Marjan BuničMarjan Bunič
Aleš KarbaAleš Karba
Petra StoparPetra Stopar
Samo Pahor (foto: Slomedia.it)
Samo Pahor

Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal

| 13.02.2010, 06:42 Matjaž Merljak

Na 9. vseslovenskem srečanju v državnem zboru je Samo Pahor iz družbeno političnega društva Edinost predstavil prispevek "Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal". Iz izkušnje treh evropskih predsedovanj Republike Slovenije je pripravil satirične, ironične in sarkastične poglede na to.

V sivi davnini je rekel Arhimed: Daj mi oporno točko in bom premaknil svet. Izgleda, da smo vsi pozabili, da dandanes naj bi imeli v Evropi oporno točko, da lahko premaknemo svet. Kako? Vsi se trkajo na prsa: pravna država in pravo je naša oporna točka, da lahko premaknemo svet. Opornih točk v posluževanju varstva manjšin v okviru varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne manjka, k večjemu primanjkuje samaritanski duh, ki je neobhodno potreben, da se odločimo za pomoč svojemu bližjemu. Na 10. strani pisnega prispevka smo zapisali težko sodbo, ki jo je zapisal Italijan Carlo Di Amizzotti o ubogi italijanski državi in še bolj ubogem italijanskem narodu. So namreč eni in drugi na zelo slabem glasu. Človeku, ki ni italijanski državljan, je verjetno nemogoče doumeti, kako hudo je potovati po svetu z italijanskim potnim listom ob slovesu, ki ga imata italijanska država in italijanski narod. Carlo je povsem pravilno ugotovil, da tudi če smo pošteni smo italijanski državljani politično soodgovorni za državo, ki gledano v celoti po svojem izročilu ni zelo poštena. Mi se te soodgovornosti dobro zadevamo, poleg tega pa še sočustvujemo z ubogim italijanskim narodom, ki v skoraj poldrugem stoletju skupne države, še ni imel ene same take vlade, kakršno krvavo potrebuje. Mi si ji prizadevamo, da bi iz nesrečne "Italiete" naredili spodobno pravno državo. Lahko jamčimo, da bi italijanski narod zelo srečen in nam zelo hvaležen, ko bi lahko končno zadihal v pravi državi, v kateri je lahko vsakdo pošten, ker ne potrebuje nobene prebrisanosti, italijansko "furbizija" ali "furbarija", da doseže vse pravice, ki mu po zakonu pripadajo. Pomislite, v Trstu je policija 7 let kršila zakon o pravnem poduku, dokler je ni društvo Edinost z dejanjem civilne nepokorščine prisililo, da končno spoštuje zakon in od takrat daje pravni poduk, ki je zgrešen in pomanjkljiv, je potrebno še naprej si prizadevati, da spravimo policijo, varuha javnega reda na pravo spoštovanje zakona. Seveda naše malo društvo nima dovolj moči, da bi doseglo večje spremembe, tudi manjšina nima dovolj moči, predvsem pa ne dovolj volje. Zaradi tega potrebujemo pri naših prizadevanjih pomoč slovenske države, ki bi kot prijateljska država morala samo po sebi priskočiti italijanski republiki na pomoč, da se reši grdega slovesa. Vendar to, kar je napisal prof. Carlo še zdaleč ni vse. Brati je potrebno Harolda Nicolsona, knjigo iz leta 1939 in predavanje "Revolution of diplomatic method" objavljeno 1954, da se zgrozimo nad slabim slovesom, ima diplomacija te nesrečne države in še bolj nesrečnega naroda.

Samo Pahor
Samo Pahor © Slomedia.it
Republika Slovenija se ne zaveda, da je soodgovorna za nesrečo prijateljske sosede, če je prijateljsko ne opozori na hude kršitve 6. člena maastrichtske pogodbe. Če bo še živ Moamer el Gadafi, ko bo Libija postala članica Evropske unije je povsem možno, da sproži postopek po 7. členu maastrichtske pogodbe in takrat Republika Slovenija ne bo mogla pomagati prijateljski sosedi, niti s svojimi sto dvaintridesetim pehotnim bataljonom v "Multi national land force of Julia." Mi si z božjo pomočjo pomagamo sami. Pridelali smo brez pomoči Socialistične federativne Republike Jugoslavije, Republike Slovenije in razsodbe italijanskega ustavnega sodišča, ki so nesporno za italijansko državo krepek korak naprej na poti h pravni državi. Prva razsodba je povzročila razvrat, ki je nemški manjšini na južnem Tirolskem prinesel to, kar jim niso prinesli niti številni atentati, niti politična podpora zvezne Republike Nemčije. Dosegli smo brez krovnih organizacij in preden sta bila izglasovana zakona, številka 482, iz leta 1999 in številka 38 iz leta 2001 o novem tisku obrazca za davčno napoved v slovenskem jeziku, 1997 leta. Volilna razglasa v furlanskem, nemškem in slovenskem jeziku po celi avtonomni deželi, Furlaniji, julijski Benečiji 1998. Štiri jezičen napis na palači Državnega sveta, uvedbo za stavke znanih jezikovnih manjšin iz leta 2001. Po razglasitvi zaščitnega zakona smo pripravili občino Trst in državo, da sta uradoma, ki obstajata po četrtem odstavku 8. člena tega zakona postavili dvojezični napisni tabli. Trenutno preverjamo ali je res, da so tržaški sodniki zaprosili koprske sodnike za nasvet, kako bi se lahko rešili Sama Pahorja. Včeraj mi je uradnica na sodniji povedala, pred dvajsetimi leti, ko je prišla v službo, ob pojavu Sama Pahorja je bil na sodniji preplah. Zakaj samo kadar pride Samo Pahor, ne kadar pridejo desetine in stotine drugih Slovencev, ne vem. Pripadniki slovenske manjšine v italijanski republiki, ki niso pripravljeni kaj potrpeti in žrtvovati, da bi italijanski narod dosegel končno spodobno pravno državo, so gotovo potrebni pomoči. Mogoče kakšnih kapljic za pogum. Nikakor pa naj ne bremenijo slovenskega državnega proračuna, če niso pripravljeni pomagati Republiki Sloveniji pri stvarni pomoči, prijateljski sosedi, da se razvije v normalno, evropsko pravno državo.