovne vaje za redovnice, bogoslovce in duhovnike. Ko se je vrnil iz Sarajeva, je postal prvi direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Leta 2001 je začel spremljati udeležence duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, ki trajajo 30 tednov. Od leta 2003 leta enkrat mesečno vodil sveto mašo z molitvami za ozdravljenje notranjih ran. Zadnja leta je preživel v domu sester Usmiljenk v Mengšu. Pokojnega patra priporočamo v molitev.

Prostovoljno delo v novem šolskem letu

Tudi v novem akademskem letu 2015/16  Jezuitsko združenje za begunce Slovenije vabi nove prostovoljke in prostovoljce, da se nam pridružijo pri delu z begunci, tujci in prosilci za mednarodno zaščito. Pri svojem delu imajo prostovoljci neposreden stik z ljudmi.

S tujci se srečujemo v Centru za tujce (Postojna), kjer se izvajajo različne družabne aktivnosti kot so igre in delavnice. Delo s prosilci za mednarodno zaščito poteka v Azilnem domu (Ljubljana), kjer poteka vrtec za predšolske otroke, izvajajo se ustvarjalne delavnice za otroke in šoloobveznim otrokom se pomaga pri domačih nalogah. Beguncem nudimo podporo pri njihovi integraciji v slovensko družbo.  

Prostovoljno delo poteka od oktobra 2015 do junija 2016, 1x tedensko po 2 uri. Program vsebuje začetno in vmesno izobraževanje, mesečne supervizije, podporo mentorja in so-prostovoljcev ter neformalna srečanja.

Kdor bi se nam rad pridružil, naj pokliče v urad JRS Robina Schweigerja na telefonsko številko 01/430-00-58 ali na GSM 031/636-964 ali po elektronski pošti begunci.info@gmail.com.  

Vsi lepo vabljeni!


Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije: Slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito.

Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite JRS na tel. 01/430-00-58 ali na mobilno številko 031/636-964. Veseli bodo vaše pomoči.

Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo v nedeljo, 18. oktobra 2015, ob 18.30.

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?

Pomembno: Prosimo, da se pri komentiranju držite spletnega bontona in pravil našega spletnega portala. Pridržujemo si pravico moderiranja.

Sveta maša na prostem (photo: Rok Mihevc) Sveta maša na prostem (photo: Rok Mihevc)

Priporočilo škofov: Svete maše naj bodo na prostem

Omejitev združevanja na javnih površinah s 500 na 50 ljudi vpliva tudi na delovanje Katoliške cerkve. Nova oziroma posodobljena pravila so zato posredovali tudi slovenski škofje. Objavljamo jih v ...

Novomašniki 2020 (photo: Rok Mihevc) Novomašniki 2020 (photo: Rok Mihevc)

Spoznajte letošnje novomašnike

V Sloveniji bomo letos imeli sedem novomašnikov. To so: Anže Cunk, Martin Leban, Tilen Oberwalder Zupanc, Janez Potisek in Matej Rus iz ljubljanske nadškofije, Blaž Franko iz novomeške škofije in ...