Blaž LesnikBlaž Lesnik
Andrej NovljanAndrej Novljan
Rok MihevcRok Mihevc
Kmetijski minister mag. Dejan Židan (foto: ARO)
Kmetijski minister mag. Dejan Židan

Minister Židan: »Dolžan sem ohranjati pridelavo!«

| 01.08.2010, 21:52

»Ministrstvo ima izjemno restriktiven pogled do zemljiške politike. Mi ne moremo dovoliti to, kar je želja občin; občine želijo v tem trenutku spremeniti namembnost 14.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, od tega 9000 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč. To si mi enostavno ne moremo dovoliti. Mi kot sektor, jaz kot minister sem dolžan, da v Sloveniji ohranjam prehransko proizvodnjo tudi v naslednjem letu, desetletju in tudi stoletju,« je med drugim v dopoldanski kmetijski oddaji povedal kmetijski minister mag. Dejan Židan.

Po ministrovih besedah je osnova prehranske varnosti količina kmetijskih zemljišč, ki so na voljo za pridelavo žit, saj je s to pridelavo povezanih tudi veliko drugih pomembnih kmetijskih panog.

Jesen prinaša nov zakon o kmetijskih zeljiščih?

Eden od vzvodov bo po Židanovih besedah tudi spremenjen Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki bo imel nekaj pomembnih nalog. Najprej zavarovanje kmetijskih zemljišč, tako na ravni občin kot tudi na ravni države, poseči v problem zaraščanja kmetijskih zemljišč, ponovno uvesti spremembo namembnosti, ki bo plačljiva, spremeniti približno 6000 ha zemljišč nazaj v kmetijska.

Minister obljublja, da bo novi zakon sprostil tudi možnost graditve objektov za izključno kmetijsko rabo na kmetijskih zemljiščih v okviru kmetije in tako omogočal razvoj. »To ne pomeni spremembo namembnosti in to tudi pomeni, da če se posamezen kemt odloči, da ne bo imel več kmetijske proizvodnje, mora ta zemljišča spraviti v prvotno stanje,« je še dodal mag. Dejan Židan.

Ne boji se medijskih pritiskov

Kmetijski minister je na vprašanje, če se ne boji medijskih pritiskov zaradi tako odločnih stališč, odgovoril, da pričakuje, da ga bo veliko tudi v bodoče. »Nam se bo očitalo, da zaviramo prostorsko planiranje, nam se bo očitalo, da zaviramo rast občin, in ne vem kaj še vse, tisto pa, kar mi samo želimo pa je, da se jasno zavemo, da je kmetijsko zemljišče naše največje bogastvo.«

Minister Deajn Židan je prepričan, da so s s trani investitorjev velikokrat deležni izsiljevanj, da bi gradili na najboljših kemtijskih zemljiščih, pa čeprav obstajajo tudi druge možnosti, npr. graditev na izkrčenih gozdnih površinah. Vzrok temu je dejstvo, da je taka odločitev za investitorja najcenejša in najbolj racionalna. »Vendar to moramo spremeniti,« je bil odločen Židan.

Dejan Židan
mag. Dejan Židan © ARO

Minister Židan je prepričan, da se tudi drugo najbolj odgovorno ministrstvo, Minsitrstvo za okolje, zaveda, da je potrebno varovati kmetijsko zemljo. Od vseh pristojnih ministrstev pravzaprav pričakuje, da bodo skupaj sledila misel, da je potrebno kmetijsko zemljo učinkovito zaščititi.

Javni vpogled v opisne in grafične podatke katastra nepremičnin (photo: GURS) Javni vpogled v opisne in grafične podatke katastra nepremičnin (photo: GURS)

Katastrski dohodek leti v nebo?

V zadnjih dneh smo v naše uredništvo prejeli nekaj klicev razburjenih lastnikov zemljišč, ki trdijo, da so v aplikaciji za Javni vpogled v opisne in grafične podatke katastra nepremičnin, za ...