Matjaž Merljak
Boštjan Smole
Marjana Debevec
Diamantna maša škofa Jožefa Smeja (foto: Roman Mrakrab)
Diamantna maša škofa Jožefa Smeja | (foto: Roman Mrakrab)

Dr. Jožef Smej - Kronogrami skozi čas

31.01.2010, 19:00

Ob svojem 65-letnem mašniškem jubileju in ob 150-letnici prenosa lavantinskega škofijskega sedeža od Sv. Andraža v Maribor je škof dr. Jožef Smej izdal knjigo z gornjim naslovom. Besedo »kronogram« razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika II., Ljubljana 1975, 507, takole: »Napis, katerega poudarjene velike črke dajejo kot rimske številke določeno letnico.«

Etimologija besede »kronogram«: »kronos«, gr. »čas«; »gramma«, gr. »pismo« ali »pisanje«. Namesto »kronogram« uporabljajo pisatelji tudi besedo »kronostih«, »kronos« gr. »čas«; »stihus«, gr. »verz«, »vrstica«.

Na naslovnici je kronogram, ki daje letnico, hkrati pa tudi dan in mesec: 8. december 2009. Fonetično izpisan (tudi kratice) se kronogram glasi takole: »Honor Virgini sine labe conceptae die sexto Idus Decembres expresserunt cor et spiritus vivus«, v prevodu: »Čast Devici, brez madeža spočeti, dne šestega decembrskih id izražata srce in duh živ«. Ide, starorimsko ime za 13. dan v mesecu. Rimski datum pretvorimo v naš takole: številu 13 (ide) dodamo število 1 in odštejemo dani dan (v našem primeru je ta dan 6), in tako dobimo datum: 8. december. Osmega decembra, se pravi pred 65 leti je bil škof Smej posvečen v duhovnika. Če v navedenem kronogramu poudarjene črke, ki imajo v latinščini številčno vrednost (v našem primeru so to I, V, X, L, C, D), seštejemo, dobimo letnico 2009. Podobno lahko rečemo o kronogramu na prvi strani knjige. Fonetično izpisan se glasi: »In anniversario 150 translationis sedis eppalis clerus plebsque enixe orant et exoptant ut beatus Slomšek canonizetur« (Ob 150-letnici prenosa škofijskega sedeža duhovščina in ljudstvo vztrajno molita in želita, da bi bil blaženi Slomšek kanoniziran). Poudarjene črke, I, V, X, L, C, D, M), dajo letnico 2009.

V knjigi so tudi kronogrami, ki imajo tudi teološko-biblično vrednost. Župnik grof Filip Dienersperger je v Sevnici v krstno knjigo na začetku posameznega leta sestavil kronogram. Za leto 1733 (isto leto je tudi v murskosoboški krstni knjigi kronogram!) beremo (zapisano fonetično): »In sede ait eunuchus Philippo Apostolo: en aqua, quis me prohibet babtizari« (Na vozu reče evnuh Filipu apostolu: glej, voda; kdo mi brani, da bi jaz ne bil krščen). Kronogram daje letnico 1733. Besedilo je povzeto po Apd 8,34-36.

Veči del kronogramov je sestavil škof Smej sam, in sicer na prošnjo posameznikov in župnij.

Druge kronograme je škof Smej razbral, prevedel, obrazložil, objavil v prevodu tudi njih daljše spremno besedilo (npr. z nagrobnikov) ter, če je bil kak kronogram že prej kje napačno objavljen, popravil.

Nekateri kronogrami so tudi v slovenščini, tako da skoraj ni župnije od Porabja do Primorja, v kateri ne bi bil zapisan vsaj en kronogram. Največ jih je v krajih: Laško, Limbuš, Maribor, Murska Sobota, Radmirje, Ruše, Sevnica, Trbovlje, Turnišče…

Knjiga je izšla v samozaložbi. Na voljo je v Slomškovi knjigarni in drugih katoliških knjigarnah. Če je s to knjigo slovenska kulturnozgodovinska literatura vsaj nekoliko obogatena, je avtorjev trud poplačan. Sicer pa vse v večjo Božjo slavo, kot nakazuje tudi kronogram na naslovnici.

Bi vas zanimalo še kaj podobnega?
Cerkev na Slovenskem

Pomembno: Prosimo, da se pri komentiranju držite spletnega bontona in pravil našega spletnega portala. Pridržujemo si pravico moderiranja.

Zbrani v naravi pri sveti maši (photo: Marjana Debevec) Zbrani v naravi pri sveti maši (photo: Marjana Debevec)

Začenja se...

Potem ko smo na vesoljni ravni prejšnjo v nedeljo začeli sinodalno pot, se bomo nanjo ta konec tedna odpravili še po škofijah. V Mariboru so se zbrali danes dopoldne, po ostalih škofijah pa jutri ...

Bogoslovci (photo: Rok Mihevc) Bogoslovci (photo: Rok Mihevc)

Vsak, ki vstopi v semenišče, je svoja zgodba ...

Duhovnik Peter Kokotec se rad potaplja, zato mu ni bilo težko priti v oddajo Globine. S seboj pod gladino pa ni vzel še nobenega bogoslovca, s katerimi je do še pred kratkim imel veliko stika, saj ...